Over de voortgangstoetsing

Op deze website vind je algemene informatie over de voortgangstoetsing in Nijmegen. Kijk voor actuele, meer organisatorische informatie over de voortgangstoetsing op de bijbehorende Brightpace pagina.

Het studieonderdeel voortgangstoetsing is een verplicht onderdeel binnen de bachelor en master van de opleiding geneeskunde. Als je actief geneeskunde studeert, zal je ingedeeld worden voor deze voortgangstoets. Door middel van de voortgangstoets wordt je kennis en progressie van deze kennis gemeten. Niet het lesprogramma wordt getoetst, maar wat een student opsteekt gedurende de opleiding. Het verschil in kennisniveau uit zich in het verschil in toetsscores. 

Elk studiejaar worden vier voortgangstoetsen afgenomen; in september, december, februari en mei. De voortgangstoets wordt niet alleen in Nijmegen, maar ook op de medische faculteiten van Maastircht, Groningen, Leiden, Amsterdam (VU en AMC), Rotterdam en binnenkort ook Utrecht afgenomen.

Vanaf september 2022 is de afname van de voortgangstoets veranderd naar een adaptieve toets die per computer wordt afgenomen. Meer informatie over deze adaptieve toets vind je in bijgevoegd bestand of kijk voor meer gedetailleerde informatie op de website van de interuniversitaire voortgangstoets geneeskunde (iVTG).

bekijk PDF

Landelijke website over de voortgangs­toetsing

Kijk voor toetsdata, antwoordsleutels, studentcommentaar, normering, ProF en meer op de site van de interuniversitaire VoortgangsToets Geneeskunde (iVTG). naar www.ivtg.nl

Niet goed ingedeeld?

Controleer twee weken voor de voortgangstoets je meetmomentindeling. Je vindt deze in Osiris. Ben je verkeerd ingedeeld?

lees meer

Niet goed ingedeeld?

Als je verkeerd bent ingedeeld, neem dan zo snel mogelijk via een Topdesk bericht contact op met de secretaris van de Voortgangstoetsbeoordelingscommissie Nijmegen (VBCN).


Toetsmomenten voortgangstoetsing

Landelijk zijn er weken afgesproken waarin de voortgangstoets wordt afgenomen. In Nijmegen wordt de voortgangstoets gemaakt op woensdagochtend, woensdagmiddag en donderdagochtend.

lees meer

Toetsmomenten voortgangstoetsing

Landelijk zijn er weken afgesproken waarin de voortgangstoets wordt afgenomen. In Nijmegen wordt de voortgangstoets gemaakt op woensdagochtend, woensdagmiddag en donderdagochtend.

Kijk in bijgevoegd(e) document(en) voor de precieze planning van de toetsmomenten van de Nijmeegse voortgangstoets.

Planning voortgangstoetsen collegejaar 2023-2024

Let op: deze planning is onder voorbehoud. Ongeveer twee weken voor de voortgangstoets ontvang je een bericht met je definitieve indeling.Veelgestelde vragen

Organisatie adaptieve voortgangstoetsing, Radboud universiteitDigitaal toetsen

De adaptieve voortgangstoets is een digitale toets die wordt afgenomen in het Comeniusgebouw. Klik op deze link voor meer informatie over het digitaal toetsen op deze locatie.

De voortgangstoets wordt afgenomen met het toetsprogramma Testvision. Mogelijk ben je niet bekend met dit programma. Bekijk daarom bijgevoegde handleiding voorafgaand aan je adaptieve voortgangstoets”.

bekijk handleiding

Inzage

Na je voortgangstoets kan je in Testvision zien welke vragen je goed en fout hebt gemaakt. Bij deze gemaakte vragen zie je de vraagomschrijving (het onderwerp waar je vraag over ging) en een literatuurverwijzing.

lees meer

Inzage

Na je voortgangstoets kan je in Testvision zien welke vragen je goed en fout hebt gemaakt. Bij deze gemaakte vragen zie je de vraagomschrijving (het onderwerp waar je vraag over ging) en een literatuurverwijzing.

Na het vaststellen van de cesuur kan je in Testvision ook jouw uitslag vinden.

Enkele weken na de voortgangstoets wordt een inzage georganiseerd, waar je de daadwerkelijke toetsvragen kunt inzien. Deze inzage vindt plaats onder toetsomstandigheden. Je mag dus niets overnemen (schrijven, fotograferen enz.) of opzoeken (in naslagwerken of websites). Als je niet hebt deelgenomen aan de toets, kan je ook niet deelnemen aan de inzage.

Meer informatie over de eerstvolgende inzage en je aanmelding hiervoor, kan je vinden op de Brightspace pagina over de voortgangstoetsing.


Contact

Heb je andere vragen over de (adaptieve) voortgangstoets of dient je meetmomentindeling te worden aangepast, neem dan contact op met de voortgangstoetscommissie d.m.v. een Topdesk bericht.

Toetsregeling en reglement van orde


Toetsregeling voortgangs­toetsing geneeskunde

Bachelor en Master curriculum, studiejaar 2023-2024

bekijk de pdf

Reglement van orde

Bij de adaptieve voorgangstoetsing worden de huisregels van de RU gevolgd. Zorg dat je op de hoogte bent van deze regels en houd je hieraan.

  • Medewerkers
  • Intranet