Over je coschap

Je staat aan het begin van het coschap Interne geneeskunde in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hopelijk vind je snel je plek en heb je een leuke en leerzame periode.

Melden op de eerste dag

Op de eerste dag volgt ook een rondleiding door een collega die al wat langer in het JBZ rondloopt. lees meer

Melden op de eerste dag

Op de eerste dag volgt ook een rondleiding door een collega die al wat langer in het JBZ rondloopt. In principe start deze rondleiding bij de  overdrachtsruimte. Vanuit daar gaan jullie langs de onderwijs ruimtes voor de KPA’s, het restaurant, de backoffices van zowel de interne als de MDL (waar je ’s ochtends aanhaakt), de functieafdelingen voor het meekijken (van bijv. scopieën etc) en de spoedeisende hulp. Uiteindelijk wordt je afgezet bij de arts-assistenten op de verschillende afdelingen MDL en Interne. De arts-assistenten wisselen geregeld tussen afdelingen, het is goed om in de gaten te houden aan wie je gekoppeld bent.

Je hebt per mail een aantal documenten ontvangen waaronder de afspraken die gepland staan, een telefoonlijst, een overzicht van de verschillende begeleiders. Er zijn je natuurlijk al aardig wat co-assistenten voorgegaan, hieronder een aantal tips een trips van een collega over  hoe je je eerste dag overleeft en wat tips en tricks voor het begin:
- je hoeft op je eerste dag niet heel veel te doen, kijk goed mee op de achtergrond
- Neem genoeg eten mee, en doe een pakje koekjes in de jas
- Neem je laptop niet mee, dit is niet nodig
- Neem een klein boekje mee in je jaszak, zodat je dingen kan opschrijven om het later uit te zoeken of (patiënt)nummers kan opschrijven
- Vraag je telefoonlijst aan de vorige co-assistenten
- Ga met de patiënt mee als zij/hij bepaalde onderzoeken krijgt

 


Rooster

Lees hier meer over het cluster interne geneeskunde binnen het JBZ en de structuur van je coassistentschap. lees meer

Rooster

In principe zijn de coassistenten uit Nijmegen 4 weken op de interne afdeling werkzaam. Ze zijn gekoppeld aan de arts-assistenten interne geneeskunde. Gedurende deze periode bestaan de activiteiten van de coassistenten uit het statussen van de (nieuw) opgenomen patiënten, visite meelopen of zelf doen bij je eigen patiënt, infusen prikken, labuitslagen bespreken, alsmede de dagelijkse activiteiten van de afdelingen zoals de chirurgische overdracht, etc. Er wordt wekelijks een rooster rondgestuurd via de JBZ mail.

Op de eerste dag word je ontvangen door Marianne Vissers-van der Bruggen, opleidingscoördinator, en naar B2.02.010 gebracht, waar het ochtendrapport is.  Na het ochtend rapport ga je dan mee met de assistent waar je stage loopt. In principe is er dan om 16.30 uur een kennismakingsgesprek met opleider dr. Herbers of haar waarnemer, in principe in B2.02.004

Indeling

Week 1 t/m 4
Je verblijft gedurende 4 weken op de afdeling bij een arts-assistent die je tussentijds zal beoordelen (interne afdelingen C6Z, C5N en C5Z).
 
Week 5 t/m 8
Gedurende week 5 t/m 8 loop je stage op de volgende afdelingen: polikliniek, longziekten, cardiologie en EHBO of consulten. De indeling maken jullie zelf. Op de polikliniek verplicht vanaf 8.30 uur toestel 3806 dragen, i.v.m. bereikbaarheid bij wijzigingen in het schema.

Op de polikliniek zal er een video opname gemaakt worden. Vraag de patiënt of hij/zei akkoord is met de opname en laat het toestemmingsformulier ondertekenen. Het is ontzettend leerzaam om jezelf terug te zien en dit na te bespreken met een supervisor. Ook krijg je op de poli en een eindgesprek met Dr. Herbers of haar waarnemer. De polikliniekstage van 1 week begint om 8.30 uur waarbij er een rooster is voor de coassistenten. Kijk een dag van tevoren welke patiënten je gaat zien en bereid je hier op voor.

Bloed en infusen prikken

Marianne van Bergen regelt voor bloedprikken 1-2 middagen op de prikpoli en voor infuus prikken 1-2 ochtenden op verkoeverkamer. Vanwege covid is infuusprikken niet altijd mogelijk.

Dialyse

Op aanvraag is een rondleiding voor ± 6 coassistenten mogelijk, via toestel 7744.

Scopieën en beenmergpuncties

Meekijken kan op afspraak met een specialist of bij het begeleiden van 'eigen' patiënten op de endoscopie-afdeling en poli oncologie.

Diensten

Je doet een week tussendiensten (11-20u) en 1 weekenddienst gedurende het coschap. In totaal 4 diensten gedurende 8 weken. In principe hoef je geen dienst te doen gedurende de eerste week. Een dienstrooster hangt op afdeling C5Z.

Onderwijs

Het onderwijs van de coassistenten vindt plaats in B2.02.004, het onderwijslokaal van de interne geneeskunde. Al het onderwijs van de interne geneeskunde is voor jullie toegankelijk, ook als je bijvoorbeeld bij de cardio of MDL zit. Dit geldt in principe ook andersom.

Er is specifiek onderwijs voor de co-assistenten. Zo houd je twee keer een klinische probleem analyse (KPA)-presentatie en ben je aanwezig bij de presentaties van je collega’s. Deze momenten zullen worden bijgewoond door een arts-assistent en/of internist. De presentaties vinden plaats op donderdag en vrijdag.  De verwachtingen voor de presentatie krijg je van Dr. Herbers of haar waarnemer. De indeling voor de KPA-presentatie (inclusief de onderwerpen) wordt onderling door de coassistenten geregeld, meestal ben je aan de beurt in de laatste 4 weken. Een aantal verplichte opdrachten vanuit het Radboud zijn te vinden op jullie eigen brightspace.

Op maandagmiddag om 15:30 uur is er een uur bedside teaching door een arts-assistent. Door COVID is het helaas niet mogelijk om met zijn allen langs patiënten te lopen, dus hebben we dit moment ingepland om laagdrempelig zaken te bespreken. Wat kom je tegen bij het visite lopen? Is er iets dat je niet snapte bij de overdracht? Hoe maak je een dd? Het is fijn als jullie het zelf bijhouden, dan kunnen we het samen bespreken.

Op dinsdagmiddag geeft een arts-assistent om 12:30u lunch onderwijs. Dit is dan een CAT (critical appraisal of a topic) of een complicatiebespreking. Op woensdagmiddag is er vanaf 15:00 uur onderwijs voor de arts-assistenten. Dan wordt bijvoorbeeld regionale leerstof besproken, is er een PA bespreking of onderwijs door iemand van een andere afdeling. Ook is er soms discipline overstijgend onderwijs. Dat is dus niet specifiek voor de interne geneeskunde, maar kan zeker interessant zijn.

Verder zijn er maandelijks refereeravonden op maandag (17:30-19:00u) waarbij een onderwerp aan de hand van recente literatuur wordt belicht. Dit is vaak in het auditorium of anders in de vide van het restaurant.

 


Afdelingen

In de coschap krijg je te maken met de volgende afdelingen. Deze afdelingen bestaan nog steeds, maar door COVID-19 is er wat geschoven met de fysieke locaties. Let dus goed op waar je moet zijn en vraag dit aan de arts-assistent waar je aan gekoppeld wordt.
 • C6Zuid: Algemene Interne/Nefrologie/Reumatologie
 • C5Noord: Longziekten
 • C5Zuid: Oncologie/Hematologie
 • C6 en 7 Noord: Longziekten
 • A2: Cardiologie
 • B1Zuid: Polikliniek alg.interne/diabetesteam
 • B-1Zuid: Dialyse/polikliniek nefrologie
 • B1Noord: Functie-afdeling/polikliniek MDL
 • C1Zuid: Polikliniek oncologie/hematologie
 • A6Noord: Maag-darm-leverziekten

Medewerkers

In je coschap krijg je te maken met de volgende stafleden. lees meer

Medewerkers

Bekijk de stafleden:


  • Dr. K.P. Bouter
  • Dr. H. Jansen
  • Dr. F.A.W. Kemperman
  • Dr. S.A.G. Kemink
  • Dr. P.M. Netten
  • Drs. S. Shamelian 
  • Drs M van Apeldoorn
  • Drs. I. Hageman
  • Drs. N. Assman

 • Medewerkers
 • Intranet