Onderwijs Alle scholingen Basiscursus Toegepaste Gynaecologische Anatomie

Over de cursus

In de basiscursus Gynaecologische anatomie maak je kennis met de belangrijkste functioneel-anatomische aspecten van de buikwand, het bekken en de organen die betrokken zijn bij de voortplanting. lees meer

Over de cursus

Afhankelijk van de Corona-maatregelen wordt deze cursus op locatie of online gegeven.

Voor een gynaecoloog is gedetailleerde kennis van de anatomische aspecten van de buikwand, het bekken en de organen die betrokken zijn bij de voortplanting essentieel. Vooral de toepassing van deze kennis in dagelijkse praktijk van de gynaecoloog en obstetricus is belangrijk. Deze kennis draagt bij tot een verbeterd begrip van het ziektebeeld, de interpretatie van radiologische onderzoeken, het stellen van chirurgische indicaties en keuze voor gebruikte techniek en incisie. Daarnaast leidt deze kennis bij tot efficiënt voorkomen en herkennen van postoperatieve complicaties.

In deze cursus doe je de benodigde basiskennis op het gebied van gynaecologische anatomie op met behulp van interactieve presentaties en praktische sessies in de snijzaal, waarbij gebruik gemaakt wordt van anatomische modellen en preparaten.
De cursus is opgebouwd uit verschillende onderdelen:
• De buikwand
Hierbij worden de belangrijkste structuren, innervatie en vascularisatie van de buikwand besproken, met aandacht voor de verschillende chirurgische incisies en mogelijke complicaties bij schade aan deze structuren.
• Het bekken en beeldvorming
Hierbij wordt aan de hand van voorbeelden gefocust op het herkennen van de anatomische structuren van het bekken en de inwendige geslachtsorganen op beeldvorming.
• De inwendige geslachtsorganen
Hierbij wordt de normale anatomie van de vrouwelijke geslachtsorganen toegelicht. De nadruk ligt op de klinische toepasbaarheid van deze kennis bij laag-complexe procedures en technische handelingen in de klinische praktijk van de gynaecologie en obstetrie. Er wordt besproken hoe afwijkingen van deze anatomie kunnen worden herkend aan de hand van beeldvorming en/of diagnostische procedures.
• Embryologie en aangeboren aandoeningen
De normale embryologische ontwikkeling van de vrouwelijke geslachtsorganen wordt besproken met aanduiding hoe hierbij aangeboren aandoeningen kunnen ontstaan en hoe deze kunnen worden herkend aan de hand van beeldvorming en/of diagnostische procedures.

Na het volgen van deze cursusdag zal de verbeterde anatomische kennis je meer vertrouwen en inzicht geven bij laag complexe klinische situaties uit de dagelijkse praktijk van de gynaecoloog in opleiding. Daarnaast zal je beter onderlegd zijn om radiologische beelden te interpreteren. De opgedane kennis zal je helpen bij indicatiestelling en bij het nemen van beslissingen voor en tijdens chirurgie en het herkennen van postoperatieve complicaties.
 
 Deze cursus maakt deel uit van de landelijke cursussen Toegepaste Gynaecologische Anatomie voor aios en is voor 1e en 2e jaars aios gynaecologie.
 
 

 


 


In het kort

  • 1e tot en met 2e jaars aios gynaecologieLandelijke cursus

Klik hier voor meer informatie over de opzet van de landelijke cursus Toegepaste Gynaecologische Anatomie.

 


Meer weten Meer weten

Yvonne Savelkoul-Broekman

06 153 10 241
contactformulier
  • Medewerkers
  • Intranet