Onderwijs Scholingen A0131571 Ernstige gebitsslijtage

Over de cursus

Gebitsslijtage wordt als een toenemend probleem binnen de tandheelkunde gezien. lees meer

Over de cursus

Een unieke cursus waarin diagnostiek en klinisch goed bruikbare tips centraal staan!

Onder adolescenten wordt gebitsslijtage bij een derde van de populatie waargenomen, waarbij wordt aangenomen dat voeding een belangrijke rol speelt. Toch is het aantal patiënten met gebitsslijtage dat restauratieve behandeling behoeft beperkt en lijkt deze zeer ernstige slijtage multifactoriële etiologie te hebben. Naast erosie als chemische oorzaak spelen ook mechanische factoren zoals attritie (bruxisme) en abrasie een rol. Restauratieve behandeling is complex en de vraag is vaak wanneer het verstandig is een dergelijke behandeling te beginnen, mede omdat bij patiënten met ernstige slijtage de prognose onzeker is. Zowel indirecte, semi-directe als directe technieken komen in aanmerking hoewel lange termijn resultaten schaars zijn.  

Deze cursus valt uiteen in een theoretisch en praktisch deel. In het theoretisch deel staat diagnostiek, verschijningsvormen en etiologie van gebitsslijtage centraal en worden verschillende behandelopties besproken. In het praktisch deel gaat u actief aan de slag directe composietrestauraties in beetverhoging aan te brengen en maakt u gebruik van de DSO-techniek (Direct Shaping by Occlusion) om composietrestauraties occlusaal vorm en volume te geven.  

Inhoud van de cursus: 
- diagnostiek van gebitsslijtage: Let eens op de verschijningsvorm! 
- etiologie: Frisdrank? Of is dat te gemakkelijk en is het toch reflux?
- wanneer is een restauratieve behandeling geïndiceerd of kan er met monitoren worden volstaan?
- monitoren is ook behandelen!
- wat is er op dit moment uit onderzoek bekend over een mogelijke restauratieve aanpak?
- voor- en nadelen van verschillende behandelopties  

 

.


In het kort

 • Tandartsen, er is een maximum van 16 deelnemers.


 • Leerdoelen

  Leerdoelen: 
  - inzicht te verkrijgen in de onderliggende etiologische factoren en verschijningsvormen bij ernstige gebitsslijtage
  - kennis opdoen van de verschillende mogelijke behandelingen (monitoren, directe techniek, indirecte techniek, hybride technieken en 3D CAD-CAM)
  - het leren een beetverhoging voorspelbaar over te brengen bij een patiënt
  - het oefenen met de DSO-techniek
  - het toepassen van een behandelprotocol om een patiënt met ernstige gebitsslijtage te behandelen
  - het opdoen van vele klinisch bruikbare tips!

   


 • Spreker

  CV  Prof. dr. B.A.C. Loomans
  Bas Loomans (1974) is in 2007 gepromoveerd op het gebied van de adhesieve tandheelkunde. In 2008 heeft hij enkele maanden als gastdocent/onderzoeker op de KU Leuven gewerkt, waarna hij nu op het Radboudumc in Nijmegen een aanstelling als senior-onderzoeker heeft. Hij is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten en geeft onderwijs, postacademische cursussen en wordt regelmatig gevraagd voor lezingen in binnen- en buitenland. Op dit moment is hij projectleider van het ‘Radboud Tooth Wear Project’, een omvangrijk klinisch project dat zich richt op de etiologie en behandeling van ernstige gebitsslijtage. Naast zijn aanstelling op de universiteit is hij twee dagen per week werkzaam als algemeen practicus in een verwijs- en groepspraktijk MondzorgOost in Nijmegen, waar zijn speciale aandacht uitgaat naar de adhesieve en reconstructieve tandheelkunde bij de behandeling van verworven en aangeboren gebitsafwijkingen zoals ernstige gebitsslijtage, schisis en amelogenesis imperfecta.

   


Meer weten? Neem contact op

Susanty Lekatompessy
Teamleider Organistatie & Ondersteuning

contactformulier

Cursusaanbod PAOT alle cursussen

Bekijk hier het volledige cursusaanbod van PAOT (post-academisch onderwijs tandheelkunde). lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet