Onderwijs Alle scholingen Cursus Plexus Management

Over de cursus

Tweedaagse cursus gericht op diagnose, prognoses en behandeling van problemen die ontstaan na het doormaken van een plexopathie van de plexus brachialis (schouder/arm). lees meer

Over de cursus

Duur en inhoud

Tweedaagse cursus gericht op diagnose, prognoses en behandeling van problemen die ontstaan na het doormaken van een plexopathie van de plexus brachialis (schouder/arm). Dag 1 zal zich met name focussen op kennis over het ziektebeeld en interventies. Dag 2 voor terugkoppeling van opgedane eigen ervaringen met doelpopulatie, bespreking van casuïstiek en integratie van interdisciplinair behandelen.

Onderwerpen

Dag 1:

Ziektebeelden

 • Klinische presentatie
 • Acute (medische) behandeling
 • Variatie in neurologische uitval
 • Neurologische prognose
 • Eerste ideeën over aangrijpingspunt therapie
 • Pijnmanagement (medicatie opties)
 • Medische differentiatie met thoracic outlet syndrome
Fysiotherapeutische inhoud
 • Inspectie palpatie, mobiliteits- en krachtsonderzoek
 • Kinematische analyse scapulair en humeraal
 • Inpassing lichamelijk onderzoek in ICF
 • Therapeutische differentiatie met thoracic outlet syndrome
 • Motor control training
 • Pijnmanagement
 • Integratie motor control in dagelijks leven
 • Fasen van gedragsverandering
 • Schouderortheses
 • Taping voor scapula positionering 
Ergotherapeutische inhoud
 • Kinematische ergonomische analyse
 • Kinematische activiteiten analyse
 • Selectieve rusthouding schouderspieren in zit en lig
 • Rustmomenten
 • Educatie, grenshantering i.r.t. belasting en belastbaarheid van de schouder
 • Fasen van gedragsverandering
 • Activiteiten thuissituatie (huishouden/gezin)
 • Arbeid
Dag 2:
 
Fysiotherapeutische inhoud
 • Werkgroep gebonden casusbespreking
 • Plenaire casusbespreking
 • Herhalen kinematische analyse scapulair en humeraal
 • Ervaringen rondom gedragsverandering
 • Implementatie oefentherapie
 • Interdisciplinaire behandeling i.c.m. ergotherapeuten
Ergotherapeutische inhoud
 • Werkgroepgebonden casusbespreking
 • Plenaire casusbespreking
 • Herhalen kinematische analyse scapulair en humeraal
 • Ervaringen m.b.t. gedragsverandering
 • Implementatie belasting/belastbaarheid bij schouderklachten
 • Interdisciplinaire behandeling icm fysiotherapeuten

Aanmelden

U kunt u inschrijven via het digitaal inschrijfformulier. inschrijven

Meer weten? Neem contact op

Afdeling Revalidatie
Stafsecretariaat Revalidatie

(024) 365 52 86
contactformulier

In het kort

 • Fysiotherapeuten en ergotherapeuten en andere geïnteresseerde disciplines


 • Dan kun je starten

  Najaarscursus 2024:

  Dag 1: 26 september 2024
  Dag 2: 21 november 2024


Waarom het Radboudumc?

Wij zijn het enige referentiecentrum voor patiënten met neuralgische amyotrofie. Daarbij ontwikkelen we met onze onderzoeksgroep kennis die via dit onderwijs in de praktijk gebracht wordt.
 • Medewerkers
 • Intranet