Over het SMART maken van je leerdoelen

De mate waarin je in de formulering van je leerdoelen met onderstaande aspecten rekening houdt, bepaalt of je in staat zult zijn om de leerdoelen - binnen de afgesproken tijd - te bereiken en daarmee dus de mate van je tevredenheid over je eigen acties.

Specifiek

Het is voor iedereen duidelijk waar het om gaat en welk resultaat je witt bereiken.

Meetbaar

Iedere onafhankelijke derde moet in staat zijn om na te gaan of je doel daadwerkelijk is gerealiseerd. Het is daarom belangrijk om exact de voorwaarden te formuleren waaraan je leerresultaat moet voldoen.

Acceptabel

Iedereen is het er over eens dat je leerdoelen logischer wijze voortkomen uit je eigen analyse van je docentvaardigheden.

Realistisch

Dit doelt erop dat je niet de hele wereld in één keer moet willen veranderen. Zorg ervoor dat je realistische en haalbare stapjes definieert. Niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk dus.

Tijdgebonden

Het leerresultaat moet haalbaar zijn in het tijdsbestek van het traject. Hierbij kan het handig zijn om in kaart te brengen welke van je eigenschappen en sterkten in de begeleiding je bij het realiseren behulpzaam kunnen zijn.

Over het SMART maken van je leerdoelen

Het is belangrijk dat je je leerdoelen SMART kunt maken:
 • specifiek
 • meetbaar
 • acceptabel
 • realistisch
 • tijdgebonden
Lees meer

Voorbeelden van SMART leerdoelen

 • Niet SMART: Structuur aanbrengen. Wel SMART: Na deze cursus ben ik in staat om ...

  lees meer


  Voorbeeld 1

  Niet SMART: Structuur aanbrengen.
  Wel SMART: Na deze cursus ben ik in staat om:
  • In de werkgroep de volgende opbouw te gebruiken:
   • duidelijke inleiding
   • werken aan de opdracht
   • duidelijke afsluiting
  • Als studenten meerdere vragen hebben, duidelijk aan te geven in welke volgorde ik ze ga behandelen en er dan ook per vraag doorheen te gaan.
  • De structuur van de opdracht te volgen en er geen dingen bij te halen.
  • Bij alle uitleg die ik geef de relatie die dat heeft met de opdracht duidelijk aan te geven.

 • Voorbeeld 2

  Niet SMART: Communicatie.
  Wel SMART: Na deze cursus ben ik in staat om:
  • Zo hard te praten dat ook degene die het verste van me af zit, me kan verstaan.
  • Tussen alle zinnen even pauze te nemen, zodat ik niet te snel ga praten.
  • Als een werkgroep vastloopt, vragen te stellen, zodat de groep weer verder komt.
 • Medewerkers
 • Intranet