Over je coschap

We heten je van harte welkom bij je coschap Ouderengeneeskunde van het Maasziekenhuis Pantein in Beugen/Boxmeer. Voor een goede en leerzame tijd bij ons willen we je graag informeren over de gang van zaken de aankomende weken.

lees meer

Over je coschap

Werkzaamheden coassistent

Voor aanvang van het coassistentschap heeft u al nagedacht over de leerdoelen die u zichzelf stelt voor dit coschap. Wij verwachten van u een actieve houding om deze leerdoelen te bereiken.
 
Als coassistent loopt u mee met de klinisch geriater op de polikliniek, bij dagopnames, op de valkliniek, de geheugenpoli en bij consulten. U krijgt de mogelijkheid om zelfstandig nieuwe patiĆ«nten te zien, merendeels onder directe supervisie van de klinisch geriater. U neemt deel aan het MDO, en naar behoefte kunt u meelopen met paramedische collega’s (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie) en/of met neuropsychologisch onderzoek. Om een indruk te krijgen van de ziekenhuisbrede activiteiten kunt u desgewenst ook deelnemen aan het overleg van de werkgroep Kwetsbare ouderen.

Beoordeling

Er wordt gewerkt met Korte Praktijk Beoordelingen (KPB’s). Probeer zoveel mogelijk voorafgaand aan te geven op welke punten je geobserveerd wil worden. Het is de bedoeling dat er eerst een (korte) mondelinge nabespreking is met de begeleider waarin feedback gegeven wordt. Dit verwerkt de coassistent in de KPB die vervolgens via mail naar begeleider toegezonden wordt. Halverwege het coassistenschap vindt een tussenbeoordeling plaats waarin sterke punten en verbeterpunten worden besproken en doelen voor tweede helft van het coschap worden aangescherpt. Mocht er sprake zijn van een mogelijke onvoldoende als eindbeoordeling dan wordt dit besproken en wordt er samen met opleider Radboud een verbeterplan opgesteld. Aan het einde van het coassistentschap vindt de eindbeoordeling plaats. Hierbij worden de indrukken van college geriaters en verpleegkundigen meegenomen, alsmede de ingevulde KPB’s.

Werktijden

Van 08.45 uur tot 17.30 uur afhankelijk van programma. Do en vrij 8:15-17:30u. U heeft geen (nacht)diensten.

Aanwezigheid en bereikbaarheid polikliniek Klinische geriatrie

Klinisch Geriaters
Justi Ernst-Derks: maandag, dinsdag, woensdag.

Ellen Dijkstra: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Monique Sleegers: maandag, donderdag, vrijdag

Marjolein Grommel: maandag, donderdag, vrijdag

Brechtje Pastoors: dinsdag, woensdag en vrijdag

Lars van Heijningen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
 
Verpleegkundigen Klinische Geriatrie
Marieke, Linda, Annemieke, Anne en Iris.
 
Secretariaat
Ria, Monique en Judith.
 
U wordt verzocht op de eerste stagedag uw adresgegeven, e-mailadres en mobiel telefoonnummer bij het secretariaat door te geven.
 
Het screeningsformulier van bedrijfsgezondheidsdienst dient op dag 1 te worden ingevuld.

Melden op de eerste dag

U meldt zich de eerste dag van uw stage om 8.30 uur op het secretariaat van de polikliniek Klinische geriatrie (1e verdieping, route 114). lees meer

Melden op de eerste dag

Op de eerste dag van het co-schap wordt u ontvangen door een van de klinisch geriaters. Een rondleiding door het ziekenhuis wordt door een van de geriatrisch verpleegkundigen verzorgd. Tijdens deze rondleiding is er gelegenheid tot regelen van witte jassen en badge. De badge is nodig om bij het kleding uitgifte apparaat schone witte jassen te krijgen. De secretaresse zal een korte introductie in benodigde ICT geven. Aan het einde van de middag rond 16.00 uur zal een uitgebreider kennismakingsgesprek met een van de klinisch geriaters plaatsvinden. Op dag 1 en 2 is er gelegenheid tot nadere invulling van het programma voor het co-schap op geleide van individuele wensen, keuzes en leerdoelen.
 

Rooster en werkzaamheden

Bekijk hier je rooster en wat je gaat doen.

lees meer

Rooster en werkzaamheden

Programma Co-assistent Klinische Geriatrie Maasziekenhuis Pantein Boxmeer

Week 1:

Observatie en training anamnese en onderzoek bij de geriatrische patient (polikliniek/consultatieteam)

• Dag 1: 8.30 uur melden bij secretariaat polikliniek Klinische Geriatrie route 114 voor ontvangst. Aansluitend tijd voor „regelzaken“ en rondleiding door verpleegkundige en regelen van witte jassen en badge. De secretaresse zal een korte introductie in benodigde ICT geven. Meelopen met geriater op de poli.

• Dag 1 of 2: uitgebreider kennismakingsgesprek met begeleidend geriater. Hierin worden o.a. het coschap, portfolio en leerdoelen besproken.

• Meelopen met geriater bij nieuwe patienten, het consultatieteam, MDO’s, visite afdeling en visite geriatrische traumatologie.

• Ruimte voor meekijken met een neuropsychologisch onderzoek, fysiotherapeutisch onderzoek, meelopen in “het Anker” met medewerker maatschappelijke zorg (op afspraak) evt logopediste, ergotherapeut, dietiste, ouderenverpleegkundige en eventueel werkgroep kwetsbare ouderen.

• Maak alvast een afspraak met apotheker Maarten van Soest (sein 6409). Verzamel tijdens het coschap casuistiek en / of vragen om het met hem te bespreken.

Week 2:

Zelfstandig anamnese en onderzoek bij de geriatrische patient (m.n. polikliniek en consulten), klinimetrie, probleemanalyse en opstellen behandelplannen. De coassistent gaat in toenemende mate zelfstandig consulten verrichten op de poli en medebehandelingen, onder supervisie van de arts-assistent en/of klinisch geriater. Aan het einde van de tweede week wordt een tussentijdse evaluatie gepland met begeleidend geriater: o.a. vaststellen van eventuele verbeterpunten voor verdere observatie en coaching.

Week 3:

Toenemend zelfstandig uitwerken behandelplannen. Verdieping en specifieke observatie en coaching op besproken verbeter punten en leerdoelen. Overname rol „ behandelend arts“

Week 4:

Focus op zelfstandige rol „behandelend arts“ Afhankelijk van het niveau vd coassistent en de problematiek van de patient kan geoefend worden met het voeren van uitslaggesprekken. Op dinsdag of vrijdag zal de co-assistent een presentatie geven tijdens de lunch (in sommige gevallen wordt dit gepland in week 3).

Eind vd week volgt eindevaluatie met begeleidend geriater.

Afdeling en medewerkers

Hier vind je de afdelingen en medewerkers waar je in je coschap mee te maken krijgt.

lees meer

Afdeling en medewerkers

Afdelingen

Polikliniek klinische geriatrie, Maasziekenhuis te Beugen (Boxmeer).

Betrokken stafleden

  • Justi Ernst-Derks
  • Ellen Dijkstra
  • Monique Sleegers
  • Marjolein Grommel
  • Brechtje Pastoors
  • Lars van Heijningen

Coschap bij Maasziekenhuis Pantein

We heten je van harte welkom bij het Maasziekenhuis Pantein in Beugen/Boxmeer. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet