Over de opleiding

In het kort

De Post-Initiële opleiding Complexe Mondzorg biedt academische professionals de gelegenheid zich verder te bekwamen in het op hoog niveau verlenen van adequate, op wetenschappelijke inzichten gebaseerde, specifieke mondzorg. Verdieping en verbreding van kennis en kunde, probleemoplossend denken en handelen in een multidisciplinaire context vormen de kern van het curriculum, met als doel de kwaliteit van diagnostiek, zorgplanning, interventie en evaluatie van specifieke mondzorg in de dagelijkse praktijk te bevorderen’.

Onderwijs Doelgroepen Professionals Postinitiële Master Complexe Mondzorg

Over de opleiding

De afdeling tandheelkunde van het Radboudumc start in 2023 een nieuwe postinitiële masteropleiding voor tandartsen met enige jaren ervaring.  lees meer

Geef mij een seintje

Graag op de hoogte gehouden worden wanneer de inschrijving opent voor de Postinitiële Master Complexe Mondzorg? Laat je mailadres achter! houd me op de hoogte

Opbouw van de opleiding

Lees hier meer over de basismodule en de profielmodules. lees meer

Opbouw van de opleiding

Basismodule voor alle deelnemers           

De opleiding begint met een gemeenschappelijke basismodule, met een omvang van 12 EC die door alle deelnemers gezamenlijk wordt gevolgd. In de basismodule komen onderwerpen aan de orde die in principe behoren tot de competenties van elke tandarts algemeen practicus, maar worden hier voorzien van de meest actuele informatie. Het is een uitbreiding van kennis en vaardigheden en biedt verdieping op het terrein van diverse alledaagse handelingen in de algemene tandartsenpraktijk. De in deze module aangeboden kennis en vaardigheidstraining wordt direct gerelateerd aan actuele wetenschappelijke inzichten waardoor de deelnemer al vanaf het begin van het mastertraject een kritische attitude ontwikkelt ten opzichte van ‘gangbare’ methoden en technieken. Het gaat hierbij om kennis, methoden, technieken en vaardigheden waarvan een basale beheersing van belang wordt geacht voor elk van de afstudeerprofielen. Na afsluiting van de basismodule start de deelnemer, afhankelijk van het gekozen profiel, in één van de profielmodules.

Profielmodules

Er kan gekozen worden uit één van de volgende profielen:

  • Endodontologie
  • Gerodontologie
  • Gnathologie
  • Kindertandheelkunde
  • Implantologie
  • Parodontologie
  • Restauratieve Tandheelkunde

Elke profielmodule bestaat uit 7 onderwijseenheden met een omvang van 5 EC elk (totaal 35 EC) en één ‘Vrije Keuze’ deel met een omvang van 3 EC. De opleiding kent verder een wetenschappelijke eindopdracht ofwel een afsluitende proeve van bekwaamheid met een omvang van 15 EC). Dit onderdeel loopt als een leerlijn door de gehele opleiding.


In het kort

  • Deze master is bedoeld voor tandartsen met een afgeronde academische opleiding, werkzaam zijn in de praktijk, en beschikken over minimaal 2 jaren werkervaring.

  • Medewerkers
  • Intranet