Patiëntenzorg Verpleegafdelingen Acute opname afdeling (AOA)

Over de Acute opname afdeling (AOA)

De AOA is de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen als u ongepland en met spoed zorg nodig heeft. We kunnen u op de AOA opnemen vanaf de Spoedeisende Hulp (SEH), de polikliniek of dagbehandeling.

lees meer

Over de Acute opname afdeling (AOA)

De AOA is de verpleegafdeling waar we u opnemen als u ongepland en met spoed zorg nodig heeft. We kunnen u opnemen vanaf de Spoedeisende Hulp (SEH) of vanaf de polikliniek of dagbehandeling. Op de AOA kunnen patiënten worden opgenomen voor de volgende specialismen:

Acute opnames zijn altijd ongepland, kunnen op ieder moment nodig zijn en vragen om veel zorghandelingen in korte tijd. De AOA is speciaal voor deze acute zorg ingericht. Tegelijkertijd behouden we rust op de andere verpleegafdelingen voor de geplande opgenomen patiënten. Zo krijgt iedere patiënt in het Radboudumc de zorg en aandacht die hij of zij nodig heeft.


Uw opname bij het Radboudumc

Wordt u binnenkort opgenomen op een van onze verpleegafdelingen? Of bent u met spoed bij ons opgenomen? Dan komt er veel op u af. Hier vindt u informatie over het voorbereiden op een opname, de opnamedag, uw verblijf en uw ontslag.


Contact

Acute opname afdeling (AOA)

(024) 361 52 52
contactformulier


Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 753

Op de afdeling


Opname op de AOA

U verblijft maximaal 48 uur op de AOA. Uw hoofdbehandelaar bepaalt samen met de AOA-artsen het medisch beleid.

lees meer

Opname op de AOA

De AOA is gericht op een snelle diagnose van acute gezondheidsproblemen, het opstellen van een behandelplan en het starten van de behandeling. Uw hoofdbehandelaar bepaalt samen met de AOA-artsen het medisch beleid. De medisch specialist van uw eigen specialisme is uw hoofdbehandelaar, ook op de AOA.

Opname voor maximaal 48 uur

U verblijft maximaal 48 uur op de AOA. Binnen die 48 uur gaat u naar huis of plaatsen we u over naar de verpleegafdeling uw hoofdbehandelaar of naar een andere zorginstelling.

Artsenvisite

Iedere ochtend vanaf 9.30 uur loopt de AOA-arts samen met de internist Acute Geneeskunde de visite. Tijdens deze artsenvisite kunt u ook vragen stellen over de medische behandeling.


Bezoek

Bezoek is altijd welkom. Maximaal 2 personen kunnen tegelijk op bezoek komen. lees meer

Bezoek

Bezoek is op de AOA altijd welkom. Uiteraard zijn er medische en verpleegkundige handelingen nodig. Soms deelt u de kamer met andere patiënten. Wij vragen u daarom met het volgende rekening te houden: 
  • Er worden niet meer dan 2 bezoekers per patiënt tegelijk toegelaten.
  • Medische zorg gaat altijd voor. Stem met uw bezoek en de verpleging af op welk moment bezoek het beste schikt.
  • Vanwege privacy kunnen we uw bezoek vragen de kamer even te verlaten.
  • Houd er rekening mee dat u en uw kamergenoten voldoende rust nodig hebben.
  • Eventueel kunt u de kamer met uw bezoek verlaten. Als u de afdeling wilt verlaten, meld het dan even bij de verpleging.

Mee-eten

Bezoek kan mee-eten op de afdeling. Ze kunnen een maaltijd of lunch bestellen bij de voedingsassistent. De voedingsassistent kan verdere informatie geven over de kosten.

Ontslag

Vanaf de AOA gaat u naar huis, naar de verpleegafdeling van het eigen specialisme of naar een andere zorginstelling. Als u het Radboudumc verlaat, maar nog wel zorg nodig heeft (denk aan thuiszorg of hulpmiddelen), helpt het Transferpunt u met het organiseren van deze zorg. lees meer

Onze mensen

Betrokken specialismen


Afdeling Hematologie

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. lees meer

Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten. lees meer

Afdeling Longziekten

Onze afdeling is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling bij (chronische en/of complexe) longaandoeningen.

lees meer

Afdeling Nierziekten

De afdeling Nierziekten onderzoekt en behandelt patiënten met nieraandoeningen. Omdat herstel van de nierfunctie vaak niet mogelijk is, richten onze artsen zich met name op het bieden van een nierfunctievervangende behandeling. lees meer

Afdeling Reumatologie

De afdeling Reumatologie onderzoekt en behandelt patiënten met reumatische ziekten die klachten hebben op het gebied van bewegen. lees meer

Afdeling Medische Oncologie

Op de afdeling Medische Oncologie komen patiënten met kanker die worden behandeld of zijn behandeld met medicijnen. De behandeling van deze patiënten gebeurt altijd in overleg met andere specialisten, zoals chirurgen, radiotherapeuten, radiologen en pathologen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet