2 juni 2020
Op 3 februari 2020 werd onze nieuwe Acute opname afdeling (AOA) geopend. Op deze verpleegafdeling nemen we spoedpatiënten op voor acute zorg. Het gaat om patiënten van de inwendige specialismen: Medische Oncologie, Longziekten, Nierziekten, Reumatologie, Hematologie en Interne Geneeskunde. De AOA is gericht op een snelle diagnose, het opstellen van een behandelplan en het starten van de behandeling.
 
De meeste patiënten komen via de Spoedeisende Hulp (SEH) op de AOA. Binnen 48 uur bepalen we er of patiënten naar huis, een andere verpleegafdeling of een andere zorginstelling kunnen. Met de komst van de AOA is de wachttijd voor patiënten op de SEH korter, hebben we een betere, 24/7 personele bezetting voor spoedzorg en blijft de rust op de reguliere verpleegafdelingen bewaard.

Lees meer over de Acute opname afdeling

Meer nieuws


Aangepaste verwijzing Corona-nazorgpoli

17 december 2020

Heeft een patiënt uit uw praktijk aanhoudende COVID-19-klachten? Dan kunt u verwijzen naar de Corona-nazorgpoli van het Radboudumc. Mede op basis recent onderzoek, is de termijn van deze verwijzing aangepast naar 3 maanden na het eerste besmettingscontact.

lees meer

Uitbreiding transgenderzorg vanaf februari 2021 ook voor volwassenen

16 december 2020

Naast de transgenderzorg voor kinderen biedt het Radboudumc vanaf februari 2021 ook transgenderzorg voor volwassenen aan. Verwijzingen voor deze zorg is mogelijk vanaf 1 januari 2021.

lees meer

Behandeling depressie met hersenstimulatie

10 november 2020

Depressies worden op dit moment vooral behandeld met medicatie en psychotherapie. In sommige gevallen is er echter nog een behandeloptie: hersenstimulatie. Daarvoor kunnen uw patiënten terecht in het Radboudumc.

lees meer

Nieuws uit de Commissie Transmurale Samenwerking

8 juli 2020

In de vergadering van onze Commissie Transmurale Samenwerking eind mei zijn besluiten genomen over de toegangstijden, urgentiestatus en de uitvraag van de COVID-19-status in Zorgdomein.

lees meer

Resultaten corona-onderzoek in de eerste lijn

7 juli 2020

Onze afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is op verschillende manieren aanjager van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar de eerstelijnszorg voor COVID-19-patiënten en de impact van het virus.

lees meer