Onderwijs Alle scholingen Master Geneeskunde

Over de opleiding

De master Geneeskunde aan de Radboud Universiteit leidt je in drie jaar op tot basisarts. Je loopt gedurende je master verschillende coschappen, daar doe je veel kennis en ervaring op. Je oefent basisvaardigheden en leert die zelfstandig uit te voeren. Na het afstuderen kies je een vervolgopleiding of specialisatie.

Wil je meer weten over de inhoud van deze opleiding? Kijk dan op de opleidingspagina van de RU.

Geneeskunde aan de RU

Contact en vragen

Voor informatie of vragen over de inhoud van de opleiding, toelating en andere (praktische) zaken kun je terecht bij de RU.

neem contact op

Bekijk de faculteit in de Campustour

Meer informatie


Geneeskunde wat kun je ermee?

Na het behalen van je master Geneeskunde ben je basisarts. Als arts kun je in uiteenlopende functies terechtkomen. Je kunt je specialiseren tot bijvoorbeeld cardioloog, oogarts of gynaecoloog; of buiten het ziekenhuis specialiseren tot huisarts, bedrijfsarts of jeugdarts. Ook zijn er mogelijkheden in onderwijs, onderzoek of een functie in een bedrijf of bij de overheid.


Meer weten over Geneeskunde?

Bezoek een open dag of lees meer op de site van de Radboud Universiteit (RU).

Voor alle studenten van de master Geneeskunde


Digitaal portfolio

Handleidingen en kennisclips voor het optimaal gebruiken van het digitaal portfolio. Ook leggen we uit wat EPA's zijn en hoe korte praktijkbeoordelingen (KBP's) werken. lees meer

Voorlichting master Geneeskunde

In november 2023 vond een informatieavond plaats over de master Geneeskunde. We delen hier de presentatie en de besproken vragen en antwoorden. 

lees meer

Voorlichting master Geneeskunde

Op 28 november 2023 organiseerden we een voorlichtingsavond over de master Geneeskunde bij Radboudumc. We delen hier de getoonde presentatie en video en de vragen die gesteld zijn met de bijbehorende antwoorden. Voor wie er niet bij kon zijn en om het nog eens na te kunnen kijken.

De master Geneeskunde in vogelvlucht

Tijdens de bijeenkomst vertoonden we een video met algemene informatie over de master. Deze kijk je hier terug. Onder de video vind je de gestelde vragen en praktische links naar relevante andere pagina's.

Vragen en antwoorden

De Powerpoint-presentatie bevat de meeste algemene zaken. Aanvullende vragen en antwoorden vind je hier.

Indeling van coschappen

 • Hoe krijg ik een startdatum voor mijn coschap?
  Als je tijdens de bachelor voldoet aan de ingangseisen, krijg je automatisch een indeling voor een verdeelsessie. Tijdens deze sessie krijg je een lotnummer. Als jouw lotnummer aan de beurt is kies je uit de beschikbare co-groepen. Je krijgt dan een co-groepnummer en bijbehorende startdatum voor je master Geneeskunde. De ingangseisen: bachelor jaar 2 volledig behaald en de KVV-toets op niveau 3.
 • Hoe worden coschap-plekken verdeeld?
  Tijdens de onderwijsblokken van de master worden de locaties waar je coschap gaat lopen verdeeld. De plekken voor episode 1 (interne geneeskunde) worden verdeeld tijdens het eerste onderwijsblok Algemene Introductie Masterfase (cAIM). Tijdens cAIM krijg je uitleg over het verdelen van de coschapplekken. De helft tot tweederde van de coschaplocaties zijn buiten Nijmegen. Op de website van de Ko-Raad vind je uitgebreide informatie over het onderling verdelen van de coschap-plekken.

Algemene weekindeling en diensten tijdens coschappen

 • Wat is een gebruikelijk rooster?
  Afhankelijk van de locatie en het vakgebied ziet het werkplekleren tijdens de coschappen er op alle plekken weer wat anders uit. Meestal krijg je bij je start als coassistent een globaal rooster. Daarbinnen is veel ruimte voor eigen regie. Enkele basisactiviteiten: meedraaien in de patiëntenzorg op een verpleegafdeling, zelf patiënten zien op een poli en meedoen met spreekuren van specialisten, diensten, meekijken bij diagnostiek en therapie. 
 • Hoeveel uren vragen de coschappen?
  Tijdens de coschappen is er een maximale werkweek van 46 uur. Er is compensatie na diensten. Deze uren zijn bepaald vanwege de aard van het artsenvak, waar diensten, onregelmatigheid en spoedgevallen onderdeel van zijn. In de master Geneeskunde werk je toe naar de eindcompetenties van de opleiding en ervaar je de realiteit van het vak. Ook ontdek je welk type specialisme of werkveld bij jou past.
 • Kan ik naast mijn coschap werken of onderzoek doen?
  De master Geneeskunde is een voltijdse opleiding. Tijdens de coschappen heb je een maximale werkweek van 46 uur. Tijdens de voor- en nablokken met een combinatie van contactonderwijs (10-20 uur) en zelfstudie. Of er dan voor jou naast je opleiding tijd en ruimte overblijft om onderzoek te doen of te werken is niet eenduidig te beantwoorden. Dit hangt af van jouw persoonlijke situatie en energieniveau. Als opleiding adviseren we om de volle aandacht op de master te richten.

Onkostenvergoeding

 • Krijg ik een vergoeding?
  Binnen de cao's van de verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen zijn afspraken gemaakt over een onkostenvergoeding voor coassistenten. Afhankelijk van de plek waar je coschap loopt heb je recht op een onkostenvergoeding (in november 2023 is die rond de €100,- per maand).
 • Krijg ik reiskosten vergoed?
  Aan het einde van de coschappen ontvang je een tegemoetkoming in je reiskosten.

Regelingen: meer over regelingen voor masterstudenten Geneeskunde vind je op Regelingen - Voor studenten Geneeskunde - Radboudumc.

Reizen en overnachtingen

 • Hoeveel moet ik reizen?
  Ongeveer de helft tot tweederde van de coschappen vinden plaats buiten Nijmegen. Dat betekent dat je afhankelijk van je woonplaats meer of minder vaak reistijd naar een coschaplocatie hebt.
 • Zijn er overnachtingsmogelijkheden?
  In alle ziekenhuizen zijn overnachtingsplekken beschikbaar voor tijdens/na een dienst.
 • Is er ook huisvesting?
  De ziekenhuizen die wat verder van Nijmegen af liggen hebben zogenaamde co-huizen, waar je als coassistent gratis kunt verblijven. De meeste co's verblijven hier een deel van een coschap en reizen ook af en toe tussendoor naar huis. De duur van coschappen zijn 2-8 weken voor reguliere coschappen en 12 weken voor een senior coschap.
 • Hoe is de huisvesting voor de longitudinale track in Doetinchem geregeld?
  In elke co-groep nemen 2 coassistenten deel aan de zogenaamde longitudinale track. Voor deze coassistenten zijn 2-persoonsappartementen beschikbaar met eigen slaapplek.
 • Zijn er kosten verbonden aan de co-huizen?
  Nee.
 • Moet ik mijn onkostenvergoeding inleveren als ik gebruik maak van een co-huis?
  Nee.

Soorten coschappen en locaties

 • Waar loop je coschappen?
  Binnen én buiten het ziekenhuis, binnen en buiten Nijmegen. Je loopt de helft tot tweederde van je coschappen buiten Nijmegen. Op dit moment kan dat zijn op deze locaties: Radboudumc, CWZ, JBZ, Slingeland, ETZ, Laurentius, Rijnstate, Gelre, Viecurie, Gelderse Vallei, SKB. Buiten het ziekenhuis ga je naar GGZ, verpleeghuizen, huisartspraktijken, AVG-instellingen, bedrijfsgeneeskundepraktijken, GGD's, etc. etc. in een brede kring rondom Nijmegen. Binnen de co-groepen wordt de verdeling van plekken samen gemaakt.
 • Wat is de longitudinale track?
  Veel coassistenten gaven aan het lastig te vinden elke paar weken naar een nieuwe locatie te moeten. Ook wensten zij eerder contact met specialismen buiten het ziekenhuis. Daarom is de longitudinale track (LT) opgestart. Op dit moment alleen in de regio Doetinchem, naar verwachting in de toekomst op meer locaties. Per co-groep nemen twee coassistenten deel aan de LT. Dat betekent dat zij voor drie episodes (3 x 8 weken) naar het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem gaan. Zij lopen vier dagen coschap in het ziekenhuis en één dag longitudinaal op een vaste plek in de eerste lijn. Het CKO-onderwijs tussendoor is gewoon in Nijmegen. 
 • Gaan de coschappen en locaties veranderen?
  Het zorglandschap is enorm in beweging. De zorg in de academische ziekenhuizen wordt steeds specialistischer en steeds meer zorg vindt plaats buiten het ziekenhuis in onder andere de eerste lijn. We zijn bezig om het aantal longitudinale tracks uit te breiden. Dat betekent dat er binnen de huidige vaste episodestructuur meer LT's gaan komen. Als je een indeling in een co-groepnummer hebt, dan betekent dat dat jouw coschappen in de huidige episodestructuur, inclusief één of enkele longitudinale tracks zullen plaatsvinden. Daarnaast zal in de komende jaren de master helemaal worden aangepast om nog beter aan te sluiten bij het toekomstige zorglandschap. Zodra dit aan de orde is wordt daar uitgebreid over gecommuniceerd.
 • Kun je een voorkeursregio opgeven voor je coschappen?
  In principe worden de coschapplekken binnen de hele co-groep verdeeld. In sommige situaties zijn er persoonlijke omstandigheden, zoals (mantel)zorg voor kinderen of ziekte, die het nodig maken dat jij je coschappen dichter bij huis loopt. Dergelijke bijzondere persoonlijke situaties kun je bespreken met de studieadviseur. De studieadviseurs bepalen op basis van de situatie wat de best passende oplossing is.

Beoordelingen tijdens de coschappen

 • Wat voor toetsen zijn er in de master?
  De toetsing kun je nalezen in de OER die je vindt op Regelingen - Voor studenten Geneeskunde - Radboudumc. In het kort: tijdens je coschappen vraag je feedback via zogenaamde KPB's. Dat zijn feedbackformulieren voor je functioneren in de praktijk. Al deze KPB's vormen input voor een eindbeoordelingsgesprek tijdens je coschap. Daarnaast neem je deel aan toetsen Klinisch redeneren tijdens de nablokken, is er een farmacotherapietoets in episode 7 en doe je vier keer per jaar een voortgangstoets.
 • Wat als ik een onvoldoende haal tijdens de master?
  Het komt maar heel zelden voor dat een coassistent een coschap niet haalt. Een coschap niet halen zit zelden of nooit op kennis. Het gaat in het overgrote deel van de gevallen over een combinatie van factoren zoals regie nemen voor je eigen leerproces, professioneel gedrag, omgaan met feedback en toepassen van kennis en informatie. Mocht je een coschap niet halen dan bekijken de stage- of episodecoördinator en examencommissie samen met jou wat de beste manier is om je voor te bereiden op het opnieuw doorlopen van het betreffende coschap en het wel te halen.
 • Wat als ik een fout maak?
  Je bent aan het leren tijdens de master, het is onvermijdelijk dat je dingen nog niet weet of fouten maakt. Daar krijg je feedback op en word je in bijgestuurd, zodat je het een volgende keer anders kunt aanpakken. Als coassistent draag je nog geen eindverantwoordelijkheid voor de zorg voor patiënten. Jouw anamnese en onderzoek worden dus gecontroleerd en bijgestuurd. Grote fouten met consequenties voor de patiënt zijn dus niet aan de orde. Opleiders zien graag dat je feedback vraagt, je kwetsbaar opstelt en laat zien dat je feedback en sturing gebruikt om je te ontwikkelen en groeien.

Informatie coschappen episode 1-8

Je vindt hier per episode informatie over de klinische stages. lees meer

Keuze­coschappen

Lees meer over Vrije keuze Coassistentschap, Vrije Keuze Coassistentschap Ontwikkelingslanden en Vrije Keuze Coassistentschap buitenland. Klik voor het inzetten van masterclasses gecombineerd met jouw zorg werkervaring als keuzecoschap: Masterclasses - Radboudumc

lees meer

Vrije keuze­onderdelen ook in wachttijd

Via de keuzehulp kun je zoeken naar goedgekeurde studieonderdelen. Ook vind je formulieren om EC’s aan te vragen voor reeds gevolgd onderwijs of bepaalde andere activiteiten.

lees meer


Aanmelden klinische fase master verdeling coassistent­plaatsen

--Onderzoeks­stage master Geneeskunde

Formulieren en informatie over aanmelden van stages, eisen aan begeleiding en beoordelingsformulieren voor stagebegeleiders.

lees meer

Studie­begeleiding en advies

Kijk wat de studieadviseur voor je kan betekenen tijdens je studie Geneeskunde. lees meer

Radboud Honours Academy

Gaat studeren je gemakkelijk af en wil je graag nóg meer uit jezelf halen? Bij de Radboud Honours Academy krijg je alle kans om je verder te ontwikkelen, te verbreden of verdiepen. lees meer op ru.nl

Algemene informatie voor studenten van het Radboudumc

Roosters, indelingen, vacatures, stages, onderwijsruimtes en meer. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet