29 oktober 2019

Sinds kort kunnen huisartsen bij vragen van hun patiënten over erfelijkheid en kanker in de familie een teleconsult aanvragen met een klinisch geneticus. Voordelen voor de patiënt: er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico en vaak wordt een reis naar het Radboudumc bespaard.
 
Bij een vraag van uw patiënt over kanker in de familie en erfelijkheid kunt u via Zorgdomein contact opnemen met de afdeling Klinische Genetica voor een consult. Inclusiecriteria voor het gebruik van teleconsultatie zijn:
  • de patiënt heeft vragen over erfelijkheid en kanker in de familie
  • de patiënt heeft zelf geen kanker
  • er is niet eerder een erfelijke aanleg voor kanker in de familie aangetoond

Via Zorgdomein 

Hieronder ziet u hoe u de teleconsultatie in Zorgdomein vindt:

 
Uw patiënt vult een beknopte familieanamnese in over kanker en u stuurt deze samen met de vraag retour via Zorgdomein. Binnen drie werkdagen beoordeelt de klinisch geneticus deze vraag en informeert u of er een reden is voor verwijzing of niet. In dat laatste geval geven wij een passend controleadvies voor de patiënt en diens familie.
 
Bekijk alle verwijsinformatie van Klinische Genetica

Meer nieuws


Aangepaste verwijzing Corona-nazorgpoli

17 december 2020

Heeft een patiënt uit uw praktijk aanhoudende COVID-19-klachten? Dan kunt u verwijzen naar de Corona-nazorgpoli van het Radboudumc. Mede op basis recent onderzoek, is de termijn van deze verwijzing aangepast naar 3 maanden na het eerste besmettingscontact.

lees meer

Uitbreiding transgenderzorg vanaf februari 2021 ook voor volwassenen

16 december 2020

Naast de transgenderzorg voor kinderen biedt het Radboudumc vanaf februari 2021 ook transgenderzorg voor volwassenen aan. Verwijzingen voor deze zorg is mogelijk vanaf 1 januari 2021.

lees meer

Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer

Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer

Acute opname afdeling geopend

2 juni 2020

Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg.

lees meer