Over het coschap

Je staat aan het begin van het coschap KNO-Heelkunde in Gelre Ziekenhuizen. Hopelijk vind je snel je plek en heb je een leuke en leerzame periode. lees meer

Over het coschap

Op de polikliniek KNO (locatie Zutphen ) wordt de zorg geleverd door 3  KNO-artsen. Er worden per dagdeel  door maximaal 2 KNO-artsen poliklinische spreekuren gehouden. Daarnaast zijn er per week  5-6 dagdelen OK. Er is meestal een spreekkamer of behandelkamer beschikbaar om patiënten te onderzoeken en te studeren.   Aldaar is ook een computer met internetverbinding aanwezig. Naast een kleine eigen KNO bibliotheek is er ook een ziekenhuisbibliotheek beschikbaar. Opgenomen patiënten verblijven hoofdzakelijk op de afdeling dagbehandeling, short-stay chirurgie  en kinderafdeling.

Via de afdeling opleiding (mevrouw S. van der waarde)  heb je reeds nadere  informatie  (PIT pas en inlog code en mogelijkheden voor overnachting) ontvangen. Ook heb je via de stagebegeleider ( dr. R.J.H. Ensink) een reader over relevante KNO onderwerpen  en de bereikbaarheid  van de polikliniek KNO Zutphen en het tijdstip van aanwezigheid op de 1e dag  op de polikliniek KNO ontvangen.  

De coassistenten zijn welkom op de polikliniek en de OK. Ook bestaat de mogelijkheid om mee te kijken bij aanvullend onderzoek zoals audiometrie, evenwichtsonderzoek, allergieonderzoek, logopedisch onderzoek. Er is een stemspreekuur; duizeligheidsspreekuur en OSAS spreekuur.  Eventueel kan een dagdeel  met de anesthesisten worden meegelopen. Eenmaal in de twee weken is er een samenwerking met het audiologisch centrum Twente. De coassistent  wordt wisselend begeleid door een van de KNO-artsen. Na een of meer spreekuren meekijken worden daarna door de coassistent nieuwe patiënten onderzocht en aansluitend besproken met de KNO-arts.

 

Melden op de eerste dag

Via de stagebegeleider ( dr RJH Ensink) ontvang je het tijdstip van aanwezigheid op de 1e dag.

Informatie voor je begint

Informatie over beoordeling, statusvoering e.d. lees meer

Informatie voor je begint

Statusvoering

De coassistent ziet de nieuwe patiënt en vult zijn anamnese en bevindingen bij voorkeur in  op een   A4 formulier. De eigenlijke status wordt bij voorkeur  door de KNO-arts zelf ingevuld. Na de anamnese en onderzoek wordt van de coassistent een differentiaaldiagnose en een plan voor een eventuele behandeling verwacht.

Operatiekamer

Aanvang 8.00 uur. De vaste  Ok dagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Op dinsdag ochtend en donderdag ochtend is er een kinder- dag programma.  Op de operatiekamers  kan de coassistent in het algemeen meekijken en er zal zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van een camera en monitor. Indien de aard van de ingreep het toelaat, kan de coassistent assisteren.

Spoedpatiënten

Deze worden in het algemeen tijdens het spreekuur door de dienstdoende KNO-arts gezien. De coassistent dient er zelf voor zorg te dragen om daarbij zo veel mogelijk mee te kijken. De coassistent doet geen avond of weekenddiensten. 

Visite

Meestal wordt er voor het poliklinisch spreekuur visite gelopen op de verpleegafdeling en na afloop van het OK programma, of komen de patiënten naar de polikliniek.

Beoordeling

Aan het einde van de eerste week van het coschap dient er een gesprek met een van de KNO-artsen plaats te vinden over de voortgang die kan uitmonden in een wat gerichtere invulling van lacunes gedurende de tweede week. In de tweede week van het coschap vindt er een beoordeling plaats aan de hand van het beoordelingsprotocol “functioneren coassistentschap KNO klinische fase episode 6”. Als leidraad voor kennis en vaardigheden wordt daarbij het blokboek gehanteerd.
Afwezigheid dient gemeld te worden bij de secretaresse en opleider.

Kleding/houding

Van de coassistent wordt verwacht dat hij/zij netjes verzorgd gekleed is. Een witte jas zal door het ziekenhuis worden verstrekt. Er wordt een actieve, geïnteresseerde en empathische werkhouding verwacht.   
 

Medewerkers

Je krijgt in je coschap te maken met de volgende medewerkers. lees meer

Medewerkers

Stagebegeleider:
Dr. RJH Ensink
 
Samenstelling maatschap:
Dr RJH Ensink
FJ Mud
S.Sluyter
 
Secretariaat: 0575-592802
Mevr Kristel Greven
(mail: k.greven@gelre.nl)
 
  • Medewerkers
  • Intranet