Over je coschap KNO-heelkunde

We heten je van harte welkom op de afdeling KNO van het Maasziekenhuis Pantein in Beugen/Boxmeer. Voor een goede en leerzame tijd bij ons willen we je graag informeren over de gang van zaken de aankomende weken. lees meer

Over je coschap KNO-heelkunde

We hopen dat je achteraf met een goed gevoel kunt terugkijken op een geslaagd co-schap KNO-Heelkunde.
 
Het KNO-team,
 
Poli-ondersteuning                        
Ine                                                   
Jos                                                 
Rit                                                 
Yvonne
 
KNO-artsen
Hans Kruit
Arthur Scheffer
Jerome Waterval

Aanvangstijden poli en OK

De poli begint om 8.30 uur, graag aanwezig zijn om 8.15 uur op de poli KNO (routenummer 008 achterin links begane grond). De OK start om 8.15 uur, graag aanwezig zijn om 8.00 uur op de poli KNO. lees meer

Aanvangstijden poli en OK

 • De poli begint om 8.30 uur,  graag aanwezig zijn om 8.15 uur op de poli KNO (routenummer 008 achterin links begane grond).
 • De OK start om 8.15 uur, graag aanwezig zijn om 8.00 uur op de poli KNO.
 • Op dinsdag en woensdag wordt er geopereerd en sta je in principe op de OK. Bij verhindering of vertraging dit doorgeven aan de centrale, telefoon (0485) 84 50 00.
 • De poli en OK duren tot ongeveer 16.30 uur. Daarna is er gelegenheid om onderwerpen te bespreken die nog niet aan de orde geweest zijn.

Kleding en badge

Ligt klaar op de poli.

Leerdoelen

Je vindt hier de leerdoelen die wij belangrijk vinden. lees meer

Leerdoelen

Leerdoelen die wij belangrijk vinden

Oor
 • otitis externa herkennen en kunnen behandelen
 • acute otitis media herkennen en kunnen behandelen
 • otitis media met effusie herkennen en de behandeling weten
 • acute doofheid differentiaal diagnose kunnen opstellen en beleid kunnen bepalen
 • weten hoe te handelen bij een perifere facialis parese-paralyse en het verschil met een centrale oorzaak weten
 • diverse helixafwijkingen kunnen onderkennen
 • de stemvorkproeven van Rinne en Weber kunnen interpreteren
 • otosclerose en ketendysfunctie kunnen beschrijven, evenals de kenmerken van eencholesteatoom.
 • het verschil weten tussen geleidings- en perceptief verlies
 • weten wanneer een trommelvliesbeeld afwijkt
 Neus
 • rhinitis allergica en vasomotoria kunnen onderscheiden en behandelen
 • sinusitis kunnen herkennen en behandelen
 • het verschil tussen een neuspoliep en concha kunnen duiden
 • een septumdeviatie herkennen
 Mond-Keel-Hals
 • tonsillitis herkennen en kunnen behandelen
 • kunnen differentiëren tussen suspecte en niet suspecte mondholteafwijkingen en - klachten
 • weten hoe om te gaan met heesheid
 • weten hoe om te gaan met slikklachten
 • de indicaties weten voor een tonsillectomie en adenotomie
 • weten hoe om te gaan met een zwelling in de hals

Coschap bij Maasziekenhuis Pantein

We heten je van harte welkom bij het Maasziekenhuis Pantein in Beugen/Boxmeer. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet