4 april 2019

Wist u dat één op de vijf mannen ooit grensoverschrijdend gedrag meegemaakt heeft? En dat bijna de helft van de mannen die seksueel geweld meemaakten, daarna psychische, seksuele of relatieproblemen ervaren? Goede zorg, zo snel mogelijk na het voorval, is dan ook van groot belang. Het Centrum Seksueel Geweld biedt deze zorg, uiteraard voor zowel mannen als vrouwen.

Het landelijke Centrum Seksueel Geweld publiceerde onlangs het Factsheet Seksueel geweld in Nederland bij jongens en mannen. Toine Lagro, emeritus hoogleraar Vrouwenstudies en Medische Wetenschappen en hoofd van het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden: ‘Het helpt om deze problematiek in harde cijfers onder de aandacht te brengen. Als je weet dat bijvoorbeeld maar 8% van alle slachtoffers die acute hulp zoekt bij een CSG man is en slechts 20% van de mannelijke slachtoffers hulp zoekt, ben je als zorgverlener wellicht meer alert op signalen van misbruik.’

Hoe kunt u verwijzen?

Krijgt u te maken met een patiënt die is verkracht of een andere vorm van seksueel geweld heeft meegemaakt? Dan is het van belang om zo snel mogelijk de juiste zorg te bieden. Dit geldt uiteraard zowel voor mannen als voor vrouwen:
  • Bij een aanranding of verkrachting korter dan zeven dagen geleden: u belt met onze Spoedeisende Hulp en meldt de patiënt aan via 024-361 41 87. Als de patiënt dit niet wil, kan deze zich ook zelf bij de Spoedeisende Hulp melden.
  • Bij een aanranding of verkrachting langer dan zeven dagen geleden: u belt het Centrum Seksueel Geweld, dat is gehuisvest in UGC Heyendael en meldt de patiënt aan via 024-322 43 40. U kunt het Centrum Seksueel Geweld ook altijd bellen voor consultatie en advies.
Het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden is een samenwerkingsverband onze Spoedeisende Hulp en afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael en de GGD Gelderland-Zuid en -Midden.

Meer informatie

Op onze website vindt u alle verwijsinformatie over het Centrum Seksueel Geweld.

Meer nieuws


Samenwerking voor kind en gezin door het TRANSIT-team

29 oktober 2019

Een kwart van de kinderen met een ingrijpende medische aandoening heeft emotionele en sociale problemen. Bekijk wat het TRANSIT-team van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis hierin kan betekenen.

lees meer

Teleconsult erfelijke kanker

29 oktober 2019

Sinds kort kunnen huisartsen bij vragen van hun patiënten over erfelijkheid en kanker in de familie een teleconsult aanvragen met een klinisch geneticus. Voordelen voor de patiënt: er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico en vaak wordt een reis naar het Radboudumc bespaard.

lees meer

Nieuwe richtlijn vermoeidheid na Q-koorts

29 oktober 2019

Op de website van het RIVM is de recent herziene richtlijn QVS gepubliceerd. Hierin vindt u de kaders voor het vaststellen van de diagnose QVS en vervolgstappen voor behandeling en re-integratie van patiënten met QVS.

lees meer

Poli voor volwassenen met DSD

29 oktober 2019

Bij (jong)volwassenen met diverse DSD-condities leven veel vragen, waar nog onvoldoende aandacht voor was. Daarom hebben wij nu een poli ingericht specifiek voor (jong)volwassenen met DSD.

lees meer

Inzage in patiëntendossier Radboudumc

29 oktober 2019

Specialisten ouderengeneeskunde van het ZZG Herstelcentrum in Groesbeek hebben sinds deze maand inzage in de dossiers van patiënten die na ontslag uit het Radboudumc daar naartoe gaan om te revalideren. Die inzage gebeurt via mijnRadboudpatiënten, waar huisartsen al een tijd gebruik van maken.

lees meer

Bereikbaarheid Radboudumc tijdens Vierdaagse-week

8 juli 2019

Het Radboudumc is tijdens de Vierdaagse (16-19 juli) bereikbaar, maar houdt u rekening met een langere reistijd. We raden u aan uw route vooraf goed uit te stippelen. Op verschillende plaatsen in de stad wordt u omgeleid.

lees meer