Onderwijs Scholingen Opleiding tot kinderarts

Over de opleiding

Een kinderarts die de opleiding heeft voltooid, heeft een passie voor patiëntenzorg en weet collega’s te inspireren en te enthousiasmeren.

lees meer

Over de opleiding

Het opleidingscluster Oost Nederland (OOR-ON) biedt opleidingsplaatsen voor assistenten in opleiding tot kinderarts.

Vier kinderklinieken

De afdeling Kindergeneeskunde van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis verricht samen met de afdelingen Kindergeneeskunde van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, drie topklinische ziekenhuizen in de regio Oost Nederland, patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding ten behoeve van de kindergeneeskunde.

De opleiding vindt in principe gedurende 3,5 jaar plaats in het Radboudumc en gedurende 1,5 jaar in één van de andere drie opleidingsziekenhuizen. De vier kinderklinieken overleggen frequent en intensief over de opleiding en de individuele aios. Je wordt opgeleid tot een deskundig beroepsbeoefenaar die in ruime mate voldoet aan de vakcompetenties van het door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) vastgestelde opleidingsplan kindergeneeskunde.

Passie voor patiëntenzorg

Een kinderarts die de opleiding in ons cluster heeft voltooid, heeft een passie voor patiëntenzorg en weet collega’s te inspireren en te enthousiasmeren. Hij/zij heeft een eigen visie ontwikkeld op het specialisme, zodat hij/zij als een goede professional de toekomst tegemoet kan zien. Hij/zij zal in de toekomst in brede zin een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied.

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd? Lees hier hoe je kunt solliciteren.

lees meer

Aanmelden

  • Op basis van de beschikbare instroomplaatsen wordt 2 à 3 keer per jaar een sollicitatieronde gehouden.
  • De brieven en het CV van anios die solliciteren, worden beoordeeld door een sollicitatiecommissie.
  • Op basis van hun score worden uiteindelijk een aantal anios uitgenodigd deel te nemen aan een E-assessment. De overige anios worden afgewezen.
  • Vervolgens wordt op basis van de uitslag van de brief, het CV, het E-assessment en het reflectieverslag bepaald wie er worden uitgenodigd voor de sollicitatiegesprekken.
Op basis hiervan wordt uiteindelijk bepaald wie wordt aangenomen.

Telefoonnummer: (024) 361 31 75
E-mail: opleiding.kg@radboudumc.nl
 

Meer weten? Neem contact op

Sandra Scherpenborg-Kossen
coördinator opleiding

(024) 361 31 75
contact

In het kort

  • Basisartsen.


Locatie

Ingang: Hoofdingang
Route: 804

bekijk route

Locatie

Bezoekadres

Amalia kinderziekenhuis
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 804 (Amalia kinderziekenhuis)

Waarom naar het Radboudumc?

Kort na aanvang van de opleiding kun je samen met de opleiders je eigen koers en voorkeuren te bepalen. Zo kun je jouw talenten optimaal ontplooien.

lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Kort na aanvang van de opleiding kun je samen met de opleiders je eigen koers en voorkeuren te bepalen. Zo kun je jouw talenten optimaal ontplooien. Dit kan bijvoorbeeld door de keuze van een profiel onderwijs, management & organisatie of kwaliteit. Hierin lopen we landelijk gezien voorop.

Verder is de opleiding losgekoppeld van de bedrijfsvoering. Dit maakt een optimale leeromgeving mogelijk en is uniek in Nederland.

Verder:

  • In vergelijking met andere opleidingsinstellingen scoren onze aios kindergeneeskunde jaarlijks hoog met de landelijke toetsen. 
  • In de enquêtes via de juniorafdeling van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde komt ons OOR bij herhaling zeer goed uit de bus.
  • Jos Draaisma werd in ons ziekenhuis in 2015 verkozen tot beste opleider van het jaar.


Vijf vragen aan Marije Diender

Marije is 4e jaars aios.

1 Waarom heb je gekozen voor het Radboudumc?

Direct tijdens mijn seniorcoschap bij de algemene kindergeneeskunde wist ik het zeker: in dit cluster wil ik in opleiding! Een veilig opleidingsklimaat, innovatief opleiden en steeds de stimulans het beste uit jezelf te halen zijn een perfecte combinatie.

2 In welk ziekenhuis ben je gestart met je opleiding?

Als jonge dokter ben ik in september 2012 mijn opleiding begonnen in het Rijnstate. Een ontzettend leuke en leerzame periode. Naast een klein onderzoeksproject was ik lid van de roostercommissie. Tevens heb ik die periode het maandonderwijs vorm gegeven en opgezet.

3 Wanneer ben je begonnen in het Radboudumc?

Met een hoop bagage en zwangere buik ben ik in maart 2014 begonnen in het Radboudumc. Daar werd ik lid van de roostercommissie en heb ik twee jaar in de EFFECT commissie gezeten. Sinds mei 2015 ben ik (vice-) voorzitter van de AAP (arts assistenten pediatrie) en lid van de opleidingscommissie.

4 Wat vind je zo leuk aan de opleiding?

Het is superleuk en leerzaam om actief betrokken te zijn en mee te denken over vernieuwingen binnen de opleiding. Naast leiderschapservaring, samenwerken en inzicht in organisatie en structuur heb ik ook veel over mezelf geleerd. Ik vind het dan ook fantastisch dat we ruimte van de opleiders en opleidingsgroep krijgen om je opleiding op deze manier vorm te geven.

5 Waarom heb je geen profiel gekozen?

Ik heb bewust geen profiel gekozen. Dit omdat ik me graag in de breedte wil ontwikkelen. Inmiddels ben ik 4e jaars, moeder van 2 prachtige kinderen en ben ik blij dat ik nog elke dag de kans krijg mezelf in de volle breedte te ontwikkelen.