Over de cursus

Patiënten met een verlaagde speekselvloed hebben vaak een lagere kwaliteit van leven, en lopen veel risico op ernstige cariësontwikkeling en verlies van tanden en kiezen. Toch besteden we er als professionals relatief weinig aandacht aan. Wellicht denken we dat de diagnostiek van een droge mond ingewikkeld is, of dat we er toch niets aan of mee kunnen doen? Dat is niet terecht. Een speekselmeting is eenvoudig uit te voeren, bijvoorbeeld door het assisterende personeel. En met adviezen en preventieve behandelingen kunnen we als professional veel voor deze patiëntengroep betekenen: vooral voor wat betreft het beschermen van de dentitie.

Het praktische deel omvat het speekselonderzoek, waarbij de benodigde apparatuur en verbruiksmaterialen na de cursus door u kunnen worden meegenomen voor gebruik in de praktijk. Dit betreft een pakket ter waarde van ongeveer € 80,-.

Als tandarts kunt u bij deelname aan de cursus uw (preventie)assistente meenemen, zodat uw medewerker is getraind voor het praktische onderzoek.

Onderwijs Alle scholingen PAOT Speeksel(tekort)cursus

Over de cursus

Speeksel speelt een belangrijke rol in het gezond houden van de mond.

In deze compacte cursus wordt u op de hoogte gebracht van de belangrijkste risicogroepen voor speekseltekort, en leert u het te diagnosticeren en de behandelmogelijkheden te selecteren. Tijdens de cursus kunt u kennis maken met verschillende producten voor speekselvervanging en preventie, en deze zo gewenst zelf uitproberen.

Lees meer

In het kort

  • Tandartsen en/of mondhygiënisten (en (preventie)assistent)


  • Docenten

    Marie-Charlotte Huysmans is als hoogleraar Cariologie en Endodontologie verbonden aan het Radboudumc sinds 2008. Daarvoor werkte zij 10 jaar als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast het geven van onderwijs op het gebied van cariologie en wetenschappelijke scholing, werkt zij 1 dag per week in het CBT, waar zij patiënten voor en na hematologische stamceltransplantatie begeleidt. Haar onderzoek bestrijkt ook deze patiëntengroep, en daarnaast aspecten van restauratieoverleving, secundaire cariës en (behandeling van) tandslijtage. Zij heeft 17 promoties begeleid en meer dan 150 internationale publicaties op haar naam.

    Stephanie van Leeuwen is als postdoctoraal onderzoeker werkzaam op de afdeling tandheelkunde van het Radboudumc. Hiervoor heeft zij haar promotie onderzoek afgerond onder begeleiding van Marie-Charlotte Huysmans naar de rol van speeksel in orale mucositis, een veel voorkomende bijwerking van chemotherapie en/of bestraling voorafgaand aan een hematologische stamceltransplantatie. Naast onderzoek geeft zij ook onderwijs op het gebied van wetenschappelijke scholing.


Meer weten? Neem contact op

Meike Degen
Projectmedewerker

contactformulier

Programma

Het programma duurt van 13.30u tot 17.00u. 

lees meer

Programma

13:30 uur – inleiding & theorie: productie, samenstelling, modificerende factoren & veelvoorkomende oorzaken van een droge mond

14:00 uur – de rol van (te weinig) speeksel in cariës en slijtage – diagnostiek

15:00 uur – meten is weten, praktische oefeningen speekselverzameling

15:30 uur – pauze

16:00 uur – wat kunt u doen? Xerostomie: adviezen, speekselvervangers, erosie: adviezen, caries: fluoride (en MH / voeding) & casuïstiek


Cursusaanbod PAOT alle cursussen

Bekijk hier het volledige cursusaanbod van PAOT.

lees meer

Locatie

Afdeling Tandheelkunde, Radboudumc Nijmegen
Philips van Leydenlaan 25
6525 EX, Nijmegen
 

  • Medewerkers
  • Intranet