Over je coschap

Het zwaartepunt van het co-assistentschap Neurologie Winterswijk ligt in de directe patiëntenzorg, zowel klinisch als poliklinisch. Drie van de vier neurologen doen dagelijks poliklinische patiëntenzorg en een dagdeel klinische neurofysiologie, een neuroloog is belast met de zorg voor de klinische patiënten, consulten en spoedeisende hulp. De nacht- en weekenddiensten worden wisselend ingevuld door alle 4 de neurologen, ’s morgens vindt de overdracht plaats aan de klinische coördinator, ’s avonds aan de dienstdoende neuroloog.

Doel

Het doel van het co-schap Neurologie is het ervaring opdoen met anamnese, lichamelijk onderzoek, opstellen van differentiaal diagnosen en beleid m.b.t. alle veelvuldig voorkomende ziektebeelden, zoals deze zich in een algemeen 2e lijns ziekenhuis voordoen. Het betreft zorg voor volwassen patiënten. Kinderneurologie wordt in ons ziekenhuis verzorgd door de kinderarts, ad hoc bestaat de mogelijkheid bij kinderneurologische casuïstiek betrokken te worden. Bij het plannen van te onderzoeken poliklinische patiënten zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met diversiteit van ziektebeelden.

Polikliniek

Twee weken van het co-schap worden doorgebracht op de polikliniek, twee weken in de kliniek. Op vrijdagochtend is er grote visite, gevolgd door een multidisciplinair overleg, waarbij alle paramedici betrokken zijn. Dit MDO betreft de klinisch opgenomen patiënten. Aan het eind van het co-schap wordt een presentatie gegeven door de co-assistent m.b.t. een klinisch onderwerp, dat in overleg met de opleider gekozen is.
Statusvoering: in ons ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van een digitaal klinisch en poliklinisch dossier. Op de eerste dag van het co-schap zal uitleg omtrent het gebruik hiervan worden gegeven.

Huisvesting

Het ziekenhuis draagt zorg voor overnachting faciliteit, de eerste dag van het co-schap zal een kamer en sleutel aangeboden worden, in principe buiten het ziekenhuis. Op de polikliniek worden kamers gedeeld met de andere medewerkers. Mobiele telefoon, toegang tot ziekenhuisnetwerk en internet zijn beschikbaar, evenals handboeken.

Kleding

Het ziekenhuis stelt een jas ter beschikking. De co-assistent heeft zelf een reflexhamer en stethoscoop.

Werktijden

De werkdag begint om 08:30 met overdracht en eindigt om 17:30.

Beoordeling

Beoordeling van de co-assistent vindt plaats aan het eind van het co-schap gedurende de 4 weken zal voortdurend feedback gegeven worden op het functioneren, zowel qua kennis, begrip als attitude.
 

Over je coschap

Je staat aan het begin van het coschap Neurologie in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Hopelijk vind je snel je plek en heb je een leuke en leerzame periode. lees meer

Melden op de eerste dag

Je meldt je op de eerste dag van je stage om 10.30 uur bij de portier (hoofdingang) en vraag naar Joke Dorrestein, opleidingsfunctionaris.


Rooster en werkzaamheden

De eerste maandag

 • 10:30 melden bij Joke Dorrestein, opleidingsfunctionaris
 • Witte jas
 • Pasje met toegang: poli, afdeling C1, SEH
 • Uitleg Chipsoft en inlogcodces
 • Rondleiding ziekenhuis
 • Verblijf co-huis
Dan begin van de middag op poli waarbij kennismaking met neurologen, nurse practitioners, secretariaat en klinische afdeling neurologie C1

Planning polikliniek

In principe worden de nieuwe patiëten nabesproken met de ingepland neuroloog (tussen haakjes alternatief bij afwezigheid of coördinatorweek van deze neuroloog)
 
Maandag
08:30-09:00 overdracht
09:00-10:00 nieuwe patiënt (of KNF)
10:00-10:30 nabespreken patiënt Arts of KNF)
10:30-11:30 nieuwe patiënt (of KNF)
11;30-12:00 nabespreken patiënt Arts (of KNF)
12:00-12:30 uitwerken patiënten
Pauze
13:30-14:30 nieuwe patiënt
14:30-15:00 nabespreken patiënt de Ruiter (Arts)
15:00-16:00 nieuwe patiënt
16:00-16:30 nabespreken patiënt de Ruiter (Arts)
17:00 overdracht

Dinsdag
08:30-09:00 overdracht
09:00-10:00 nieuwe patiënt
10:00-10:30 nabespreken patiënt Smits (de Ruiter)
10:30-11:30 nieuwe patiënt
11:30-12:00 nabespreken patiënt Smits (de Ruiter)
12:00-12:30 uitwerken patiënten
Pauze
13:30-14:30 nieuwe patiënt
14:30-15:00 nabespreken patiënt van der Hoek (Smits)
15:00-16:00 nieuwe patiënt
16:00-16:30 nabespreken patiënt van der Hoek (Smits
17:00 overdracht

Woensdag
08:30-09:00 overdracht
09:00-10:00 nieuwe patiënt
10:00-10:30 nabespreken patiënt van der Hoek (de Ruiter)
10:30-11:30 nieuwe patiënt
11:30-12:00 nabespreken patiënt van der Hoek (de Ruiter)
12:00 uitwerken patiënten
Pauze
13:30-14:30 nieuwe patiënt
14:30-15:00 nabespreken patiënt Smits (Arts)
15:00-16:00 nieuwe patiënt
16:00-16:30 nabespreken patiënt Smits (Arts)
17:00 overdracht
 
Donderdag
08:30-09:00 overdracht
09:00-10:00 nieuwe patiënt GEU (of poli)
10:00-10:30 nabespreken patiënt de Ruiter (van der Hoek)
10:30-11:30 nieuwe patiënt poli
11:30-12:00  nabespreken patiënt de Ruiter (van der Hoek)
12:00 uitwerken patiënten
Pauze
       MDO slaap (om de week)
       Overleg epilepsie
       GEU
13:30-14:30 nieuwe patiënt
14:30-15:00 nabespreken patiënt Arts (de Ruiter)
15:00-16:00 nieuwe patiënt
16:00-16:30 nabespreken patiënt Arts (de Ruiter)
16:30 radiologie bespreking elke 3e donderdag van de maandag 17:00 overdracht
 
Vrijdag

08:00-08:30 MDO neurochirurgie (om de week)
Meelopen NCH Ok’s of pijnpoli (mail gestuurd naar Köchling en Rouwet)
09.00-10.00 nieuwe patiënt
10.30-11.30 nieuwe patiënt
Middag: ad hoc programma

Planning afdeling

 Je wordt gekoppeld aan de weekcoördinator
 • 08:30-09:00 overdracht
Daarna visite op de afdeling
 • 12:15-12:30 MDO IC
Op vrijdag
08:00-08:30 MDO neurochirurgie (om de week)
08:30-09:00 overdracht
09:00-10:00 grote visite
10:15-11:00 afdelings MDO

Werkzaamheden kliniek

 • In kaart brengen nieuw opgenomen patiënten
 • Consulten en SEH patiënten, waarna nabespreking met neuroloog
 • Eventueel bijwonen van onderzoeken, gesprekken
 • Alle overdrachten
4e week: voordracht/presentatie klinisch onderwerp
 
Overige mogelijkheden
 • Meelopen nurse practitioners
 • Plastisch chirurgie
 • Revalidatie
 • KNF
 • Meelopen poli’s, buitenpoli’s,. consulten verpleeghuis

Afdelingen

Hier vind je de afdelingen waar je mee in aanraking komt.
 • polikliniek en secretariaat: poli 10
 • afdeling C1, combinatie-afdeling Neurologie/Longziekten/Cardiologie
 • afdeling Klinische Neurofysiologie: poli 4
 • röntgenafdeling, CT/MRI: poli 7
 • spoedeisende hulp: poli 6

Medewerkers

Tijdens je coschap krijg je te maken met de volgende medewerkers:
 • J.P. de Ruiter, stagebegeleider
 • R.C.F. Smits
 • J.A.F. van der Hoek
 • I.M.P. Arts
 • R.J.H.M. Gierkink, verpleegkundig specialist MS/CVA
 • A. Forkink, verpleegkundig specialist, Parkinson
 • Medewerkers
 • Intranet