Onderwijs Informatie coschappen Coschap bij Ziekenhuis Gelderse Vallei

Over het ziekenhuis

Je begint aan je coschap binnen het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. We hopen dat je het naar je zin zult hebben en dat je veel zult leren. Het is handig als je de informatie op deze pagina doorneemt voordat je begint aan je coschap. lees meer

Over het ziekenhuis

Het ZGV is een groot algemeen ziekenhuis waarin vrijwel alle specialismen vertegenwoordigd zijn. Er werken ongeveer 2300 medewerkers en het ziekenhuis telt ongeveer 500 bedden. Het ZGV is voor wat betreft haar faciliteiten hypermodern te noemen en biedt een vrijwel volledig pakket aan professionele en moderne zorg voor de regio Zuidwest Veluwe en de Gelderse Vallei. Daarnaast heeft het ziekenhuis heeft een belangrijke opleidingstaak. Behalve medisch specialistische opleidingen zijn er ook coassistenten, paramedische en verpleegkundige opleidingen.
 

Vragen? Neem contact op

Voor vragen kun je contact opnemen met de coördinator arts-assistenten en co-assistenten Ceciel Ratering: RateringC@ZGV.nl

Bereikbaarheid

Bekijk de bereikbaarheid van de verschillende vestigingen op de site van het Ziekenhuis Gelderse Vallei. ga naar de site

Infectie­preventie

Bekijk hier de infectiepreventie voor de coschappen. lees meer

Infectie­preventie

Hepatitis titer verklaring

Voor aanvang van je stage lever je een hepatitis titer verklaring in. Zonder deze verklaring mag je geen patiënten contact hebben.

Mantoux

Voor aanvang  of in ieder geval  in de eerste week, zorg je dat er een mantoux gezet wordt en afgelezen. Heb je geen  informatie en declaratie formulier hierover ontvangen, meld je dan bij het service bureau PSA ( bevindt zich naast het facilitair service bureau). Ook hier geld weer dat je een verklaring moet hebben maximaal een week na aanvang van je stage.

Hygiëne voorschriften

De volgende basale hygiënemaatregelen zijn in Ziekenhuis Gelderse Vallei standaard voor alle medewerkers van kracht.
 
Bij ieder patiëntencontact, dat verder gaat dan alleen maar een hand geven aan de patiënt 
1. draagt de medewerker de daarvoor aangewezen doktersjas of verpleegkundig uniform 
2. deze wordt dagelijks vervangen door een schone doktersjas of verpleegkundig uniform 
3. komen de mouwen van de eigen kleding niet onder de doktersjas of verpleegkundig uniform uit
4. wordt er geen trui of vest over de doktersjas of verpleegkundig uniform gedragen
5. worden er geen sieraden aan de handen en armen gedragen (dus geen horloges, ringen, armbanden etc)
6. zijn de nagels kort geknipt en schoon, niet gelakt
7. worden er geen kunstnagels gedragen
8. draag het haar bijeengebonden of kort geknipt (dit voorkomt dat de haren in het werkgebied hangen) en was het regelmatig
9. wordt er tenminste na ieder patiëntencontact handendesinfectie toegepast volgens de daarvoor geldende regel:
Handendesinfectie met handalcohol. Indien de handen zichtbaar verontreinigd zijn, wassen met water en zeep.
10. de medewerker kent en begrijpt de instructies voor handendesinfectie zoals deze   beschreven zijn in het protocol Handen wassen en desinfecteren
11. indien er handschoenen gebruikt zijn tijdens het contact met de patiënt blijft de beschreven handendesinfectie gewoon van kracht. Met andere woorden: handschoenen vervangen handendesinfectie niet
12. stethoscopen worden bij voorkeur dagelijks gedesinfecteerd met alcohol 70%
Iedere medewerker is verplicht een andere medewerker erop aan te spreken indien die andere medewerker zich niet aan deze basale hygiëneregels houdt.
 

Algemene informatie voor je begint

Informatie over werkkleding, ICT, onderwijs e.d. lees meer

Algemene informatie voor je begint

Bekijk de informatie:


  • Medewerkers
  • Intranet