Over je coschap

Opbouw coschap

Het coassistentschap neurologie duurt 4 weken. Het wordt afgesloten met een kennistoets. Binnen het coschap maak je u kennis met de klinische neurologie, met de polikliniek, met acute neurologie op de spoedeisende hulp, met de neurochirurgie, en met consultatieve neurologie (hiervoor heb je de beschikking over een eigen sein).

Op de verpleegafdeling heb je de mogelijkheid om nieuwe c.q. nog niet door een andere coassistent gestatuste patiënten te zien. Je bent  aanwezig bij het multidisciplinaire overleg (dinsdag en donderdag/vrijdag) en bij de dagelijkse visite, en je loopt mee met de dagelijkse visite op neuro-care.
Elke coassistent ziet ongeveer 30 nieuwe patiënten op de polikliniek; de supervisie vindt plaats door één van de neurologen.  Daarnaast is het mogelijk mee te kijken op een van de specialistische poli’s (Hoofdpijn, Multiple sclerose, Kinderneurologie en Extrapyramidale aandoeningen)..
 
Acute neurologie en consulten op verpleegafdelingen van andere specialismen laat weer een andere zijde van de neurologie zien. Elke coassistent loopt 4 – 5 dagen en daarnaast een avond per week van 17-20 uur mee met de consult-assistent. Hiernaast is het leerzaam mee te kijken op de afdeling klinische neurofysiologie: EMG, EEG, duplex, EP en ENG. Je kunt meekijken met de werkzaamheden van paramedici: fysiotherapie, logopedie, ergotherapie. Tijdens het neurochirurgische deel van de stage heb je meestal ook de gelegenheid operaties bij te wonen – er zijn o.a. intracraniële operaties, operaties aan de wervelkolom (hernia).
 

Onderwijs

Tijdens het coschap neurologie zijn er veel onderwijsmomenten. Naast de dagelijkse dienstoverdracht met de radiologiebespreking is er op maandag tussen de middag een referaat of discipline overstijgend onderwijs, op dinsdagochtend de neurochirurgiebespreking en de patiënten demonstratie, en op donderdag tussen de middag gecombineerd assistenten en coassistentenonderwijs. Daarnaast zijn er patiëntgebonden multidisciplinaire besprekingen (oncologie, neuro-oncologie, pijn – en slaap)
 
Elke coassistent stelt eenmaal een patiënt voor op woensdag om 12.00, ca. 20 minuten per persoon. Kort ziektegeschiedenis, daarna uitdiepen theoretische achtergrond ziektebeeld.  Powerpoint presentatie wordt zeer gewaardeerd. In principe op woensdag in week 2 en 3 steeds 2 presentaties. Op woensdag in week 1 zal Dr Meulstee dit toelichten, en daarnaast wat vertellen over het neurologisch onderzoek.

Introductie 

Bij de introductie van het coschap (melden op c 19) krijg je een nauwkeurig schema voor de 4 weken.
De dagen beginnen om 8 uur op de afdeling radiodiagnostiek; in het algemeen ben je rond 17.30 klaar.
Eind tweede, begin 3e week is er een tussentijds gesprek, meestal met Dr. A. Verrips. Op de (voor)laatste dag van het coschap vindt het eindgesprek en de kennistoets plaats.

 

Over je coschap

Je staat aan het begin van het coschap Neurologie in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Hopelijk vind je snel je plek en heb je een leuke en leerzame periode. lees meer

Melden op de eerste dag

Centrale ontvangst coassistenten om 08:00 uur in de vergaderruimte zoals vermeld staat in de introductiebrief die je vanuit het CWZ ontvangt. Na de centrale ontvangst (het halen van een badge en kleding) om 08:30 uur melden op de locatie die tevens vermeld staat in de introductiebrief van het CWZ.

Vragen? Neem contact op

Heb je een vraag? Neem contact op met het secretariaat Neurologie (024) 365 87 65.

Rooster en werkzaamheden

Bij de introductie van het coschap krijg je een nauwkeurig schema voor de 4 weken. De dagen beginnen om 8 uur op de afdeling radiodiagnostiek; in het algemeen ben je rond 17.30 klaar.
  • Medewerkers
  • Intranet