Onderwijs Alle scholingen Hygiëne en kwaliteitsmedewerker (HKM) scholing

Over de cursus

Verbeter het hygiëne en infectie preventie beleid op jouw afdeling en vervul de brugfunctie tussen de Deskundigen Infectie preventie (DI) en de dagelijkse praktijk op de werkvloer.

 

Lees meer

Over de cursus

Uit de praktijk en uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van een HKM-er op de werkvloer een procesverbeterende en kwaliteitsverhogende werking heeft. Richtlijnen, protocollen en uitbraak situaties kunnen soepeler en efficiënter worden ingevoerd en/of afgehandeld. Dit heeft tot gevolg dat de kwaliteit van de uitvoering van het hygiëne- en infectiepreventiebeleid wordt verbeterd en daarmee wordt de kwaliteit van zorg op een hoger niveau gebracht.

HKM-ers verspreiden kennis, functioneren als een rolmodel op het gebied van infectiepreventie, functioneren als aanspreekpunt en helpen bij de implementatie van nieuwe IPC strategieën op hun eigen afdeling. Daarnaast vervullen ze een brugfunctie tussen de Deskundigen Infectiepreventie (DI) en de dagelijkse praktijk op de eigen werkvloer op een van de patiëntenzorg-afdelingen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Handdesinfectie en basismaatregelen (persoonlijke hygiëne van medewerker en patiënt, kleding, persoonlijke beschermingsmiddelen)
 • Reiniging en desinfectie van oppervlakken en medische apparatuur
 • Isolatie maatregelen

De cursus is praktisch; verdiepend en interactief vormgegeven. Aan elke bijeenkomst zit een voorbereiding verbonden. Deze kan bestaan uit het bekijken van een kennisclip; het maken van een E-module of het lezen van relevante literatuur. Ook ga je aan de slag met een praktijkopdracht. De onderwerpen van deze opdracht passen in het werk van de HKM’er op de afdeling en is dus geen extra werk.

Het maximum aantal deelnemers is 18 en het zijn  2 fysieke cursusdagen.

 

 


Meer informatie en inschrijven

Schrijf je via onderstaande button in voor de cursus

In het kort

 • De volgende basisonderdelen:

  lees meer


  Dit leer je

  De student:

  1. Kan het werkterrein van de HKMer beschrijven en invulling geven aan zijn/haar eigen rol op de afdeling.

  2. Kan de basisonderdelen (pijlers) van een hygiëne en infectiepreventie programma benoemen, toepassen in de praktijk en actieve ondersteuning bieden bij implementatie en borging van deze pijlers op de eigen afdeling.

  De pijlers zijn:

  • Handdesinfectie en basismaatregelen (persoonlijke hygiëne van medewerker en patiënt, kleding, persoonlijke beschermingsmiddelen)
  • Reiniging en desinfectie van oppervlakken en medische apparatuur
  • Isolatie maatregelen

  3. Kan benoemen welke infectiepreventie protocollen op welk moment nodig zijn.  

  4. Kan op de juiste manier de documenten opzoeken, interpreteren en toepassen in de klinische praktijk.

  5. Is bekend met bronnen voor het lokale beleid: WIP/RIVM, LCI, CDC, WHO.

  6. Kan uit de eigen beroepspraktijk belemmerende en stimulerende factoren herkennen voor het  uitvoeren van de drie pijlers.

  7. Kan knelpunten én kansen signaleren en deze via de juiste route onder de aandacht brengen.

  6. Is bekend met de ketens in de “besmettingscyclus” en kan bij elke schakel bepalen hoe door eigen handelen de keten doorgebroken kan worden.

  7. Kan symptomen en behandeling van de volgende infectieziekten uitleggen aan collega’s: BRMO; MRSA; TB en gastro enteritis.


 • Voor wie

  Ben jij een verpleegkundige of een paramedicus en aandachtsvelder op je afdeling t.a.v. het hygiëne- en infectiepreventiebeleid of geïnteresseerd hierin? Lijkt het je leuk om een brugfunctie te gaan vervullen tussen de Deskundigen Infectie preventie (DI) en de dagelijkse praktijk op jouw eigen werkvloer van de patiëntenzorg afdeling? Dan is deze cursus geschikt voor jou! In de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Structuur infectiepreventie;
  • Reiniging en desinfectie;
  • Toegepaste infectiepreventie (wondzorg; lijnen en katheters);
  • BRMO;
  • MRSA;
  • Tuberculose en gastro-enteritis;
  • Isolatiebeleid;
  • Outbreak management en kwaliteit en protocollen.

Locatie

Experience Center

Geert Grooteplein 15 Nijmegen


Meer weten? Neem contact op

Yvonne Savelkoul-Broekman
Projectmedewerker

06-15 31 02 41
contactformulier

Startdata

9 april 2024 (2 cursusdagen)

Naar leer omgeving

naar de leeromgeving

Schrijf je via onderstaande button in voor de cursus
 • Medewerkers
 • Intranet