Nieuws Waarom wachten patiënten nog steeds lang op operaties?

2 juni 2022

Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn in het Radboudumc de wachttijden voor operaties opgelopen. Een patiënt wacht gemiddeld drie weken langer op een operatie dan vóór de coronatijd. 

Helaas is het, door telkens nieuwe golven van de pandemie, en ondanks diverse plannen, nauwelijks gelukt om de wachttijden te verkorten. Dit is ingrijpend voor onze patiënten, maar ook voor onze medewerkers. We doen er alles aan om hier een oplossing voor te vinden, maar lopen ook tegen grenzen aan. Dit lichten we hieronder toe.

Welke patiënten wachten?

Door de meest recente COVID-golf (december 2021-april 2022) zijn de wachttijden helaas toegenomen in plaats van afgenomen. Een patiënt wacht nu gemiddeld drie weken langer op een operatie dan vóór de coronatijd. Patiënten die acuut zorg nodig hebben, wachten nooit en worden altijd direct geholpen. Patiënten die wachten op enkele specifieke complexe, gespecialiseerde ingrepen wachten fors langer dan 3 weken. Voorbeelden hiervan zijn complexe kaakoperaties, complexe operaties aan de urinewegen of borstreconstructies. Deze patiënten kunnen voor hun behandeling niet terecht in een willekeurig ander ziekenhuis of in een zelfstandige kliniek omdat de expertise er niet aanwezig is. Het gaat om complexe, gespecialiseerde behandelingen bij patiënten die vaak meerdere aandoeningen tegelijk hebben. 

Specialistische zorg

Voor de genoemde specialismen waarvan de wachttijden het sterkst zijn toegenomen, is het terugbrengen ervan het moeilijkst. Operaties worden meestal uitgevoerd door zeer gespecialiseerde, en kleine teams. Uitval van één professional kan al betekenen dat een operatie niet door kan gaan. Bovendien vragen deze operaties veel OK-uren, waardoor een team vaak maar één patiënt per dag kan plannen. 

Hoog ziekteverzuim

De afgelopen twee jaar zijn zorgprofessionals structureel en langdurig overbelast. Landelijk, en ook in het Radboudumc, geven ze aan oververmoeid te zijn. En dat is terug te zien in het ziekteverzuim onder verzorgend en verplegend personeel. In 2021 steeg het verzuimcijfer al naar gemiddeld 8,2% (t.o.v. 7,1% in 2020). In het eerste kwartaal van 2022 liep het verder op. In maart 2022 bereikten we zelfs een piek van maar liefst 12%. Door dit hoge ziekteverzuim komen we, ondanks het lage aantal COVID-patiënten, nog niet toe aan het terugbrengen van de wachttijden. 

Verwachting

Door alle bovenstaande factoren zal het Radboudumc op zijn vroegst pas in oktober 2022 weer op volle toeren kunnen draaien, maar dan moet er geen nieuwe coronagolf komen. Zonder nieuwe belemmerende ontwikkelingen verwachten we tot eind 2023 nodig te hebben om de wachttijden terug te brengen naar het niveau van voor corona.

Meer informatie


Margie Alders

woordvoerder

+31622421639
neem contact op
lees meer

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet