4 april 2019

Wist u dat één op de vijf mannen ooit grensoverschrijdend gedrag meegemaakt heeft? En dat bijna de helft van de mannen die seksueel geweld meemaakten, daarna psychische, seksuele of relatieproblemen ervaren? Goede zorg, zo snel mogelijk na het voorval, is dan ook van groot belang. Het Centrum Seksueel Geweld biedt deze zorg, uiteraard voor zowel mannen als vrouwen.

Het landelijke Centrum Seksueel Geweld publiceerde onlangs het Factsheet Seksueel geweld in Nederland bij jongens en mannen. Toine Lagro, emeritus hoogleraar Vrouwenstudies en Medische Wetenschappen en hoofd van het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden: ‘Het helpt om deze problematiek in harde cijfers onder de aandacht te brengen. Als je weet dat bijvoorbeeld maar 8% van alle slachtoffers die acute hulp zoekt bij een CSG man is en slechts 20% van de mannelijke slachtoffers hulp zoekt, ben je als zorgverlener wellicht meer alert op signalen van misbruik.’

Hoe kunt u verwijzen?

Krijgt u te maken met een patiënt die is verkracht of een andere vorm van seksueel geweld heeft meegemaakt? Dan is het van belang om zo snel mogelijk de juiste zorg te bieden. Dit geldt uiteraard zowel voor mannen als voor vrouwen:
  • Bij een aanranding of verkrachting korter dan zeven dagen geleden: u belt met onze Spoedeisende Hulp en meldt de patiënt aan via 024-361 41 87. Als de patiënt dit niet wil, kan deze zich ook zelf bij de Spoedeisende Hulp melden.
  • Bij een aanranding of verkrachting langer dan zeven dagen geleden: u belt het Centrum Seksueel Geweld, dat is gehuisvest in UGC Heyendael en meldt de patiënt aan via 024-322 43 40. U kunt het Centrum Seksueel Geweld ook altijd bellen voor consultatie en advies.
Het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden is een samenwerkingsverband onze Spoedeisende Hulp en afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael en de GGD Gelderland-Zuid en -Midden.

Meer informatie

Op onze website vindt u alle verwijsinformatie over het Centrum Seksueel Geweld.

Meer nieuws


Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer

Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer

Door met de reguliere zorg

2 juni 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal patiënten met COVID-19 afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. We verwachten dat we in de eerste week van juni een groot deel van onze reguliere zorg kunnen bieden.

lees meer

Blijf alert op hartzorg

2 juni 2020

De capaciteit van onze Eerste Harthulp is weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Heeft u een patiënt met minder acute hartklachten, die u wil laten zien? Het Hart Centrum Nijmegen is weer vijf dagen per week geopend.

lees meer