Wanneer

Programma Proefstuderen Geneeskunde schooljaar 2021/2022:

 • Donderdag 14-10-2021
 • Dinsdag 23-11-2021
 • Donderdag 09-12-2021
 • Dinsdag 08-02-2022


 

Onderwijs Doelgroepen Scholieren Proefstuderen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen

Over proefstuderen

Ben je geïnteresseerd in gezondheid en ziekte en wil je graag arts of onderzoeker worden? De opleidingen Geneeskunde en Biomedische wetenschappen van de Radboud Universiteit leiden je hiervoor op. Kom naar een proefstudeeravond om te kijken of deze studie bij jou past. lees meer

Over proefstuderen

Tijdens een proefstudeeravond maak je aan de hand van een casus kennis met de verschillende onderwijsvormen zoals deze in de studie Geneeskunde of Biomedische wetenschappen aangeboden worden. Eén van deze onderdelen is een praktijkblok in het ziekenhuis. Hierbij ga je zelf aan de slag en maak je kennis met lichamelijk onderzoek, passend bij de casus van de patiënt.

Als je nog in de oriënterende fase zit, is het verplicht om eerst aan een Open dag deel te nemen.   


In het kort

 • 5 en 6 vwo'ers die in de verdiepende fase van hun studiekeuzetraject zitten en eerst bij een open dag van Geneeskunde of Biomedische wetenschappen zijn geweest.


 • Aanwezigheid

  Aan een proefstudeeravond zijn geen kosten verbonden. Wij willen jou als deelnemer wijzen op je verantwoordelijkheid om deel te nemen aan de proefstudeeravond waarvoor jij je hebt aangemeld. Deelnemen is gratis maar niet vrijblijvend.

  Mocht je niet kunnen deelnemen dan vragen wij je om minimaal 1 week voorafgaand aan deze avond, je afmelding door te geven. Dit geeft ons de tijd om een andere scholier jouw plaats aan te bieden.


Over de bachelor

Je vindt meer informatie over deze bacheloropleidingen op de site van de Radboud Universiteit.


Locatie

Routebeschrijving


Vier vragen aan Nina Pooters

Nina is 2e jaars student geneeskunde en volgde een proefstudeeravond Geneeskunde. Dat hielp haar bij haar keuze om in Nijmegen te gaan studeren. lees meer

Vier vragen aan Nina Pooters

Lees hoe Nina de proefstudeeravond Geneeskunde ervaren heeft.

1 Waarom wilde je een proefstudeeravond Geneeskunde volgen?

Dat ik geneeskunde wilde gaan studeren wist ik al heel lang zeker, maar ik vond het lastig om me voor te stellen hoe de studie precies zou zijn opgebouwd. Ik wilde dan ook graag weten wat de verhouding was tussen theorie en praktijk en hoe de studielast wordt ervaren door studenten. Op de proefstudeeravond werd er een goed beeld gegeven van hoe de opleiding in elkaar zit en er waren genoeg mogelijkheden om vragen te stellen.

2 Hoe heb je deze proefstudeeravond ervaren?

Samen met een vriendin had ik me ingeschreven voor de proefstudeeravond, die deze avond als thema Neurologie had. Nadat we er een lange treinreis op hadden zitten, besloot ik meteen dat ik op kamers moest gaan als ik in Nijmegen wilde gaan studeren.

Glasgow Coma Scale

Op de avond zelf werd er eerst een algemeen college gegeven, waarin verteld werd wat we die avond zouden gaan doen. Hierna werden we in groepjes opgedeeld en mochten we naar het ziekenhuis. We kregen allemaal een doktersjas aan, waarna we bij elkaar de bloeddruk leerden meten, reflexen testen en gebruik leerden maken van de zogenaamde 'Glasgow Coma Scale'. Hierdoor werd er een goed beeld gegeven van hoe het praktijkgedeelte binnen de studie wordt vormgegeven.

Hersenscans

Vervolgens gingen we met ons groepje naar een lokaal en mochten we verschillende hersenscans bekijken en proberen te achterhalen wat er met de patiënt aan de hand was. Op het einde van de avond werden de casussen gepresenteerd door alle groepjes en werd de avond afgesloten.

3 Heeft de proefstudeeravond je geholpen bij je studiekeuze?

De proefstudeeravond heeft mij zeker geholpen om ervoor te kiezen in Nijmegen te gaan studeren. Ik heb er lang over getwijfeld in welke stad ik wilde deelnemen aan de decentrale selectie. Na de proefstudeeravond had ik een erg goed beeld gekregen van hoe de opleiding is vormgegeven in Nijmegen en was ik erg enthousiast geworden om hier te gaan studeren. Hierna ben ik nog naar de open dag geweest en toen wist ik zeker dat ik in Nijmegen de decentrale selectie ging doen.

4 Waarom heb je voor de studie geneeskunde in Nijmegen gekozen?

Ik heb ervoor gekozen geneeskunde te studeren in Nijmegen omdat je hier de mogelijkheid krijgt om je eigen leerweg uit te stippelen. Zo kun je verschillende keuzemodules volgen in de vakken die jij zelf het meest interessant vindt. Daarnaast vind ik het prettig dat het onderwijs in Nijmegen erg kleinschalig is. Er zijn dan ook niet heel veel hoorcolleges, maar wel werkgroepen waarin je de stof toepast op casuïstiek uit de praktijk.
 

 • Medewerkers
 • Intranet