29 juni 2017

In het project ‘Herstelcirkel in de wijk’ werken mensen met diabetes type 2 via voeding, beweging en aandachtige ontspanning aan het blijvend keren van hun aandoening. En het werkt; de eerste resultaten mogen er zijn. Het project sleepte dit jaar dan ook de Koploperprijs in de wacht.

Tijdens de Mertensdag 2017 is de Koploperprijs uitgereikt. Deze prijs van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is bedoeld voor het meest innovatieve en inspirerende project in de regionale eerste lijn. Dat werd het project ‘Herstelcirkel in de wijk’. De deelnemers van een Herstelcirkel doen het vooral zelf en krijgen begeleiding van een Leefkrachtcoach, alleen zo nodig wordt beroep gedaan op de huisarts en praktijkondersteuner. De regie ligt nadrukkelijk bij de deelnemers zelf.

De eerste resultaten

Inge Nobacht, huisarts en bestuurslid van zorggroep Stielo, is vanaf het begin bij het project betrokken: “We zijn in september 2016 met twintig deelnemers uit Nijmegen-Noord begonnen. Deelnemers binden zich voor een jaar aan de Herstelcirkel. We zien nu al mooie resultaten: er is sprake van een daling in gewicht en suikers en er zijn al mensen die minder medicijnen nodig hebben.” Een aantal deelnemers gaat in september op eigen kracht verder. “Sommigen hebben echter behoefte aan nog wat langer begeleiding. Met hen gaan we verder, waarbij we de inzet van de Leefkrachtcoach afbouwen.” Met meerdere zorggroepen in de regio worden inmiddels gesprekken gevoerd in vergevorderd stadium om het project ook regionaal te verbreden door er nieuwe groepen op te starten.

Succesfactor

De Herstelcirkel in de Wijk werkt dus goed in de aanpak van Diabetes 2; de tweede groep deelnemers wordt inmiddels al samengesteld. “De deelnemers hebben de regie. Daardoor hebben ze weer grip op hun eigen leven en leefstijl. Dat levert enthousiasme, trots en mooie initiatieven op. De groep heeft zich bijvoorbeeld opgegeven voor de Nationale Diabetes Challenge, een vierdaagse waarvoor ze nu twee keer per week aan het trainen zijn. En er is op hun verzoek een extra diëtiste met specifieke kennis over leefstijl en diabetes aangenomen bij onze zorggroep. Zelfmanagement is de succesfactor van dit project.”

Herstelcirkel en het Radboudumc

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde investeert met menskracht en onderzoek in Herstelcirkel in de Wijk. Met het Radboudumc REshape Center, onze innovatiekraamkamer, wordt gekeken hoe deelnemers nog beter ondersteund kunnen worden in hun zelfmanagementvaardigheden. 

Meer weten?

Meer informatie vindt u op de website www.herstelcirkel.nl. Wilt u meer weten over de Herstelcirkel in Nijmegen-Noord? Neem dan contact op met Inge Nobacht: i.nobacht@hapoosterhoutgld.nl. Interesse om een Herstelcirkel te starten? Neem dan contact op met Henk Schers: henk.schers@radboudumc.nl.

Meer nieuws


‘Herstelcirkel’ succesvol bij Diabetes 2

29 juni 2017

In het project ‘Herstelcirkel in de wijk’ werken mensen met diabetes type 2 via voeding, beweging en aandachtige ontspanning aan het blijvend keren van hun aandoening.

lees meer

Verandering in zorgaanbod Longziekten

9 mei 2017

De afdeling Longziekten van het Radboudumc richt zich vanaf heden op complexe academische longzorg en dus op specifieke diagnosegroepen. Dit heeft gevolgen voor uw verwijzing.

lees meer

Communicatie is niet vanzelfsprekend

9 mei 2017

“Effectieve communicatie is voor een huisarts, en in feite voor iedere arts, essentieel in de patiëntenzorg. Maar het kan in de spreekkamer vaak beter.” Hoe? Huisarts Patrick Dielissen schreef er een boek over.

lees meer

Facialisteam maakt het verschil

9 mei 2017

Het Facialisteam is gespecialiseerd in behandeling van patiënten met een aangezichtsverlamming. Het team biedt nu meer behandelmogelijkheden, met name voor patiënten die al langere tijd aangezichtsverlamming hebben en een betere kwaliteit van leven wensen.

lees meer

App voor transmuraal consult voor de oudere patiënt met kanker

9 mei 2017

Bij oudere patiënten met kanker is behoefte aan een transmuraal multidisciplinair consult, ook met de huisarts. Dat is nu virtueel mogelijk met de app ‘Verbonden Zorg’.

lees meer

Diagnostiek prostaatkanker vernieuwd

8 mei 2017

Mannen tussen 50 en 75 jaar met mogelijk prostaatkanker kunnen nu bij het Radboudumc terecht voor een sneltraject prostaatdiagnostiek.

lees meer