Over je coschap

Je staat aan het begin van het coschap Interne geneeskunde in het Radboudumc. Hopelijk vind je snel je plek en heb je een leuke en leerzame periode.

Melden op de eerste dag

Je krijgt per e-mail bericht over de afdelingen waar je het coassistentschap gaat doorbrengen. Indien je één week voor aanvang nog geen bericht ontvangen hebt, kun je contact opnemen met het onderwijsbureau (tel 024-3616980, mw R. van den Oever)

Ziek?

Ben je werkzaam op de polikliniek en zie je deze dag een nieuw patiënt (NP), regel dan zelf met iemand uit je cogroep dat deze je NP overneemt. Mocht dit niet lukken, laat het dan z.s.m. weten. lees meer

Ziek?

Ben je werkzaam op de polikliniek en zie je deze dag een nieuw patiënt (NP), regel dan zelf met iemand uit je cogroep dat deze je NP overneemt.

Mocht dit niet lukken, laat het dan z.s.m. weten.

Ziekmelden op de polikliniek doe je vóór 08:30 uur op telefoonnummer 024 3616980 of via de mail onderwijs.aig@radboudumc.nl

Nadat je bent ziek gemeld op de verpleegafdeling of polikliniek, stuur je een e-mail van je ziekmelding – en later van je betermelding – naar de stagecoördinator drs. B. Schouwenberg bas.schouwenberg@radboudumc.nl  
 
Afwezig om andere reden dan ziekte

 • Voor andere redenen van afwezigheid (begrafenis, bruiloft e.d.) dien je per e-mail toestemming te vragen aan drs. B Schouwenberg.
 • doet zich tijdens je coassistentschap een probleem voor dat jij en/of je directe supervisor niet zelf kunnen oplossen, neem dan contact op met drs. B. Schouwenberg via nummer 86754 of per e- mail.

Afdelingen en medewerkers

Je krijgt voor het begin van je coassistentschap in het Radboudumc per e-mail bericht over de afdelingen waar je het coassistentschap gaat doorbrengen. lees meer

Afdelingen en medewerkers

Betrokken afdelingen en stafleden

Betrokken afdelingen                        

 • Algemeen Interne Geneeskunde          
 • Hematologie                                                   
 • Cardiologie                                                       
 • Longziekten                                                     
 • Maag-, Darm- en Leverziekten                
 • Medische Oncologie                                    
 • Nierziekten                                                      
 • Reumatologie                                 

Betrokken stafleden                      

 • dr. J. Deinum, Algemeen Interne Geneeskunde, episodecoördinator
 • drs. B. Schouwenberg, Algemeen Interne Geneeskunde, stagecoördinator    
 • dr. A. van Dijk, Cardiologie        
 • dr. W. Hagmolen ten Have, Longziekten      
 • dr. M. Kouwen, Maag-, Darm- en Leverziekten
 • dr. I. Desar, Medische Oncologie     
 • dr. G. Vervoort, Nierziekten       
 • dr. A.E. van Ede, Reumatologie  

 
 


Vragen? tijdens je coschap

Mocht je tijdens je coschap algemene vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met mw. Rianne van den Oever, onderwijs coördinator van Interne Geneeskunde (route 463 kamer 2.13). Zij is bereikbaar via 06-29 63 5550 en per mail onderwijs.aig@radboudumc.nl.

Vragen m.b.t. je roostering kun je stellen aan mw. Karin Walhout, managementassistente planbureau Interne Geneeskunde via 06-25 23 8410 en per mail onderwijs.aig@radboudumc.nl.

 • Medewerkers
 • Intranet