19 maart 2023

Met als doel de overdracht van zorg te verbeteren, startten Radboudumc en ZZG Zorggroep in 2020 een pilot met mijnRadboudpatiënten, de digitale omgeving voor externe zorgverleners om het medisch dossier van patiënten in te zien. De specialisten ouderengeneeskunde van ZZG krijgen sindsdien, na goedkeuring van de patiënt, tijdelijke inzage in het patiëntendossier zodra duidelijk is dat de patiënt na ontslag uit het Radboudumc voor geriatrische revalidatiezorg naar het ZZG Herstel Centrum gaat. Deze inzage stelt de specialist ouderengeneeskunde beter dan met alleen de overdrachtsbrieven, in staat zich op de komst van de patiënt voor te bereiden. De ervaringen hiermee zijn positief, waardoor de toegang tot mijnRadboudpatiënten nu is uitgebreid voor specialisten ouderengeneeskunde van Kalorama en Zorgroep Maas & Waal. Bredere interesse hiervoor is onderwerp van gesprek bij het regio-overleg Specialisten ouderengeneeskunde in GRZ zorg.

Lees meer over mijnRadboudpatiënten

Meer nieuws


Passende zorg op de Intensive Care

1 maart 2024

Vanuit het Integraal Zorgakkoord is ‘passende zorg’ een opdracht waar alle gezondheidsprofessionals invulling aan moeten geven. Ook de IC-zorg moet veranderen naar meer passende, persoonsgerichte zorg. U kunt daaraan bijdragen.

lees meer

Neusspray voor ernstige depressie

7 november 2023

Patiënten met een moeilijk behandelbare depressie kunnen bij de afdeling Psychiatrie terecht voor een behandeling met esketamine neusspray. Deze nieuwe behandeling wordt vergoed door alle verzekeraars.

lees meer

Mindfulness voor jongeren met psychische klachten

3 november 2023

Jongeren die voor hun psychische klachten hulp zoeken, kunnen naar het Radboudumc voor een mindfulness training. Deze wordt in het kader van een studie gratis aangeboden.

lees meer

Roze wolk niet voor alle ouders  Radboudumc en GGD starten samenwerking om postpartum depressie sneller te signaleren

21 september 2023

Het is belangrijk dat een postpartum depressie snel wordt gesignaleerd. Het Radboudumc en GGD Gelderland-Zuid werken samen om dit mogelijk te maken. Een vragenlijst moet ouders helpen dit bespreekbaar te maken.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet