Over

De nascholing psychiatrie is een samenwerkingsverband tussen Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Pro Persona, IrisZorg, Pompestichting, CWZ en Radboudumc. Tijdens elke nascholingsavond komt een ander onderwerp aan bod uit de kinder- en Jeugdpsychiatrie of de volwassenenpsychiatrie. 

 

Onderwijs Scholingen Nascholingsavond Psychiatrie

Over

Tijdens elke nascholingsavond komt een ander onderwerp aan bod uit de kinder- en Jeugdpsychiatrie of de olwassenenpsychiatrie.

lees meer

Inschrijven 16 februari

Schrijf je hier in voor de nascholingsavond van 16 februari 2022 klik hier

Inschrijven 16 maart

Schrijf je hier in voor de nascholingsavond van 16 maart 2022 klik hier

Inschrijven 20 april

Schrijf je hier in voor de nascholingsavond van 20 april 2022 klik hier

Inschrijven 18 mei

Schrijf je hier in voor de nascholingsavond van 18 mei 2022 klik hier


Commissie

De commissie Nascholling Psychiatrie bestaat uit:

mw drs. S.P.A. Wubbels (Radboudumc), dr. D.E.M. Geurts (Radboudumc), drs. M.W.H. Lochmann van Bennekom (Pro Persona), mw dr. M. Mulder (CWZ), mw drs. M.J.R. van Onna (Karakter), mw drs. L. Hoekstra (Karakter), mw drs. E. Tromp (Karakter), mw drs. N.M.T.J.C. Weelen (Iriszorg), prof. dr. R.J. Verkes (Radboudumc en Pompestichting), dr. P.F.P. van Eijndhoven (Radboudumc, voorzitter).


In het kort

  • Psychiaters, psychologen, gespecialiseerd verpleegkundigen en andere geïnteresseerden.


Data

De data voor de nascholingsavonden psychiatrie zijn:

  • 19 januari 2022
  • 16 februari 2022
  • 16 maart 2022
  • 20 april 2022
  • 18 mei 2022
  • Medewerkers
  • Intranet