Over je coschap

We heten je van harte welkom bij je coschap Verloskunde en Gynaecologie van het Maasziekenhuis Pantein in Beugen/Boxmeer. Voor een goede en leerzame tijd bij ons willen we je graag informeren over de gang van zaken de aankomende weken.

Melden eerste dag

Op de eerste dag word je verwacht voor de overdracht die om 8.00u op afdeling B4 begint. Je kunt je bij de balie aan het begin van de afdeling melden.


Rooster en werkzaam­heden

Hier vind je informatie over de inhoud van het co-schap.

lees meer

Rooster en werkzaam­heden

Rooster

Je maakt je rooster tijdens je co-schap samen met de andere co-assistenten. Het co-schap duurt 5 weken. Probeer voldoende poli, OK, POK, en verloskunde in te plannen. Let op of er een verloskunde student in opleiding (VIO) is, zodat jullie niet tegelijk op de verloskamers inroosteren.

Naast bovenstaande werkzaamheden kan je meekijken met het verloskundige en verpleegkundige spreekuur, echospreekuur Maasheggen, infusen prikken op verkoeverkamer en meelopen met de eerste lijn.

Tijdens het co-schap is het de bedoeling om één 24-uurs dienst te doen van 8.00-8.00uur.

Werkzaamheden

Afdeling/spoeddienst:  

Aanvang 08.00uur op de artsenkamer op B4. Degene die de spoed heeft loopt mee met de visite. En draagt het co-assistenten sein 6202.
De visites vinden dagelijks plaats in de loop van de ochtend. Het tijdstip wordt bepaald na overleg met de verpleging en de gynaecoloog. ‘s Ochtends kan je een overzichtslijst van de afdeling uitprinten in de verpleegpost.

U leert het aansluiten van het CTG bij klinische en poliklinische patiënten.
Het wordt in de komende weken nog wel eens door de verpleging gevraagd of u dat wilt doen. Doe het een paar keer samen, dan kunt u het daarna zelf. Afsluiten van het CTG altijd na goedkeuring van verloskundige. Het beoordelen van het CTG kunt u samen met de verloskundige of de gynaecoloog doen.
Op C2 liggen postoperatieve gynaecologische patiënten waar visite gelopen wordt.

Verloskamer:
Na de visite loopt u mee met de verloskundige. Kijk eerst mee en daarna kunt u steeds actiever worden en uiteindelijk bevallingen onder begeleiding zelf doen.
Afhankelijk van de situatie kunt u samen met de verloskundige of gynaecoloog het kind aanpakken. De neonaat wordt afgenaveld  en er wordt navelstrengbloed uit de navelstrengarterie afgenomen. Hierna kan het nageboortetijdperk begeleid worden. Misschien overbodig om te zeggen, maar wees er niet alleen tijdens de bevalling, maar ga ook tijdens de ontsluiting regelmatig kijken hoe het is. Ga bij de vrouw en haar partner zitten zodat u kunt observeren en ervaren wat weeën doen. Zo bent u er meer bij betrokken en mag u vaak ook meer doen van de mensen.

Polikliniek:
Na de ochtendoverdracht om 8.00u op B4. Aanvang spreekuren 8.30uur. U kunt elke dag met de poli meelopen met de gynaecologen. De co-assistent ziet zoveel mogelijk nieuwe patiënten. In Hix kunt u zien wie de nieuwe patiënten (NP) zijn. Van hen wordt een speciële en tractus anamnese afgenomen. Een overzichtelijke samenvatting van uw anamnese noteert u in Hix en bespreekt u met de gynaecoloog. Samen met de gynaecoloog verricht u het lichamelijk onderzoek.
Meestal op woensdagmiddag is er het co-assistenten spreekuur. Hier ziet de co-assistent samen met een gynaecoloog een patiënt die wordt voorbereid door de co-assistent. Dit wordt ervaren als erg leerzaam, omdat de co-assistent goed wordt geobserveerd en ook direct feedback krijgt.
Van de patiënten op woensdag middag maakt de co-assistent de brief voor naar de huisarts, van overige nieuwe patiënten die op andere dagen gezien worden, gebeurt dit in overleg met de gynaecoloog.
 
Degene die op de verloskamers staat, kan meelopen met de spreekuren van de verloskundige. Kijk eerst een keer of wat mee, meet de tensie en voel mee aan de buiken (stand fundus, is het conform,  handgrepen Leopold, ligging, indaling). Als er een stagiaire verloskunde is, heeft zij voorrang bij deze spreekuren.
 
OK:

Aanvang 08.00uur op het OK-complex. Deze bevindt zich op de 2de verdieping. Op maandag en vrijdag zijn er gynaecologische OK’s. Deze beginnen ’s morgens om 8.00u, de co-assistent dient omgekleed en op tijd aanwezig te zijn. Meestal kan je steriel staan en bij sommige operaties kan de co-assistent assisteren. Er wordt verwacht dat u de OK’s voorbereid.

Op maandagmiddag zijn er verschillende besprekingen: Gezamenlijke Intake Bespreking met de Eerste Lijn (2 praktijken per keer), Zwangeren bespreking (patiënten die recent onder zorg zijn gekomen in de 2e lijn), OK-indicatie bespreking (patiënte die gepland worden voor een operatie) en de OK-bespreking (patiënten die de komende vrijdag en volgende week maandag geopereerd worden).

Deze besprekingen zijn in Hix terug te vinden.
 


Afdeling en medewerkers

Bekijk hier welke afdelingen en stafleden betrokken zijn bij het co-schap.

lees meer

Afdeling en medewerkers

Betrokken afdelingen

 • Verloskunde, afdeling B4
 • Gynaecologie – heelkunde, afdeling C2
 • OK-complex, 2de etage

Gynaecologen

 • Claas-Quax, MJ (Marieke),  Gynaecoloog, co-assistenten opleider
 • Buijs, C (Ciska), Gynaecoloog
 • Haagen, EC (Esther), Gynaecoloog
 • Van der Ploeg, JM (Jacobien), Gynaecoloog
 • De Wit, AC (Sander), Gynaecoloog
 • Leermakers, M (Marit), Gynaecoloog
 • Mensch, C (Colette), Gynaecoloog
 • Timmermans, Y (Yvette), Gynaecoloog
 • Verschuren, L (Lotte), Gynaecoloog

Verloskundigen

 • Allers – Kuunders, JJPD (Jacqueline)
 • Cleven, MJFH (Mandy)
 • Van Dijk – de Haan, B (Bonneke)
 • Smits, SJJ (Sanne)
 • Van der Vleuten – Kuijpers, SAC (Shylina)
 • Vlemminx, AFA (Anke)
 • Damoiseaux, JSP (Jolène)
 • Schepens, ACCM (Anouk)
 • Van Summeren, LY (Lonneke)
 • Van Hoof, ANA (Anne)
 • Vandamme, AGT (Angelique)

Seksuologe

 • Mw. M. Peeters, seksuologe

Telefoonnummers, seinen en codes

Telefoonnnummers:
Verpleegpost: tst 5570
Poli secretariaat: tst 6192
 
Seinen:
Dienstdoende gynaecoloog sein 6200
Dienstdoende kinderarts sein 6205
Dienstdoende verloskundige sein 6201
Dienstdoende co-assistent sein 6202


Praktische informatie

Hier vind je informatie over het pasje, kleding e.d.

lees meer

Praktische informatie

Pasje

Deze ontvangt u de eerste dag van het coschap. Soms gebeurt het dat de persoonlijke pasjes nog niet klaar zijn, u ontvangt dan tijdelijk een algemeen co-assistenten pasje. Aan het einde van uw co-schap dient u deze pasjes weer in te leveren bij Plaza.

Kleding

Witte jassen kunt u met een pasje uit de kledingautomaat halen. Dit pasje ontvangt u de eerste dag. De reeds aanwezige co-assistent loopt met u mee om kleding op de passen te laten zetten (3de verdieping). De kleding automaat bevindt zich in het souterrain. Vuile jassen kunt u in de hiervoor bestemde koker gooien. Deze staat in dezelfde ruimte als de kledingautomaat. Kapotte kleding kunt u in de bak doen die bij de kledingontvangst staat. Op dagen dat u verlosdienst heeft, draagt u ook een witte broek en bloed-/vruchtwaterproof schoenen, op andere dagen voldoet een doktersjas.

Parkeren

Voor 10 euro per maand kunt u parkeren op uw pasje laten zetten. Deze brief bevindt zich bij de formulieren die u toegestuurd heeft gekregen.

Kluisje

Op de afdeling zijn 2 kluisjes voor de co-assistenten aanwezig. Deze bevinden zich tegenover de personeelstoiletten.

Leermiddelen

In de artsenkamer en de overlegkamer (einde gang B4) staan verschillende leerboeken. Ze zijn ter inzage op de afdeling. Voor het maken van verslagen kunt u gebruik maken van de PC’s op de poli en afdeling B4.


Coschap bij Maasziekenhuis Pantein

We heten je van harte welkom bij het Maasziekenhuis Pantein in Beugen/Boxmeer. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet