Scholing Master Geneeskunde


Over de master

De master Geneeskunde aan de Radboud Universiteit leidt je in drie jaar op tot basisarts. Na je afstuderen kies je een vervolgopleiding of specialisatie zoals Huisartsgeneeskunde, Kindergeneeskunde, Neurologie of Oogheelkunde. Er zijn ruim dertig verschillende vervolgopleidingen.

lees meer

Over de master

In de master Geneeskunde loop je verschillende coschappen. Tijdens die coschappen doe je veel kennis, ervaring en ook indrukken op. Elk coschap begint met één tot drie weken voorbereidend Centraal Klinisch Onderwijs (CKO-voor) en wordt afgesloten met een week van reflectie en evaluatie (CKO-na). Je oefent basisvaardigheden en leert die zelfstandig uit te voeren. Aan het eind van elk coschap wordt je beoordeeld.

Als je klaar bent met de opleiding

Na afronding van de opleiding Geneeskunde kun je solliciteren op een opleidingsplaats. Als je bent aangenomen, heb je een betaalde baan en krijg je tegelijkertijd een opleiding. Wanneer je je niet (meteen) wilt specialiseren, kun je ook als basisarts aan de slag. Je werkt dan bijvoorbeeld als assistent-niet-in-opleiding-tot-specialist (ANIOS), als wetenschappelijk onderzoeker of in een functie bij de GGD of in de farmaceutische industrie. Met je master Geneeskunde kun je ook promotieonderzoek gaan doen bij een universiteit of universitair medisch centrum.

Voorlichting master geneeskunde

Op 6 juni was er een voorlichting over de master.
Bekijk hier de presentatie

Meer over de Master Geneeskunde

Wil je meer weten over het onderwijsprogramma van de Master Geneeskunde?

lees meer

Meer over de Master Geneeskunde

Kijk voor meer informatie over de Master Geneeskunde op de opleidingspagina van Geneeskunde bij de Radboud Universiteit.
Meer over de Master Geneeskunde

Meer informatie over onderwijs, organisatie, toetsing, examens, begeleiding en administratie vind je in de studiegids.
Bekijk de Studiegids 2016-2017

Voor alle studenten van de master Geneeskunde


Informatie coschappen episode 1-8

Je vindt hier per episode informatie over de klinische stages.

lees meer

Keuze­coschappen

Lees meer over Vrije keuze Coassistentschap, Vrije Keuze Coassistentschap Ontwikkelingslanden en Vrije Keuze Coassistentschap buitenland.

lees meer


Aanmelden klinische fase master

--


    • De klinische fase begint met toelating tot CKO1v (Centraal Klinisch Onderwijs 1 voor). CKO1 voor start elke periode van het studiejaar. Elke maand worden de CKO1 plaatsen verdeeld.
    • Om deel te kunnen nemen aan de verdeling, moet je je tijdig aanmelden door inlevering van het aanmeldingsformulier (kijk onder Formulieren bij het StIP). De data voor tijdige aanmelding staan in het Bezetting- en aanmeldingsoverzicht.
    • De examencommissie controleert 2 weken voor de verdeling of aan de ingangseisen is voldaan.
    • Enkele dagen voor de verdeling wordt via Ad Valvas de lijst met studentnummers bekend gemaakt van de studenten die zich hebben gekwalificeerd voor de verdeling.
    • Wanneer er zoveel kandidaten zijn dat verdeling over meerdere startdata nodig is, worden de kandidaten in hetzelfde Ad Valvas-bericht uitgenodigd voor een verdelingsbijeenkomst.


Studie­begeleiding en advies

Kijk wat de studieadviseur voor je kan betekenen tijdens je studie Geneeskunde.

lees meer

Onderzoeks­stage

De onderzoeksstage vindt plaats in de masterfase van je studie. Je kunt de stage voorafgaand of na afloop van de coschappen doen.

lees meer

Radboud Honours Academy

Gaat studeren je gemakkelijk af en wil je graag nóg meer uit jezelf halen? Bij de Radboud Honours Academy krijg je alle kans om je verder te ontwikkelen, te verbreden of verdiepen.

lees meer op ru.nl

Algemene informatie voor studenten van het Radboudumc

Roosters, indelingen, vacatures, stages, onderwijsruimtes en meer.

lees meer
inloggen