Onderwijs Alle scholingen Ethiek in de Huisartspraktijk

Wat is de cursus Ethiek in de Huisartsenpraktijk?

Loop je in jouw huisartspraktijk nogal eens tegen morele of ethische problemen aan? En lijkt het je interessant om hier uitgebreider bij stil te staan? Dan is de cursus Ethiek in de Huisartsenpraktijk iets voor jou. lees meer

Wat is de cursus Ethiek in de Huisartsenpraktijk?

Van de huisarts wordt verwacht dat deze steeds meer taken op zich neemt: de transitie in de zorg, substitutie naar de eerste lijn, veranderingen in de bekostigingsstructuur, toenemende administratieve lasten en de veranderende positie van de patiënt zijn enkele ontwikkelingen van de laatste jaren. Je hebt te maken met verschillende, soms botsende, waarden en belangen. Ethiek, als systematische reflectie op goed handelen, kan je helpen om je positie te bepalen in dit krachtenveld.

Hoe ziet de cursus eruit?

Op 10 september start de 19e jaargang van de cursus Ethiek in de Huisartspraktijk aan het Radboudumc te Nijmegen. In zes avonden worden ethische en morele vragen verkend rond continue zorg, persoonlijke zorg, rechtvaardige zorg, multiculturele zorg en palliatieve zorg.

De cursus is ontworpen speciaal voor huisartsen. We behandelen vragen als:
  • Hoe ga je als huisarts om met je veranderende rol, met tijdsdruk en aandacht voor de individuele patiënt?
  • Hoe verhoudt de marktwerking in de zorg zich tot het ideaal van solidariteit en zorg voor de individuele patiënt?
  • Welke rol mag de culturele achtergrond spelen binnen de arts-patiënt relatie?
  • Wat is 'tolereren' of 'respecteren' en waar liggen de en jouw grenzen?
In deze cursus laten we zien dat ethische vragen gewone, begrijpelijke vragen zijn die ieder mens zich stelt. Er worden handreikingen geboden om met deze vragen om te gaan. Zo expliciteren en onderzoeken we de vragen en de onderbouwing van jouw antwoorden en keuzes en er is ruimschoots gelegenheid om eigen ervaringen en dilemma's in te brengen.

Accreditatiepunten

De opleiding is geaccrediteerd voor 24 accreditatiepunten door cluster ABC1.

Meer weten? Neem contact op

Simone Naber
Onderwijscoördinator Ethiek Zorgsector & Huisartsenpraktijk

(024) 361 31 04

(024) 361 33 59
contact

Wanneer is de cursus?

De cursus vindt plaats op zes avonden in het najaar van 2021. Een avond duurt van 16.00 tot 20.00 uur.

Kosten

De prijs van de cursus is €1.475,-. Hierbij inbegrepen zijn alle lesmaterialen en de consumpties tijdens de cursusavonden.

Locatie

Ingang: Huize Heyendael

bekijk route

Locatie

Bezoekadres

Geert Grooteplein-Noord 9
6525 EZ Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein-Noord 9
Ga naar binnen bij: Huize Heyendael

Social media

  • Medewerkers
  • Intranet