Onderwijs Scholingen Master Geneeskunde

Over de master

De master Geneeskunde aan de Radboud Universiteit leidt je in drie jaar op tot basisarts. Na je afstuderen kies je een vervolgopleiding of specialisatie zoals Huisartsgeneeskunde, Kindergeneeskunde, Neurologie of Oogheelkunde. Er zijn ruim dertig verschillende vervolgopleidingen.

lees meer

Over de master

In de master Geneeskunde loop je verschillende coschappen. Tijdens die coschappen doe je veel kennis, ervaring en ook indrukken op. Elk coschap begint met één tot drie weken voorbereidend Centraal Klinisch Onderwijs (CKO-voor) en wordt afgesloten met een week van reflectie en evaluatie (CKO-na). Je oefent basisvaardigheden en leert die zelfstandig uit te voeren. Aan het eind van elk coschap wordt je beoordeeld.

Als je klaar bent met de opleiding

Na afronding van de opleiding Geneeskunde kun je solliciteren op een opleidingsplaats. Als je bent aangenomen, heb je een betaalde baan en krijg je tegelijkertijd een opleiding. Wanneer je je niet (meteen) wilt specialiseren, kun je ook als basisarts aan de slag. Je werkt dan bijvoorbeeld als assistent-niet-in-opleiding-tot-specialist (ANIOS), als wetenschappelijk onderzoeker of in een functie bij de GGD of in de farmaceutische industrie. Met je master Geneeskunde kun je ook promotieonderzoek gaan doen bij een universiteit of universitair medisch centrum.

Voorlichting master geneeskunde

Op 6 juni was er een voorlichting over de master.
Bekijk hier de presentatie

Meer over de Master Geneeskunde

Wil je meer weten over het onderwijsprogramma van de Master Geneeskunde?

lees meer

Meer over de Master Geneeskunde

Kijk voor meer informatie over de Master Geneeskunde op de opleidingspagina van Geneeskunde bij de Radboud Universiteit.
Meer over de Master Geneeskunde

Meer informatie over onderwijs, organisatie, toetsing, examens, begeleiding en administratie vind je in de studiegids.
Bekijk de Studiegids 2018-2019

Voor alle studenten van de master Geneeskunde


Informatie coschappen episode 1-8

Je vindt hier per episode informatie over de klinische stages.

lees meer

Keuze­coschappen

Lees meer over Vrije keuze Coassistentschap, Vrije Keuze Coassistentschap Ontwikkelingslanden en Vrije Keuze Coassistentschap buitenland.

lees meer


Aanmelden klinische fase master verdeling coassistent­plaatsen

--


  • De klinische fase begint met toelating tot C-AIM (Centraal Klinisch Onderwijs -Algemene Introductie Master).
  • C-AIM  start twaalf keer per jaar, t.w. elke periode van het studiejaar.
  • Vijf keer per jaar worden de C-AIM plaatsen verdeeld. Steeds op de maandag vijf weken  na de toets Klinische Vraagstukken. Om deel te kunnen nemen aan de verdeling, moet je je tijdig aanmelden in Osiris voor de ‘cursus’ Med-GM1START
  • Ingangseis voor de verdeling is dat het gehele eerste en tweede bachelorjaar geneeskunde afgerond is PLUS dat voor de toets Klinische Vraagstukken niveau 3 behaald is.
  • Aanmelding sluit twee weken voorafgaand aan de verdeeldatum C-AIM.
  • Na sluiten van de aanmelding wordt Ad Valvas bekend gemaakt welke cogroepen geopend zullen worden op een verdeelbijeenkomst.
  • Afmelden sluit een week voorafgaand aan de verdeeldatum C-AIM
  • Studenten die zich hadden aangemeld en niet aan de ingangseisen voldoen, worden verwijderd van de lijst.
  • Is het aantal aanmeldingen zodanig dat er slecht één cogroep gevuld gaat worden, dan worden de toegelaten studenten automatisch ingedeeld en is er geen verdeelbijeenkomst.


Studie­begeleiding en advies

Kijk wat de studieadviseur voor je kan betekenen tijdens je studie Geneeskunde.

lees meer

Onderzoeks­stage

De onderzoeksstage vindt plaats in de masterfase van je studie. Je kunt de stage voorafgaand of na afloop van de coschappen doen.

lees meer

Radboud Honours Academy

Gaat studeren je gemakkelijk af en wil je graag nóg meer uit jezelf halen? Bij de Radboud Honours Academy krijg je alle kans om je verder te ontwikkelen, te verbreden of verdiepen. lees meer op ru.nl

Algemene informatie voor studenten van het Radboudumc

Roosters, indelingen, vacatures, stages, onderwijsruimtes en meer.

lees meer