4 april 2019

Wist u dat één op de vijf mannen ooit grensoverschrijdend gedrag meegemaakt heeft? En dat bijna de helft van de mannen die seksueel geweld meemaakten, daarna psychische, seksuele of relatieproblemen ervaren? Goede zorg, zo snel mogelijk na het voorval, is dan ook van groot belang. Het Centrum Seksueel Geweld biedt deze zorg, uiteraard voor zowel mannen als vrouwen.

Het landelijke Centrum Seksueel Geweld publiceerde onlangs het Factsheet Seksueel geweld in Nederland bij jongens en mannen. Toine Lagro, emeritus hoogleraar Vrouwenstudies en Medische Wetenschappen en hoofd van het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden: ‘Het helpt om deze problematiek in harde cijfers onder de aandacht te brengen. Als je weet dat bijvoorbeeld maar 8% van alle slachtoffers die acute hulp zoekt bij een CSG man is en slechts 20% van de mannelijke slachtoffers hulp zoekt, ben je als zorgverlener wellicht meer alert op signalen van misbruik.’

Hoe kunt u verwijzen?

Krijgt u te maken met een patiënt die is verkracht of een andere vorm van seksueel geweld heeft meegemaakt? Dan is het van belang om zo snel mogelijk de juiste zorg te bieden. Dit geldt uiteraard zowel voor mannen als voor vrouwen:
  • Bij een aanranding of verkrachting korter dan zeven dagen geleden: u belt met onze Spoedeisende Hulp en meldt de patiënt aan via 024-361 41 87. Als de patiënt dit niet wil, kan deze zich ook zelf bij de Spoedeisende Hulp melden.
  • Bij een aanranding of verkrachting langer dan zeven dagen geleden: u belt het Centrum Seksueel Geweld, dat is gehuisvest in UGC Heyendael en meldt de patiënt aan via 024-322 43 40. U kunt het Centrum Seksueel Geweld ook altijd bellen voor consultatie en advies.
Het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden is een samenwerkingsverband onze Spoedeisende Hulp en afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael en de GGD Gelderland-Zuid en -Midden.

Meer informatie

Op onze website vindt u alle verwijsinformatie over het Centrum Seksueel Geweld.

Meer nieuws


Nieuw zorgaanbod en e-health bij Psychiatrie

12 mei 2022

De polikliniek Ontwikkelingsstoornissen van de afdeling Psychiatrie is uitgebreid met zorg voor patiënten met ADHD en een verslaving. Daarnaast biedt de afdeling sinds april e-health voor patiënten met ontwikkelingsstoornissen, waardoor wachtlijsten korter zijn geworden.

lees meer

Uitbreiding teleconsultatie met Geriatrie

12 mei 2022

Het Radboudumc heeft het aanbod van de teleconsultatie verder uitgebreid. Stel nu ook online uw vragen aan onze specialisten van Geriatrie.

lees meer

Vrouwen met ‘rustige’ vulvaire LS voor controles terug naar de huisarts

10 mei 2022

Vrouwen met een stabiel en rustig huidbeeld worden vanuit de Vulvapoli terugverwezen naar de huisarts voor verdere controles. De geadviseerde frequentie hiervan is levenslang 1x per jaar.

lees meer

Aanpassing in verwijzing huidkanker

10 mei 2022

Sinds kort is het voor huisartsen niet meer mogelijk om patiënten met (verdenking) op bepaalde vormen van laag-complexe huidkanker te verwijzen naar het Radboudumc. Deze patiënten worden voortaan elders in de regio gezien en behandeld.

lees meer

Verhuizing zorg Dekkerswald naar Nijmegen

10 mei 2022

Het Radboudumc gaat de locatie Dekkerswald verlaten. Tussen 27 mei en 4 juli vindt de verhuizing naar onze Nijmeegse campus plaats. Zorgdomein wordt hierop aangepast, zodat nieuw verwezen patiënten naar de juiste locatie van het Radboudumc gaan.

lees meer

Netwerk transmurale wondzorg regio Nijmegen van start met implementatie kwaliteitsstandaard

15 april 2022

Onder regie van CWZ, Radboudumc, ZZG Zorggroep, Allerzorg en NEO Huisartsenzorg is in de regio Nijmegen een start gemaakt met de implementatie van de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg in Nederland.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet