Onderwijs Alle scholingen Gevorderdencursus Toegepaste Gynaecologische Anatomie

Over de cursus

De Gevorderden cursus Toegepaste Gynaecologische anatomie behandelt de gynaecologische structuren en omliggende organen. Na deze actieve cursus kun je het geleerde direct toepassen in de praktijk van de gynaecoloog: het helpt je om veilig te kunnen opereren en ziektebeelden te kunnen herkennen. Lees meer

Over de cursus

Afhankelijk van de Corona-maatregelen wordt deze cursus op locatie of online gegeven.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:
a. Embryologische ontwikkeling van de vulva, bekkenbodem en retroperitoneum
b. Anatomie: welke structuren liggen waar en hoe zijn de onderlinge verhoudingen. Dit zal worden toegespitst op de 3 deelgebieden, vulva, bekkenbodem en retroperitoneum.
c. Toegepaste anatomie (chirurgisch/radiologie) aan de hand van een casus.

Na het afronden van de gevorderden cursus Toegepaste Gynaecologische Anatomie zijn deelnemers in staat om:
- topografische relaties van de structuren in het retroperitoneum, de bekkenbodem en vulva inclusief  lieskliergebied te herkennen;
- complicaties te herkennen en te voorkomen;
- met opgedane embryologische kennis de ontstaanswijze van aangeboren afwijkingen in het urogenitale gebied, te herkennen en te begrijpen;
- structuren in klein bekkengebied op CT/MRI te herkennen en te beoordelen.

Deze cursus maakt deel uit van de landelijke cursussen Toegepaste Gynaecologische Anatomie voor aios. En is voor 3e en 4e jaars aios gynaecologie.


In het kort

  • aios gynaecologie jaar 3-4Landelijke cursus

klik hier voor meer informatie over de opzet van de landelijke cursus Toegepaste Gynaecologische Anatomie.


Meer weten

Yvonne Savelkoul-Broekman

06 153 10 241
contactformulier
  • Medewerkers
  • Intranet