Onderwijs Alle scholingen Opleiding tot kinderarts

Over de opleiding

Een kinderarts die de opleiding heeft voltooid, heeft een passie voor patiëntenzorg en weet collega’s te inspireren en te enthousiasmeren. lees meer

Over de opleiding

Het opleidingscluster Oost Nederland (OOR-ON) biedt opleidingsplaatsen voor assistenten in opleiding tot kinderarts. De vakgroep Kindergeneeskunde binnen het Amalia kinderziekenhuis van het Radboudumc vormt samen met de afdelingen Kindergeneeskunde van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch het cluster OOR-ON. Binnen het Amalia en deze drie topklinische ziekenhuizen in de regio Oost Nederland bieden wij uitstekende patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding ten behoeve van de kindzorg.

De opleiding vindt in principe gedurende 3,5 jaar plaats in het Radboudumc en gedurende 1,5 jaar in één van de andere drie opleidingsziekenhuizen. De vier kinderklinieken overleggen frequent en intensief over de opleiding. Je wordt opgeleid tot een deskundig beroepsbeoefenaar die in ruime mate voldoet aan de vakcompetenties van het door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) vastgestelde opleidingsplan kindergeneeskunde.
Een kinderarts die de opleiding in ons cluster heeft voltooid, heeft een passie voor patiëntenzorg en weet collega’s te inspireren en te enthousiasmeren. Hij/zij heeft een eigen visie ontwikkeld op het specialisme, zodat hij/zij als een goede professional de toekomst tegemoet kan zien. Hij/zij zal in de toekomst in brede zin een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied.

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd? Lees hier hoe je kunt solliciteren.

lees meer

Aanmelden

 • Jaarlijks worden 6 à 7 instroomplaatsen toegekend. Op basis hiervan wordt 2 keer per jaar een sollicitatieronde gehouden.
 • Voor informatie over onze opleiding kan een telefonische afspraak worden gemaakt met één van de voorzitters van de groep arts-assistenten. Een gesprek met de opleider is voor ons cluster niet nodig om mee te kunnen doen met een sollicitatieronde.
 • De brieven en cv’s van de kandidaten die solliciteren worden beoordeeld door een sollicitatiecommissie. Het is niet nodig aanbevelingsbrieven mee te sturen. Deze worden namelijk niet meegenomen in de beoordeling.
 • Op basis van de score worden uiteindelijk een aantal kandidaten uitgenodigd deel te nemen aan een E-assessment. De overige kandidaten worden afgewezen.
 • Vervolgens wordt op basis van de uitslag van de brief, het cv, het E-assessment en het reflectieverslag hierop bepaald wie er worden uitgenodigd voor de sollicitatiegesprekken.
 • Op basis van het sollicitatiegesprek wordt uiteindelijk bepaald wie wordt aangenomen.

Telefoonnummer: (024) 361 31 75
E-mail: opleiding.vkkg@radboudumc.nl


Meer weten? Neem contact op

coördinator opleiding

(024) 361 31 75
contactformulier

In het kort

 • Basisartsen.


Locatie

Ingang: Hoofdingang
Route: 804

bekijk route

Locatie

Bezoekadres

Amalia kinderziekenhuis
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 804 (Amalia kinderziekenhuis)

Waarom naar het Radboudumc?

De opleiding in ons cluster onderscheidt zich door de ruimte die wij bieden om na de aanvang van de opleiding samen met de opleiders een eigen koers en voorkeuren te bepalen, zodat jouw talenten optimaal ontplooid kunnen worden. lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

De opleiding in ons cluster onderscheidt zich door de ruimte die wij bieden om na de aanvang van de opleiding samen met de opleiders een eigen koers en voorkeuren te bepalen, zodat jouw talenten optimaal ontplooid kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door de keuze van een profiel onderwijs, management & organisatie of kwaliteit of juist door de volle breedte van de kindergeneeskunde te exploreren. Uiteraard leiden wij op in nauwe samenhang met de bedrijfsvoering en staan opleiden in saamhorigheid en teamgevoel bij ons hoog in het vaandel.

Verder:

 • In vergelijking met andere opleidingsinstellingen scoren onze aios kindergeneeskunde jaarlijks hoog met de landelijke toetsen.
 • In de enquêtes via de juniorafdeling van de Nederlandse Vereniging voor kindergeneeskunde komt ons OOR bij herhaling goed uit de bus.


Vijf vragen aan Stefanie Veenhuis

Stefanie is 4e jaars aios.

1 Waarom heb je gekozen voor het Radboudumc?

Ondanks dat ik mijn studie geneeskunde niet in Nijmegen heb gedaan, was het voor mij een hele bewuste keuze de opleiding tot kinderarts in het Radboudumc te willen volgen.
Onder andere sprak het vooruitstrevende en innovatieve karakter van de opleiding mij erg aan. Daarnaast vind ik het belangrijk zelf vorm en inhoud te kunnen geven aan mijn ontwikkeling tot kinderarts, deze ruimte wordt binnen de opleiding in het Radboudumc ruimschoots geboden.

2 In welk ziekenhuis ben je gestart met je opleiding?

De opleiding ben ik gestart in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen.
Een fijne en leerzame plek. Ik kijk er dan ook erg naar uit om later in mijn opleiding terug te keren naar het CWZ voor mijn supervisiestage. De supervisiestage is een vast onderdeel van de opleiding tot kinderarts geworden. 

3 Wanneer ben je begonnen in het Radboudumc?

In december 2018 ben ik gestart in het Radboudumc. Omdat ik niet gestudeerd heb in Nijmegen was dit mijn eerste kennismaking met werken in het Radboudumc. De overgang van de periferie naar de academie heb ik als zeer prettig ervaren. Ik voelde mij snel thuis door de prettige sfeer en het goede leerklimaat. Naast de klinische uitdagingen die het Radboud biedt, zijn er ook veel mogelijkheden om je binnen niet-klinische taken te ontwikkelen. Al snel vervulde ik een rol binnen verschillende commissies en ben ik actief binnen wetenschappelijk onderzoek bij de kinderneurologie.

4 Wat vind je zo leuk aan de opleiding?

Wat ik erg leuk vind aan de opleiding is dat we met de opleiders en aios samen een hecht team vormen met het gezamenlijke doel een kwalitatief hoogwaardige opleiding neer te zetten. Daarbij wordt veel waarde gehecht aan de stem en input van de aios.
Tevens vind ik het inspirerend dat wij een gevarieerde aios-groep hebben. Dit geeft de mogelijkheid veel van je directe collega’s te kunnen leren door de verschillende achtergronden en talenten van de arts-assistenten.

5 Waarom heb je geen profiel gekozen?

Ik heb geen profiel gekozen omdat ik het leuk en belangrijk vind om mij binnen verschillende facetten van de kindergeneeskunde te verdiepen en verbreden.

 • Medewerkers
 • Intranet