Over je coschap

Je staat aan het begin van het coschap Verloskunde en Gynaecologie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hopelijk vind je snel je plek en heb je een leuke en leerzame periode.

Rooster en werkzaam­heden

Hier vind je je rooster en de werkzaamheden die je tijdens je coschap gaat verrichten.

lees meer

Rooster en werkzaam­heden

Je zult tijdens je co-assistentschap in ons ziekenhuis werkzaam zijn op de polikliniek, verpleegafdeling, operatiekamer en verloskamers.

Polikliniek

Tijdens de polikliniekstage zie je per spreekuur een aantal nieuwe patiënten. Je neemt de anamnese af, stelt de differentiaaldiagnose op en maakt een plan van aanpak (aanvullende diagnostiek, behandeling). Samen met je begeleider wordt het gynaecologisch onderzoek uitgevoerd. Over nieuwe patienten schrijf je een brief naar de huisarts. De controlepatienten worden meestal samen met je begeleider gezien. Om het leermoment te vergroten verwachten wij van je dat de spreekuren worden voorbereid door de dossiers vooraf in te zien.

Operatiekamer

Tijdens dit onderdeel van uw co-schap richt je je op de operatieve behandeling van gynaecologische en verloskundige problematiek. Je bestudeert de statussen van de te opereren patiënten en woont de operaties bij - meestal kun je assisteren. Voor de dienstploeg verzorg je de overdracht van de geopereerde vrouwen.

Verloskamers/perinatologie-afdeling

Op de verloskamers word je begeleid door de dienstdoende verloskundige en/of arts-assistent. Er wordt nauw samengewerkt met dienstdoende gynaecoloog en de verloskamerverpleegkundigen. Je begeleidt een aantal baringen en maakt hiervan een verslag. Samen met de verloskundige en/of arts-assistent loop je visite bij de kraamvrouwen. Op de triage-unit van de perinatologie-afdeling worden veel zwangeren gezien met hypertensie/pre-eclampsie, minder leven voelen, etc. In overleg met uw begeleider kun je afspreken deze patiënten eerst te zien.

Dagindeling

8.00 uur: overdracht (dinsdag en donderdag aansluitend tot 9.00 uur onderwijs, referaat etc.)
8.15 uur: start OK ochtendsessie
8.30 - 12.30 uur: polikliniek
12.30 uur: start OK middagsessie
13.30 - 16.00 uur: polikliniek
16.45 uur: overdracht

Vaste wekelijkse besprekingen en onderwijsmomenten

 • maandag 12.30 - 13.30 uur: bespreking nieuwe zwangeren
 • dinsdag 8.20 – 9.00 uur: onderwijs na ochtendoverdracht
 • woensdag 9.00 - 11.00 uur: grote visite/onderwijsochtend
 • donderdag 8.20 – 9.00 uur: onderwijs na ochtendoverdracht
 • vrijdag 15.00 - 17.00 uur: onderwijs, PICO’s, weekevaluatie, weekendoverdracht, etc.

Medewerkers

Dit coschap loop je op de Polikliniek/afd. A6 en Verloskamers/afd. A5. Hierbij werk je samen met de volgende artsen:
 • Mw. A.E. Bouwma: bekkenbodem en psychosomatiek
 • Dr. J.P. de Bruin: infertiliteit en bekkenbodem
 • J.D. Dirken: perinatologie, POP-poli, benigne gynaecologie en opleider co-assistenten
 • Mw. R.C. Dullemond: perinatologie, prenatale diagnostiek en POP-poli
 • Mw. Dr. I.P.M. Gaugler-Senden: perinatologie en prenatale diagnostiek
 • Dr. C.J.C.M. Hamilton: infertiliteit
 • Mw. M.H.H.M. Kerkhof: perinatologie, POP-poli, benigne gynaecologie en opleider co-assistenten
 • Dr. H.P. Oosterbaan: perinatologie en menopauze
 • Mw. B.M. Pijlman: oncologie en benigne gynaecologie
 • Dr. R.J.P. Rijnders: perinatologie en prenatale diagnostiek
Lees meer

Medewerkers

 • Mw. R.A. Smit: oncologie, benigne gynaecologie
 • Dr. J.W. van der Steeg: infertiliteit en benigne gynaecologie
 • Mw. D. Sykora: oncologie, benigne gynaecologie eb opleider co-assistenten
   
 • Medewerkers
 • Intranet