Over je coschap

We heten je van harte welkom bij je coschap Spoedeisende Geneeskunde van het Maasziekenhuis Pantein in Beugen/Boxmeer. Voor een goede en leerzame tijd bij ons willen we je graag informeren over de gang van zaken de aankomende weken. lees meer

Over je coschap

Stageopleider

Mw. S. Gopal, SEH-arts sein 6319

Aanwezigheid SEH-artsen/ANIOS/HAIOS/semi-artsen

- 2 SEH-artsen
- Gemiddeld 11 ANIOS
- Gemiddeld 2 PA-ers
- 1-2 semi-artsen SEH voor 8 of 12 weken

Ziekmelding

In geval van ziekte dient de co-assistent dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de dienstdoende arts op de werkvloer, sein 6319 en per email te melden op s.gopal@pantein.nl 

Melden op de eerste dag

Je meldt je om 7.40 op de SEH zodat je met de ANIOS naar de overdracht mee kunt.

Praktische zaken

Lees hier meer over kleding, je badge en de beoordeling. lees meer

Praktische zaken

Kleding

Op je eerste werkdag kun je kleding passen in de linnenkamer samen met degene die je inwerkt. Vanaf dan kan je met je Pantein pas kleding uit de automaat in de onderverdieping halen. Je kan maximaal 2 uniformen in de omloop hebben. Je dient dagelijks een schone witte jas en witte broek aan te trekken. Hand/pols sieraden mogen niet worden gedragen. Geen lange mouwen. Lange haren in een staart. Geen lange oorbellen. Kort geknipte nagels en geen nagellak of kunstnagels.

Pas

Op je eerste werkdag ontvang je een badge waarmee je toegang hebt tot het computer en een algemene inlogcode voor EZIS.
Waar melden op je eerste dag
Je meldt je om 7.40 op de SEH zodat je met de ANIOS naar de overdracht mee kunt.

Afspraken

 • Stel je netjes voor op je werkplek, dit wordt door verpleging en artsen gewaardeerd.
 • Alle patiënten moeten ook door een arts-assistent of SEH arts gezien worden.
 • De co-assistent zet eigen naam bij de patiënt in het vakje "co-assistent" in het medisch dossier.
 • Je kunt de meeste patiënten zelf zien, behalve COVID-isolatie patienten. Doe dit in overleg met de arts-assistent of SEH arts.
 • Je mag geen wonden bij kinderen hechten en je mag bij volwassenen geen wonden in handen of het gelaat hechten.
 • Meestal kun je zelfstandig de anamnese en het lichamelijk onderzoek doen. Een eventueel rectaal/vaginaal toucher doe je samen met een arts-assistent of SEH-arts.
 • Foto’s aanvragen alleen na overleg met de arts-assistent of SEH arts.
 • Als je iets niet vertrouwt, aarzel dan niet om de arts-assistent/SEH-arts er direct erbij te halen.
 • Als er problemen of vragen zijn kun je deze altijd bespreken met een SEH-arts.
 • Om het maximale uit je co-schap te halen moet je een actieve opstelling/houding hebben. Vaak gaat alles snel hier. Als je iets niet weet, vraag het. Maar zoek ook het een en ander zelf op. Bedenk voor dat je gaat overleggen wat jouw plan zou zijn en stel dit voor aan de arts-assistent of SEH arts. Je zult daarbij wel eens fout zijn, maar dat is juist onderdeel van het leer proces

Beoordeling

Op je laatste of op je een na laatste dag heb jij je beoordelingsgesprek met een SEH-arts. Er wordt van je verwacht dat jij je beoordelingsformulier meeneemt en je portfolio met minimaal 6 EPA beoordelingen.


Weekindeling en onderwijs

De co-assistent draait volledig mee in het rooster. Dit houdt in dat er dag-, tussen-, avond- en weekenddiensten ingedeeld kunnen worden. lees meer

Weekindeling en onderwijs

Dag-/weekindeling

De co-assistent draait volledig mee in het rooster. Dit houdt in dat er dag-, tussen-, avond- en weekenddiensten ingedeeld kunnen worden.

Week- en weekenddiensten

Dagdienst (D) 07.30 – 16.30
Tussendienst (TD) 12.00 – 20.00
Avonddienst (A)* 15.30 – 00.00

* Mocht je afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en is carpoolen niet mogelijk dan de avonddienst vervroegen zodat je de laatste trein/bus kunt halen.

Onderwijsmomenten

Dagelijks
7.45: overdracht Chirurgie
8.15: overdracht Interne en Cardiologie (op maandag start 8.00)
Cardiologie, Longgeneeskunde, Neurologie of Chirurgie
8.15: op maandag t/m vrijdag  röntgenbespreking
15.45 overdacht SEH; opgenomen patiënten en liggende patiënten en leermomenten van de dag
17.00: overdracht afdeling en X-thorax bespreking

Maandelijks

1 x per maand SEH onderwijs 16.00-19.00
AZO scholing in het Radboud ziekenhuis (afhankelijk van COVID-maatregelen)


Coschap bij Maasziekenhuis Pantein

We heten je van harte welkom bij het Maasziekenhuis Pantein in Beugen/Boxmeer. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet