Rooster en informatie per deel stage

Kliniek

De klinische neurologische patiënten zijn verdeeld over de stroke care unit, de afdeling neurologie (N1) en de Acute Opname Afdeling (N0). Wekelijks is er ook een aantal neurochirurgische patiënten die geopereerd worden.

Als coassistent op de afdeling val je onder supervisie van de kliniek neuroloog (deze rouleert per week) en werk je nauw samen met de specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialist.  Op de afdeling maak je kennis met de klinische zorg voor de neurologische patiënt. Je loopt mee met de visite, bezoekt/onderzoekt patiënten. Hier kun je ervaring opdoen met een neurologische anamnese en het neurologisch onderzoek.

Ook maak je tijdens deze periode kennis met neurologische patiënten op de spoedeisende hulp en neurologische consulten voor andere specialismen.  Tijdens deze periode heb je ook de mogelijkheid mee te kijken op de afdeling klinische neurofysiologie en op de OK met de neurochirurg.

Daarnaast kunnen de fysiotherapeut, de ergotherapeut en de logopedist je laten zien hoe zij met hun expertise een patiënt beoordelen en begeleiden.

Polikliniek

De polikliniek neurologie bevindt zich bij route 38.

Tijdens je 2 weken poliklinische stage maak je kennis met de meest voorkomende neurologische problemen in de poliklinische setting. Je ziet dagelijks zelfstandig patiënten met aansluitend supervisie door een van de neurologen.

Functie afdeling Neurologie

Naast de kliniek en de polikliniek is er de afdeling klinische neurofysiologie alwaar 6 klinisch neurofysiologisch laboranten werkzaam zijn. Op deze afdeling wordt dagelijks verschillende functieonderzoeken gedaan, zoals EEGs, EMGs, SSEPs, VNGs en slaaponderzoek (polysomnografie).

Tijdens je klinische stage is er tijd en ruimte om hierbij mee te kijken. 2x per maand is er een botuline toxine spreekuur. Hier behandelen Marry Siegersma en Christiaan Roosendaal patiënten met botuline toxine voor o.a. Cervicale dystonieen of hemifacialisspasmen. 

Vaste opleidingsmomenten

Er zijn (vooralsnog) geen specifieke neurologische onderwijs momenten ingeroosterd voor de coassistenten. Het algemene onderwijs is ook voor jou als coassistent toegankelijk. Verder proberen we het onderwijs en de leermomenten zoveel mogelijk tijdens de overdracht en de supervisiemomenten op afdeling en polikliniek te integreren.

Wat wordt er van jou verwacht?

Beschrijving per deelstage

Na je klinische stage ben je op de hoogte van de meest voorkomende neurologische

problematiek in de kliniek al dan niet via de spoedeisende hulp binnen gekomen.

Na 2 weken in de polikliniek ben je in staat een goede neurologische anamnese af te nemen en lichamelijk onderzoek te doen en een probleemlijst met differentiaaldiagnose op te stellen.

Van de coassistent wordt in de laatste week een korte patiëntendemonstratie/pico en/of referaat verwacht. Nadere invulling hiervan kan tijdens het coschap besproken worden.

Wat kun je van ons verwachten?

Wij streven ernaar je  in een prettige en veilige werkomgeving een leuke en leerzame periode te geven waarin je in korte tijd je basiskennis leert toe te passen in de (poli) klinische praktijk.                                                                                

Beoordeling

Op de eerste dag volgt een introductiegesprek met de coassistenten opleider, Marry Siegersma. Zij zal na 2 weken  een evaluatie/functioneringsgesprek voeren en  na 4 weken als afsluiting een eindgesprek / beoordelingsgesprek.


Over je coschap

Welkom bij het Coschap neurologie in het Slingeland Ziekenhuis. In april 2018 zijn we als vakgroep neurologie gestart met de begeleiding van coassistenten. Met veel plezier proberen we jullie in 4 weken de basisbeginselen van de neurologie bij te brengen, de diagnostische uitdagingen aan te gaan en jullie te enthousiasmeren voor het vak.

Melden eerste dag

Op de eerste dag van je coschap kun je je iets voor 8.00 uur melden op de polikliniek neurologie bij route 38 op de begane grond.

lees meer

Melden eerste dag

Op de eerste dag van je coschap kun je je iets voor 8.00 uur melden op de polikliniek neurologie

bij route 38 op de begane grond. Aldaar word je opgevangen door een van de secretaresses. Na het ochtendrapport zal Marry Siegersma, neuroloog, jullie meenemen voor een welkomstwoord en rondleiding. Ook loop je dan samen langs het MSP (medewerkers service punt) in het souterrain, waar je een ziekenhuisbadge, inloggegevens, een parkeerkaart (indien van toepassing) en een witte jas ontvangt.

Omdat je als coassistent neurologie in de gelegenheid wordt gesteld 1 ochtend met de neurochirurg mee te gaan naar de OK, is de “was” instructie voor de OK cruciaal.

Om 10.00 uur kun je je melden op de OK( 2de etage), waar ook de coassistenten van de heelkunde zijn voor een instructie.

Om 11:30 uur kun je je melden bij Anneke Welmers in vergaderkamer 2 voor kennismaking en het stellen van vragen.

Nadien ga je terug naar de polikliniek neurologie. In de middag kan de coassistent die in de kliniek begint zich op de afdeling settelen en zich inlezen in de opgenomen patiënten.

De coassistent die op de polikliniek begint, kan meekijken met een van de neurologen de eigen patiënten voor de volgende dag voorbereiden.

Van tevoren regelen

Je moet in het bezit zijn van een stethoscoop en reflexhamer.


Vragen?

Bij vragen vooraf aan het coschap kun je contact opnemen met M. Siegersma, m.siegersma@slingeland.nl

lees meer

Vragen?

Tijdens je coschap kun met vragen altijd terecht bij de opleider of een van de andere neurologen. De secretaresses op de polikliniek zijn ook zeer behulpzaam je met praktische zaken te helpen op de polikliniek.

Op de afdeling zijn de specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialist laagdrempelig benaderbaar voor vragen.


Afdeling en medewerkers

De vakgroep neurologie bestaat uit 7 neurologen, 3 verpleegkundig specialisten en 1 specialist ouderengeneeskunde i.o. op de afdeling neurologie. Daarnaast zijn er op de polikliniek nog een aantal gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam. Twee dagen per week is dr. M. Driesse, neurochirurg uit het MST, aanwezig.


Rooster en informatie per deel stage

Als coassistent loop je 2 weken mee op de afdeling neurologie en 2 weken op de polikliniek. Deze weken worden om en om afgewisseld. Er worden tijdens dit coschap geen avond-/nacht- of weekenddiensten gedraaid door de coassistent. Je maakt kennis met de acute neurologie tijdens de reguliere werkdagen.

lees meer

Ziek?

Ben je ziek of onverwacht afwezig, geeft dit dan telefonisch door aan polikliniek /secretariaat neurologie 0314-329576 of stuur een mail naar m.siegersma@slingeland.nl.

  • Medewerkers
  • Intranet