Over het coschap

Het coassistentschap KNO-heelkunde betreft een stage van twee weken. In het daaraan voorafgaande CKO-6,  zul je voorbereid worden op het coassistentschap KNO-heelkunde. Het coassistentschap wordt verzorgd door het ziekenhuis Rijnstate te Arnhem, het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen,  Gelre Ziekenhuizen te Zutphen, Ziekenhuis Bernhoven te Uden en het Radboudumc te Nijmegen.

In het Radboudumc zul je rouleren tussen de polikliniek, de OK en soms de verpleegafdeling. Tevens bestaan er een aantal capita selecta waar je voor kunt kiezen. Je kunt daar in aanraking komen met een specifiek aspect van de KNO-heelkunde (oncologie, otologie of aangezichtschirurgie). Een aantal dagdelen en lege gaatjes kunnen gevuld worden in onze digitale leeromgeving met behulp van onder andere het COO-programma ZORRO.

De dag wordt altijd begonnen met het ochtendrapport en meestal afgesloten met een nabespreking van 16.00 tot 17.00 uur in de co-assistentenkamer.Je vindt een beschrijving van de stageplaatsen en capita selecta op de website (www.radboudumc.nl ingang Onderwijs).
 

Over het coschap

Je staat aan het begin van het coschap KNO-Heelkunde in het Radboudumc. Hopelijk vind je snel je plek en heb je een leuke en leerzame periode. lees meer

Melden op de eerste dag

Je start bij de discipline keel-, neus- en oorheelkunde. Je loopt daar dan je (poli)kliniekstage en besteedt aandacht aan het capita selecta werk. Zie hiervoor het rooster.

Rooster

Bekijk hier het rooster voor de coassistenten. lees meer

Rooster

Je dient in overleg met je medestudenten bijgevoegd schema in te vullen in de eerste week van het CKO-6. De indeling geldt voor 2 weken. Een van jullie neemt het ingevulde rooster op de eerste dag mee naar het co-assistentschap.

Indeling stageplaatsen

 
Naam: Week 1 Week 2
1: KNO CS I onco Poli/OK/ZORRO
2: KNO CS II oto Poli/OK/ZORRO
3: KNO CS III aangezichtschirurgie Poli/OK/ZORRO
4: KNO afdeling C30 Poli/OK/ZORRO
5: Poli/OK/ZORRO KNO CS I onco
6: Poli/OK/ZORRO KNO CS II oto
7: Poli/OK/ZORRO KNO CS III aangezichtschirurgie
8: Poli/OK/ZORRO KNO afdeling C30
9: Poli/OK/ZORRO Poli/OK/ZORRO
10: Poli/OK/ZORRO Poli/OK/ZORRO
11: reserveplaats    
12: reserveplaats    
 
KNO poli/OK/ZORRO = poliklinisch coassistentschap
KNO afdeling C30 = afdelingscoschap
KNO CS I onco = caput selectum oncologie
KNO CS II oto = caput selectum otologie
KNO CS III aang = caput selectum aangezichtschirurgie

Informatie en rooster

KNO poli/OK/ZORRO
KNO afd C30           
KNO CS I onco
KNO CS II oto
KNO CS III aangezichtschirurgie

Diensten

In overleg met de dienstdoende artsen van de betreffende afdeling kunnen verrichtingen of spoedconsulten in de dienst op verzoek worden bijgewoond. Er is geen reguliere verplichting.

Opmerkingen

Onvolkomenheden in het rooster svp per e-mail melden aan de stagecoördinator dan wel de co-assistentopleider van de desbetreffende afdeling.
 

Afdeling

Dit coschap vindt plaats op de afdeling KNO-heelkunde, waar Dr. F.J.A. van den Hoogen als KNO-heelkunde/kno-arts en stagecoördinator betrokken is bij je stage.
  • Medewerkers
  • Intranet