Nieuws Koninklijke onderscheiding voor Marten Munneke en Bas Bloem

13 april 2024

Op zaterdag 13 april 2024 ontvingen Marten Munneke en Bas Bloem een Koninklijke onderscheiding uit handen van Minister van Medische Zorg Pia Dijkstra. Deze uitreiking vond plaats tijdens het jaarlijkse Symposium Wereld Parkinson Dag 2024, georganiseerd door de Parkinson Vereniging in Nieuwegein. Marten Munneke is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en Bas Bloem tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Bas Bloem en Marten Munneke zijn de bedenkers, oprichters en architecten van ParkinsonNet, een landelijk netwerk van circa 4.000 zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson of een vorm van parkinsonisme. Samen zetten Bloem en Munneke zich in om de zorg voor mensen met deze ziekte continu te verbeteren. Daarbij spelen onder meer sport, gezonde leefstijl en multidisciplinaire zorg zoals fysiotherapie en logopedie een belangrijke rol. Dit innovatieve zorgmodel ontving in 2015 de Value Based Healthcare Prize en wordt inmiddels in verschillende landen toegepast. ParkinsonNet, dat in 2004 werd opgericht en dit jaar dus twintig jaar bestaat, wordt wereldwijd beschouwd als model voor de behandeling van mensen met een chronische ziekte, met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren en de zorgkosten te verlagen.

Marten Munneke

Marten Munneke is opgeleid tot fysiotherapeut, bewegingswetenschapper en epidemioloog. In 2002 werd hij benoemd tot universitair docent bij de afdelingen Neurologie en Revalidatie & Paramedische Zorg van het Radboudumc. In 2009 werd hij benoemd tot universitair hoofddocent. Zijn belangrijkste aandachtsgebieden zijn de evidence-based praktijk van paramedische gezondheidszorg bij de ziekte van Parkinson, de kwaliteit en innovatie van multidisciplinaire zorg, en fysieke activiteit en lichaamsbeweging bij de ziekte van Parkinson en hun naasten. Munneke is directeur en bestuurslid van ParkinsonNet. In die rol is het zijn grootste missie een positieve invloed te hebben op het leven van mensen met de ziekte van Parkinson, ParkinsonNet-professionals en de mensen die bij ParkinsonNet iedere dag vol passie aan het werk zijn.

Bas Bloem

Neuroloog Bas Bloem is hoogleraar Neurologische bewegingsstoornissen aan het Radboudumc. Hij is een wereldwijd bekende expert op het gebied van de ziekte van Parkinson. De ongeneeslijke hersenaandoening staat dankzij Bloems inspanningen al decennia op de wetenschappelijke en maatschappelijke agenda. Bloem zoekt voortdurend naar nieuwe manieren om de ziekte van Parkinson te vertragen en te voorkomen, en de kwaliteit van leven van patiënten en naasten zo lang mogelijk zo hoog mogelijk te houden. In 2022 ontving hij de NWO Stevinpremie voor de maatschappelijke impact van zijn parkinson-onderzoek. In 2023 organiseerde hij in Nijmegen het Parkinson Weekend, een evenement waar duizenden mensen met de ziekte van Parkinson, hun naasten en andere geïnteresseerden samenkwamen. Zijn doel is de zorg voor mensen met Parkinson zo te organiseren zoals je als patiënt zélf begeleid zou willen worden, persoonsgericht.

Over de Koninklijke onderscheidingen

De onderscheiding Orde van Oranje-Nassau die Marten Munneke ontvangt, wordt verleend aan iemand die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. 

Voor de Orde van de Nederlandse Leeuw, die Bas Bloem ontvangt, komt iemand komt in aanmerking als deze een prestatie van zeer exceptionele aard heeft geleverd voor de samenleving.

Het bestuur en de medewerkers van het Radboudumc feliciteren Marten Munneke en Bas Bloem met deze welverdiende Koninklijke onderscheidingen.

Meer informatie


Pauline Dekhuijzen

wetenschaps- en persvoorlichter

neem contact op

Meer nieuws


Wereldwijde focus op antibioticaresistentie

24 mei 2024

Een serie artikelen in The Lancet, met onder meer Heiman Wertheim, roept op tot een daadkrachtige aanpak van antibioticaresistentie. Een voorschot voor de bijeenkomst van de VN, later dit jaar.

lees meer

Vrouwen ontwikkelen vaker milde variant ziekte van Stargardt

23 mei 2024

Bij de milde vorm van de ziekte van Stargardt, een erfelijke oogziekte, krijgen vrouwen vaker problemen met zicht dan mannen. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Stéphanie Cornelis.

lees meer

Ruimte voor risicovolle research in Nijmegen

15 mei 2024

Zes Nijmeegse onderzoeksprojecten krijgen een subsidie binnen de NWO Open Competitie ENW-XS.

lees meer

Meer inzicht in genetische en immunologische aspecten van de ziekte van Lyme

14 mei 2024

Welke genen en genetische variaties spelen een rol bij de ziekte van Lyme, zoals bijvoorbeeld bij de gevoeligheid, ernst en duur van de ziekte? Onderzoekers vonden 31 nieuwe genetische locaties die van invloed zijn en een nieuwe genvariant die een verhoogde gevoeligheid geeft voor de ziekte.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet