Onderwijs Advies Inrichting praktijkonderwijs

Over advies bij praktijkonderwijs

Stageplaatsen die goede condities scheppen om te leren, leveren hoogwaardige verpleegkundigen af. Studenten worden pas echt competent door praktijkonderwijs op de stageplaats. Maar hoe weet je hoe je presteert op het gebied van praktijkonderwijs? Wat gaat er goed en wat is voor verbetering vatbaar?

Meer informatie over het gebruik van de EP monitor

Corine Maassen

contactformulier

Kwaliteits­systeem

In samenwerking met een aantal verpleegafdelingen werd een kwaliteitssysteem opgezet voor praktijkonderwijs. Dit kwaliteitssysteem bevat de volgende (digitale) instrumenten:
 • Basisnorm & itembank

  lees meer


  EP-monitor (Excellent Praktijkonderwijs)

  Basisnorm voor praktijkonderwijs

  Aan welke voorwaarden moet minimaal worden voldaan om als stageplaats geschikt te zijn voor het opleiden van studenten? Voorwaarden voor goed praktijkonderwijs bleken onder andere: kundige begeleiding, voldoende leermogelijkheden en een veilig leerklimaat. Gezamenlijk zijn er enquĂȘtevragen (items) geformuleerd voor studenten en begeleiders. Op alle items uit deze basisnorm moet een voldoende worden gescoord.

  Itembank met afdelingsspecifieke items (door stageplaatsen zelf te kiezen)

  De stageplaatsen vonden het belangrijk om zelf een aantal aspecten met betrekking tot het praktijkonderwijs te onderzoeken. Op de meeste stageplaatsen heeft een kwaliteitssessie plaatsgevonden waarbij alle betrokken partijen hun positieve ervaringen en hun verbeterpunten konden inbrengen. Na deze sessie konden stageplaatsen aangeven welke aspecten van het praktijkonderwijs men nog verder wilde onderzoeken. Daartoe selecteerden ze een aantal enquĂȘtevragen uit een “itembank”.

  Het kwaliteitsinstrument brengt naast de basisnorm vier aspecten in kaart van de stageplaats als leerplaats (leercultuur, leer-informatieomgeving, leerbeleid en begeleiding). Aan de hand van een vragenlijst wordt getoetst in hoeverre de stageplaats voldoet aan de basisnorm en afdelingsspecifieke items. De vragenlijst wordt ingevuld door studenten en begeleiders. De resultaten worden opgenomen in een kwaliteitsrapport.
 • Medewerkers
 • Intranet