Ziek?

Ben je meer dan 1 dag ziek of afwezig dit kortsluiten met dr. te Riele of dr. Snijders. Vanaf 2 dagen ziekte of afwezigheid zal er worden gekeken hoe deze afwezigheid kan worden ingehaald (met een extra weekenddienst bijv).

Over je coschap

We heten je van harte welkom bij je coschap Neurologie van het Maasziekenhuis Pantein in Beugen/Boxmeer. Voor een goede en leerzame tijd bij ons willen we je graag informeren over de gang van zaken de aankomende weken.

bekijk het opleidingsplan

Melden op de eerste dag

Om 08.30 uur worden de co-assistenten verwacht op de verpleegafdeling C3 voor een korte introductie. lees meer

Melden op de eerste dag

Voorafgaand hieraan dient de co-assistent zijn of haar aangevraagde Panteinpas op te halen bij Pantein Plaza, schuin tegenover de hoofdingang. Hierover ben je van te voren per mail geïnformeerd. Daarna meldt hij/zij zich bij de afdelingssecretaresse om door te worden verwezen naar het Serviceplein op afdeling C3 om de dienstkleding op de pas te laten zetten, en bij het secretariaat op de (verpleeg)afdeling voor een kluisje met sleutel om persoonlijke spullen in op te bergen. De kleding kan worden opgehaald op verdieping -1, waar de linnenkamer zich bevindt (hier kan eventueel van tevoren nog gepast worden). Als bovenstaande is geregeld, meld je dan respectievelijk bij de poli (route 114) of de afdeling C3.

Ziek?

Afwezigheid en / of ziekte dient te worden doorgegeven aan de verpleegafdeling of de poli (afhankelijk van je werkplek op dat moment) en de dienstdoende neuroloog. lees meer

Werkinstructie

Je vindt informatie over je coschap in de werkinstructie.

bekijk de pdf

Coschap bij Maasziekenhuis Pantein

We heten je van harte welkom bij het Maasziekenhuis Pantein in Beugen/Boxmeer. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet