Nieuws Mark van den Boogaard benoemd tot hoogleraar Verplegingswetenschap Acute en Intensive Care

25 september 2023

Mark van den Boogaard is benoemd tot hoogleraar Verplegingswetenschap Acute en Intensive Care aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt langetermijngevolgen van een Intensive Care-opname. Daarnaast richt hij zich op preventie en behandeling van delier bij Intensive Care-patiënten.  

Op de Intensive Care (IC) liggen ernstig zieke patiënten. Daarom is het niet verwonderlijk dat de prioriteit van IC-zorgverleners ligt bij het in leven houden van de patiënt. Dit lukt vaak, maar daarmee is het boek nog niet dicht. Een groot deel van deze patiënten ondervindt namelijk nog jarenlang last van hun IC-opname. 

Voormalige IC-patiënten zijn vaak erg moe en hebben pijnklachten. Ook ervaren ze psychische en cognitieve klachten. Denk daarbij aan angst, depressie, vergeetachtigheid en concentratiestoornissen. Het onderzoek van Mark van den Boogaard van de afdeling IC van het Radboudumc richt zich op deze langdurige gevolgen van een IC-opname. Verder wil hij de preventie en behandeling van delier bij IC-patiënten verbeteren.  

Te weinig aandacht

In 2016 startte van den Boogaard het MONITOR-IC project, dat patiënten jarenlang volgt na hun IC-opname. Samen met zijn collega’s verzamelt hij gegevens over hun fysiek, mentaal en cognitief functioneren, en over hun ervaren kwaliteit van leven. ‘Er was veel te weinig aandacht voor de patiënt na een IC-opname’, vertelt van den Boogaard. ‘En dat is onterecht, want meer dan de helft heeft langdurige klachten.’

Inmiddels loopt het project in zeven Nederlandse ziekenhuizen en bij meer dan tienduizend patiënten. Van den Boogaard gaat de komende jaren de resultaten in de praktijk brengen door ze terug te koppelen aan zorgverleners en patiënten. Zo kunnen patiënten hun resultaten vergelijken met die van andere IC-patiënten. Dat geeft ze meer inzicht in hun klachten. Bovendien kunnen patiënten en zorgverleners met deze informatie een gepersonaliseerd behandelplan opstellen.

Acute verwardheid

Van den Boogaard’s andere speerpunt is delier: een staat van acute verwardheid. Bijna de helft van de patiënten op de IC heeft een delier, en dit kan ernstige gevolgen hebben. Bijvoorbeeld dat de patiënt het infuus of de beademingsbuis eruit trekt. Patiënten met een delier liggen ook langer aan de beademingsmachine en op de IC. Daarnaast ondervinden ze vaker langdurige klachten zoals angst, depressie, slaapproblemen en posttraumatische stressstoornis.

‘Verpleegkundigen zijn essentieel in het voorkomen, vroeg herkennen en behandelen van delier’, zegt van den Boogaard. ‘Zo zorgen ze ervoor dat de patiënt voldoende rust krijgt en zich veilig voelt. Dat vermindert de kans op een delier. Omdat ze zeer intensief contact hebben met de patiënt - op de IC zorgt vaak één verpleegkundige voor één patiënt – merken ze een delier meestal ook als eerste op en kunnen ze snel actie ondernemen. Deze processen wil ik verder verbeteren.’

Gezien zijn verleden is de specifieke aandacht voor de rol van IC-verpleegkundigen niet vreemd: van den Boogaard stond zelf twintig jaar als verpleegkundige aan het IC-bed. ‘Van broeder tot professor’, vertelt hij lachend. ‘Ik ken de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer en de problemen waar verpleegkundigen tegenaan lopen. Daarom is de blik van de verpleegkundige altijd het uitgangspunt van mijn onderzoek.’

Loopbaan

Van den Boogaard (Nijmegen, 1965) studeerde verpleegkunde in het Maasziekenhuis Boxmeer en was tot 2007 als Intensive Care-verpleegkundige werkzaam in het Radboudumc. Daarnaast studeerde hij Verplegingswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 2012 cum laude aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar delier op de Intensive Care (titel proefschrift: ‘Delirium in Intensive Care Patients; detection, impact, prediction, prevention, and biomarkers’). Na zijn promotie werkte hij als senior onderzoeker op de Intensive Care van het Radboudumc, waar hij sinds 2016 leiding geeft aan het MONITOR-IC project naar langetermijngevolgen van een Intensive Care-opname. Van den Boogaard haalde verscheidene subsidies binnen, onder meer van ZonMw (2014, 2016 en 2022) en van het Zorginstituut Nederland (2021). Ook won hij verschillende prijzen, waaronder de Anna-Reynvaan wetenschapsprijs in 2015 en de Dr. Peter Moleman Penning in 2018.

Van den Boogaard is met ingang van 1 september 2023 benoemd tot hoogleraar Verplegingswetenschap Acute en Intensive Care voor een periode van vijf jaar.

Meer informatie


Matthijs Kox

senior researcher IC

+31618820482
lees meer

Meer nieuws


Ruimte voor risicovolle research in Nijmegen

15 mei 2024

Zes Nijmeegse onderzoeksprojecten krijgen een subsidie binnen de NWO Open Competitie ENW-XS.

lees meer

Meer inzicht in genetische en immunologische aspecten van de ziekte van Lyme

14 mei 2024

Welke genen en genetische variaties spelen een rol bij de ziekte van Lyme, zoals bijvoorbeeld bij de gevoeligheid, ernst en duur van de ziekte? Onderzoekers vonden 31 nieuwe genetische locaties die van invloed zijn en een nieuwe genvariant die een verhoogde gevoeligheid geeft voor de ziekte.

lees meer

Gentherapie myotone dystrofie type 1 vereist ook epigenetische ingreep Alleen genetische mutatie verwijderen lijkt onvoldoende

8 mei 2024

Correctie van een genetische mutatie repareert niet automatisch ook de epigenetische veranderingen ontdekte Rick Wansink bij onderzoek naar myotone dystrofie type 1. Dat heeft ook consequenties voor therapieontwikkeling bij soortgelijke aandoeningen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet