Nieuws Aangepast verwijsbeleid voor transgenderzorg kinderen en jongeren

17 mei 2024

Het aantal aanmeldingen voor transgenderzorg is in de afgelopen jaren landelijk enorm toegenomen: een groei van ruim 200%. De wachtlijsten voor transgenderzorg zijn dan ook lang, ook in het Radboudumc. De vraag is vele malen groter dan de capaciteit om deze zorg te verlenen. Samen met andere zorgaanbieders en het ministerie van VWS doen we er alles aan om dit te veranderen.

Op dit moment kunnen we verwezen patiënten geen zicht bieden op wanneer ze hun oproep voor de intake krijgen, laat staan wanneer de zorg van start gaat. Die situatie vinden we vooral voor kinderen en jongeren onverantwoord. Daarom zijn we genoodzaakt een ander verwijsbeleid voor nieuwe verwijzingen te hanteren. Maar ook samen met de verwezen kinderen en jongeren én hun huisartsen in actie te komen om de wachttijd optimaal te benutten.

Psychologische diagnostiek m.b.t. genderidentiteit naar reguliere GGZ

Huisartsen kunnen alleen nog voor medisch-specialistische transgenderzorg verwijzen naar het Radboudumc. Daaronder verstaan we puberteitsremming, behandeling met geslachtsbevestigende hormonen en chirurgische behandeling.
Landelijk is in behandelrichtlijnen vastgelegd dat psychologische diagnostiek m.b.t. genderidentiteit vereist is vóór medisch-specialistische transgenderzorg. Voor een goede beoordeling en begeleiding van de medische behandelwens is het noodzakelijk dat er sprake is van een optimaal welbevinden, ontwikkeling en (sociaal) functioneren.
Het Radboudumc doet die eerste psychologische diagnostiek niet meer. Voor dit traject verwijst u voortaan naar een reguliere GGZ-instelling. De rapportage van het psychodiagnostisch traject is vereist bij verwijzing voor medisch-specialistische transgenderzorg naar het Radboudumc. Zonder dit rapport wijzen we de verwijzing af. Het aangepaste verwijsbeleid is verwerkt in Zorgdomein.
De indicatiestelling voor medische behandeling is wel onderdeel van de transgenderzorg in het Radboudumc. Hierbij maken we gebruik van de aangeleverde psychologische rapportage om dubbel werk te voorkomen.

Actie gevraagd voor reeds verwezen kinderen en jongeren én hun huisarts

Reeds verwezen kinderen en jongeren blijven op de wachtlijst en krijgen de eerste psychologische diagnostiek wel in het Radboudumc als dat nog niet elders is gedaan. Alle kinderen en jongeren die het betreft én hun huisarts hebben een brief van het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender ontvangen over wat zij kunnen doen om de wachttijd optimaal te benutten.

Omgaan met gevoelens van genderincongruentie

Personen met genderincongruente gevoelens hebben niet per definitie medisch-specialistische transgenderzorg nodig. Het bespreken van die gevoelens is belangrijk om de juiste zorgvraag op tafel te krijgen. Sommige personen komen er zo achter dat ze geen zorg nodig hebben. Of dat ze wel zorg nodig hebben, maar geen medisch-specialistische transgenderzorg.

Mogelijk zoekt u naar handvatten voor de begeleiding van uw patiënt. De volgende adviezen kunnen daarbij helpen:

  • In een gesprek met uw patiënt over genderincongruente gevoelens kunnen (zorg)vragen opkomen waarbij u de patiënt kunt begeleiden of verwijzen. Denk bijvoorbeeld aan  psychologische ondersteuning ter verkenning van de genderidentiteit, logopedie, ontharing, seksueel welzijn, cyclusregulatie en anticonceptie, bespreken kinderwens, steunsysteem, contactgroepen, sociale transitie en geslachtsaanpassing in de geboorteakte.
  • De e-learning Transgender in de huisartsenpraktijk van Rutgers kan u helpen bij het bieden van passende zorg aan patiënten met gendervragen.
  • Als er sprake is van problemen in het welzijn en functioneren van de patiënt, verwijs dan naar de reguliere GGZ in de regio of ondersteuningsteams in de wijk. Een overzicht van aanbieders van psychologische begeleiding en behandeling met veel ervaring op het gebied van genderidentiteit vindt u via de Transgender Wegwijzer.
  • U kunt uw patiënt wijzen op het bestaan van de belangenvereniging Transvisie. Deze zet zich in voor alle mensen met vragen over hun genderidentiteit, voor hun familie, naasten en relevante omgeving.
  • U kunt uw patiënt wijzen op de Jongerenlijn Gender Praatjes. Deze biedt steun en beantwoordt vragen over genderidentiteit aan jongeren.

Meer informatie

Alle verwijsinformatie over onze transgenderzorg staat op onze website. 

Meer nieuws


Passende zorg op de Intensive Care

1 maart 2024

Vanuit het Integraal Zorgakkoord is ‘passende zorg’ een opdracht waar alle gezondheidsprofessionals invulling aan moeten geven. Ook de IC-zorg moet veranderen naar meer passende, persoonsgerichte zorg. U kunt daaraan bijdragen.

lees meer

Neusspray voor ernstige depressie

7 november 2023

Patiënten met een moeilijk behandelbare depressie kunnen bij de afdeling Psychiatrie terecht voor een behandeling met esketamine neusspray. Deze nieuwe behandeling wordt vergoed door alle verzekeraars.

lees meer

Mindfulness voor jongeren met psychische klachten

3 november 2023

Jongeren die voor hun psychische klachten hulp zoeken, kunnen naar het Radboudumc voor een mindfulness training. Deze wordt in het kader van een studie gratis aangeboden.

lees meer

Roze wolk niet voor alle ouders  Radboudumc en GGD starten samenwerking om postpartum depressie sneller te signaleren

21 september 2023

Het is belangrijk dat een postpartum depressie snel wordt gesignaleerd. Het Radboudumc en GGD Gelderland-Zuid werken samen om dit mogelijk te maken. Een vragenlijst moet ouders helpen dit bespreekbaar te maken.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet