Onderwijs Scholingen Kaderopleiding Astma en COPD

Over de opleiding

Als kaderhuisarts Astma en COPD speel je een belangrijke rol bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg rondom astma en COPD: kaderhuisartsen ondersteunen, organiseren en ontwikkelen. De zorg rondom astma en COPD is voortdurend in ontwikkeling.

lees meer

Over de opleiding

Als kaderhuisarts Astma en COPD speel je een belangrijke rol bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg rondom astma en COPD: kaderhuisartsen ondersteunen, organiseren en ontwikkelen. De zorg rondom astma en COPD is voortdurend in ontwikkeling. Het bijhouden en implementeren van nieuwe inzichten op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling van astma en COPD vormen een grote uitdaging voor de eerste lijn. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe maat voor luchtwegobstructie bij COPD, het implementeren van astma ketenzorg, het streven naar substitutie, het terugdringen van onnodig gebruik van inhalatiecorticosteroïden, aandacht voor longaanvallen en de wijze waarop patiënten zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun zorg en gezondheid.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) streven naar een landelijk dekkend netwerk van kaderhuisartsen. Het netwerk Astma en COPD is georganiseerd rondom de COPD en Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG). Als kaderhuisarts neem je vanzelfsprekend hieraan deel. De kaderopleiding Astma en COPD wordt verzorgd door de Voortgezette opleiding tot huisarts (Voha) van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde in samenwerking met het NHG en de CAHAG.

Tijdens de opleiding leer je hoe je gestructureerd kwaliteit van zorg in de eigen regio verbetert. Denk hierbij aan het initiëren van transmurale en ketenzorgprojecten, implementatie van de astma en COPD-standaarden en het organiseren van nascholingen. Deze activiteiten worden ondersteund door onderwijs en zelfstudie. Tijdens de onderwijsdagen geven wij veel aandacht aan reflectie, inhoudelijke verdieping en het trainen van specifieke vaardigheden, zoals presenteren, onderhandelen en consultatie. Bestaande projecten uit de eigen regio kunnen in de opleiding worden ingebracht.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de achtste lichting (startdatum september 2020) door een sollicitatiebrief met curriculum vitae per email te sturen aan Dr. Erik Bischoff.

Meer weten? Neem contact op

dr. Erik Bischoff
coördinator kaderopleiding Astma en COPD

(024) 36 65068 of (024) 36 10174
contact

In het kort

 • Huisartsen.


 • Dit leer je

  Na de opleiding kun je op het gebied van astma en COPD:
  • patiënten optimaal diagnosticeren, behandelen en begeleiden,
  • collega-huisartsen helpen met ontwikkelen en verbeteren van de zorg,
  • de kwaliteit van nieuwe projecten doorgronden en waar nodig ondersteunen en verbeteren,
  • gewenste veranderingen op het gebied van patiëntenzorg herkennen en doorvoeren,
  • een bijdrage leveren aan het opzetten en in stand houden van regionale samenwerkingsverbanden,
  • een bijdrage leveren aan het in stand houden van een landelijk netwerk van deskundigen,
  • de deskundigheid van collega's en medewerkers bevorderen door te helpen bij het organiseren van nascholing,
  • de eigen deskundigheid op peil houden en nieuwe ontwikkelingen bijhouden.

 • Zo word je toegelaten

  • ervaring als huisarts en affiniteit met astma en COPD.
  • de mogelijkheid om één dag per week te investeren in de opleiding.
  • de mogelijkheid om na de opleiding een centrale rol te vervullen in de handhaving en verbetering van de kwaliteit van astma en COPD zorg.