Over je coschap

Je staat aan het begin van het coschap Interne geneeskunde in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis Tilburg. Hopelijk vind je snel je plek en heb je een leuke en leerzame periode. lees meer

Over je coschap

Beste co-assistenten,

Inleiding

Jullie eerste co-schap zal van start gaan in het ETZ, locatie Tweesteden ziekenhuis te Tilburg. De komende acht weken verblijven jullie op verschillende afdelingen en de polikliniek binnen de Inwendige geneeskunde.

De eerste dag van de week

Op de eerste dag van de week worden jullie verwacht bij de overdracht.
Overdracht van de Interne is om 8.00u, Ruimte 5 - bestuursgebouw (middels Videoconference met locatie Waalwijk en Zuid).
Nadien zullen jullie door een coassistent, die al vier weken in het ziekenhuis werkt, een korte rondleiding krijgen en zullen zaken zoals een pasje en een witte jas geregeld worden.
Nadien worden jullie verdeeld over de afdelingen, alwaar de arts-assistenten jullie zullen ontvangen.
De coassistent voor de cardiologie meldt zich om 8.00 uur voor de overdracht bij de cardiologie op Kopkamer 6B , zesde verdieping.
De coassistent voor de longgeneeskunde meldt zich om 8.00 uur bij de overdracht voor de interne geneeskunde, R.5.
In een bijgevoegd document staat het algemene rooster voor de komende acht weken.

Vaste opleidingsmomenten

Er zijn vaste opleidingsmomenten per week waar alle co-assistenten worden verwacht:
 Ochtend- en avondoverdracht
 Dinsdag- en vrijdagmiddag onderwijs (KPA door de co-assistent, onderwijs door een internist)
 Woensdag: bedside teaching, (door arts assistenten).
Tevens zullen jullie wekelijks per mail een onderwijsrooster krijgen, waarbij jullie verwacht worden.

Wat wordt van jullie verwacht op de afdeling

Het is jullie allereerste co-schap en dus zul je in eerste instantie met name zoeken naar je rol als co-assistent. Op de afdeling wordt van jullie verwacht dat je actief meedoet met de ochtendvisite met de arts-assistent en bij de nieuwe patiënten een volledige anamnese en lichamelijk onderzoek, zoals geleerd in Nijmegen, uitvoert, wat nadien zal worden beoordeeld door de arts-assistent op de afdeling. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van de EPA ’s.

Zorg ervoor dat je de patiënten die je ziet tijdens je afdelingsstage vervolgd, zodat je de patiënt tijdens de grote visite (eenmaal per week) zelf kan presenteren. Zorg er dus ook voor dat je bij de dagelijkse supervisie van de internist aanwezig bent. Tijdens de grote visite is het de bedoeling dat je kort de reden van opname, voorgeschiedenis van patiënt en beloop op de afdeling verteld. Eventueel kun je met de arts-assistent van te voren bespreken wat je voorstel van behandeling is.

Het werk van een dokter bestaat ook uit het maken van een ontslagbrief. Tijdens dit co-schap zullen jullie gaan leren hoe dit moet. In het bijgevoegde document staat hoe je een brief kan initiëren in ons computersysteem. In de middag regelen de arts-assistenten vaak de administratieve zaken en kan het dus voorkomen dat er op de afdeling geen taken meer voor jullie zijn. Zorg op eigen initiatief dat je zelf activiteiten regelt, die op bijgevoegd schema staan, zodat je ook kan leren van de verschillende onderzoeken.

Wat wordt van jullie verwacht op de polikliniek

Tijdens de tweede periode zullen jullie een polistage van twee weken volgen. In het bijgevoegde rooster vinden jullie op welke dag er bij welke internist een nieuwe patiënt zal zijn. De co-assistent, die al vier weken in het ziekenhuis werkt, zal jullie uitleggen hoe je kunt zien welke nieuwe patiënt er komt. Jullie verdelen onderling de nieuwe patiënten. Zorg dat je van te voren de patiënt voorbereid, zodat je een volledige anamnese en lichamelijk onderzoek kunt uitvoeren met een bijpassende probleemlijst en differentiaal diagnose. Nadien zal je de patiënt met een internist nabespreken. Houdt ook deze patiënten bij op de lijst voor de uiteindelijke mondeling. Het is tevens de bedoeling dat je met de poli van een internist mee kijkt,  als er die dag geen patiënt voor je is afgesproken. 


 

Melden op de eerste dag

Op de eerste dag van de week worden jullie verwacht bij de overdracht. Zie informatieboek.

Informatieboek co-assistenten

In dit informatieboek staat veel algemene informatie. Vanaf pagina 4 vind je informatie over dit coschap, en vind je ook een programma/rooster.

bekijk het pdf-bestand

Ziek?

Bij ziekte: mailen naar Antoinette van Gorp, (a.vangorp@etz.nl) met daarbij ook de reden en op welke afdeling je stage loopt, zodat we deze ook kunnen informeren (dan wel zelf ook contact opnemen met die afdeling) en dit wordt ook doorgegeven aan dr. Brouwer.

  • Medewerkers
  • Intranet