Studievoortgang

In het voorjaar van de propedeusefase worden alle eerstejaars studenten uitgenodigd voor een gesprek met de studieadviseur. Daarin evalueer je de studiestart, eventuele problemen met betrekking tot de overgang naar wetenschappelijk onderwijs, de studieaanpak en/of vakken. Waar nodig biedt de studieadviseur begeleiding.

De studieadviseur nodigt ook ouderejaars uit wanneer de resultaten hiertoe aanleiding lijken te geven en de studieaanpak individueel bijgesteld moet worden.

Studieadviseur Tandheelkunde

De studieadviseur van de studie Tandheelkunde begeleidt en adviseert studenten. lees meer

Studieadviseur Tandheelkunde

De studieadviseur van de studie Tandheelkunde begeleidt en adviseert studenten. Bij problemen die verder reiken dan de studie zelf, verwijst de studieadviseur zo nodig door naar de Dienst Studentenzaken van de RU voor een afspraak met een studentendecaan,  -psycholoog, trainer of studieloopbaanadviseur.

De studieadviseur is er voor de student en behartigt in eerste instantie diens individuele belangen. Gesprekken tussen studieadviseur en student zijn strikt vertrouwelijk. 

De studieadviseur adviseert over

  • studieaanpak, zowel qua planning als methodiek
  • examenregelingen
  • aanpassingen aan het programma in het geval van bijzondere situaties (dyslexie, ziekte e.d.)

De studieadviseur kan hulp bieden of doorverwijzen bij

  • studieproblemen veroorzaakt door bijvoorbeeld thuissituatie, motivatiecrisis, tijdgebrek
  • problemen voortkomend uit de studie, zoals twijfels over de geschiktheid voor de studie, slechte resultaten, overbelasting
  • kritiek op het onderwijsprogramma, examenregelingen, docenten, de organisatie en dergelijke

Afspraak maken

Een afspraak maken kan door op de knop hieronder te klikken. Mocht jouw vraag niet kunnen wachten tot de eerstvolgende gelegenheid voor een afspraak, dan kan je telefonisch contact opnemen met het STIP via (024) 361 50 65/66 tussen 9:00 en 16:30, of binnenlopen bij de balie tussen 10:00 tot 14:00 uur.

Let op: ben je geen student van deze faculteit, dan kan je geen afspraak maken via onderstaande links. Stuur dan een mail naar studieadviseurtandheelkunde@radboudumc.nl.


Studievoortgang

In het voorjaar van de propedeusefase worden alle eerstejaars studenten uitgenodigd voor een gesprek met de studieadviseur. lees meer

Commissie Studieadvies eerste jaar

In februari van het eerste studiejaar krijgen alle studenten een voorlopig (niet bindend) studieadvies van de Commissie Studieadvies. lees meer

Commissie Studieadvies eerste jaar

In februari van het eerste studiejaar krijgen alle studenten een voorlopig (niet bindend) studieadvies van de Commissie Studieadvies.

In juli ontvangen alle eerstejaars studenten een bindend studieadvies van de Commissie Studieadvies eerste jaar. In overleg met de student kan de studieadviseur toelichting geven over individuele omstandigheden van de student in de vergadering van deze commissie.

Examen­commissie

De studieadviseur kan in overleg met de student vragen en verzoeken van studenten aan de examencommissie toelichten. Bijvoorbeeld verzoeken om een bijzondere herkansing van een tentamen om persoonlijke redenen.
  • Medewerkers
  • Intranet