Over je coschap

Je staat aan het begin van het coschap Psychiatrie in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Hopelijk vind je snel je plek en heb je een leuke en leerzame periode. lees meer

Over je coschap

Psychiatrie is voor niet-ingewijden een vak dat niet snel te doorgronden is. Om verschillende redenen kan het coschap psychiatrie dus lastig zijn:
  • Er wordt veel met syndroomdiagnoses gewerkt waarbij patroonherkenning belangrijk is.
  • De werkwijze in de psychiatrie is anders dan andere coschappen (Multidisciplinair, veel onderhandelen met patiënten, minder hiërarchisch).
  • Naast geneeskunde is ook geneeskunst in dit coschap van groot belang : hoe pak je een moeilijk gesprek aan? Hoe motiveer je patiënten voor behandeling? Hoe ga je met (tegen)overdracht om ?
  • De problemen van patiënten kan om verschillende redenen confronterend zijn bij individuele co-assistenten, bijvoorbeeld  omdat je dingen herkent bij jezelf of je naasten.

Doelen van het coschap

1. Kennis van diagnostiek en behandeling van de grote psychiatrische ziektebeelden: deze kennis kan worden opgedaan m.b.v. zelfstudie. Uitgangspunt hiervoor is het Nederlandstalige ‘Leerboek Psychiatrie’ van M.W. Hengeveld en A.J.L.M. van Balkom
2. Gespreksvaardigheden: co-assistenten moeten in de gelegenheid worden gesteld om vaardigheid op te doen in het doen van lastige gesprekken. In dit coschap kun je dus je algehele gespreksvaardigheden trainen, ook als je geen psychiater wil worden.

Plenair onderwijs

 Je kunt aansluiten bij het onderwijs op het Radboud/Aurora. Woensdagmiddag en donderdagochtend wordt daar onderwijs gegeven. Check voor de zekerheid aan het begin van je coschap over locatie/tijd van dit onderwijs en laat je informeren als het uitvalt. Daarnaast zijn er bijna wekelijks opleidingsonderdelen op woensdagochtend 11.45 in het CWZ. Je kunt een dag naar het Rijnstaete om ECT bij te wonen.  Indien mogelijk krijg je ook extra onderwijs van de psychiaters van het CWZ (op ad hoc basis).

Aanwezigheid

De ochtendoverdracht begint om 8.45. Wees op tijd. In principe duurt de werkdag tot 17.00 en bij opnames/interessante actualiteiten tot 18.00. Het is de bedoeling dat  je je twee keer opgeeft om een dienst mee te lopen met een van de AIOS/psychiaters (voor een CWZ-voorwachtdienst), zodat je ook een spoedbeoordeling op de SEH of een delier in het ziekenhuis kunt zien. Overleg met de dienstdoende voor welke indicatie (en evt op welk tijdstip) hij/zij jou opbelt.

Taken buiten de afdeling

Als je werkzaamheden het toelaten, dan kun je ook andere activiteiten ondernemen: laat je eens inlichten door de therapeuten over hun werk, ga eens mee met een consult (sein consultatief verpleegkundige 2278) , of vraag de psychiaters of je een nieuwe poli-intake mag bijwonen.

Tussentijds beoordeling

Halverwege het coschap is er een tussentijdse evaluatie hoe je ervoor staat. Het is de verantwoordelijkheid van jou én je AIOS dat een dergelijke evaluatie plaatsvindt.
Indien er zaken onvoldoende zijn of als je problemen ervaart met het coschap, dan wordt er een gesprek georganiseerd in aanwezigheid van de superviserend psychiater.

Beoordeling

Bij de beoordeling wordt gelet op de kennis over psychiatrische ziekten en behandeling aan het einde van het coschap, dit is vooral toegespitst op de casuïstiek die je gezien hebt. Daarom is het van belang dat je bijhoudt welke casuïstiek je hebt gezien. Als basisstof geldt bovenstaand handboek.
 
Bij het beoordelen van je functioneren op de afdeling wordt gelet op:
1. de gespreksvaardigheden bij psychiatrische patiënten aan het einde van het coschap
2. de groei- en leercurve die je doorgemaakt hebt in de loop van het coschap
3. de inzet, collegiale opstelling en algemene vaardigheden in de omgang.
Op al deze punten moet je voldoende functioneren voor het afronden van je coschap. Er wordt uiteindelijk dus gekeken naar je kennis en kunde binnen het coschap psychiatrie, maar ook in je algemene ontwikkeling van student naar arts. Het beoordelingsgesprek vindt plaats met een van de psychiaters.

Melden op de eerste dag

Centrale ontvangst coassistenten om 08:00 uur in de vergaderruimte zoals vermeld staat in de introductiebrief die je vanuit het CWZ ontvangt. Na de centrale ontvangst (het halen van een badge en kleding) om 08:30 uur melden op de locatie die tevens vermeld staat in de introductiebrief van het CWZ.

Vragen? Neem contact op

Heb je een vraag? Neem contact op met Dr. K.P. Grootens (024) 365 82 05.

Afdeling en medewerkers

De afdeling Psychiatrie A14 is opgesplitst in kant A en B. Beide co-assistenten komen aan een kant te werken en worden gekoppeld aan een AIOS en psychiater op deze afdeling.
  • Dr. E. Hartong, psychiater polikliniek/consulten en opleider
  • Drs. H.J. Minkema, psychiater kliniek
  • Dr. W. Buis, psychiater polikliniek
  • Dr. T. Belgers, psychiater dagbehandeling

Werk­zaamheden

Bekijk hier wat je tijdens je coschap gaat doen. Dit is natuurlijk een richtlijn. lees meer

Werk­zaamheden

Bekijk wat je gaat doen per week:


  • Medewerkers
  • Intranet