Over je coschap

Je staat aan het begin van het coschap Psychiatrie in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis Tilburg. Hier lees je hoe de 4 weken coschap worden ingevuld om kennis te maken met een gevarieerde patiëntenpopulatie, en onder supervisie zelf ervaring op te doen.

Melden op de eerste dag

De nieuwe coassistent meldt zich om 8.30 uur op de polikliniek psychiatrie TSZ (TweeSteden Ziekenhuis), route 99 (1e verdieping, secr.), zie ook het handboek.

lees meer

Melden op de eerste dag

Daar zal (na de bij te wonen dienstoverdracht), de co door een van de psychiaters opgevangen worden, voor kennismaking en introductie.
 


Handboek

Bekijk wat het coschap inhoudt in dit informatieboek, waar vanaf pagina 24 informatie over dit coschap staat.

bekijk het pdf

Betrokken afdelingen

Je krijgt tijdens je coschap te maken met de volgende afdelingen. lees meer

Betrokken afdelingen

bekijk de afdelingen:


  • Medewerkers
  • Intranet