Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar het stafsecretariaat Revalidatie.
Onderwijs Alle scholingen Senior Vriendelijke Fysiotherapie: Kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

Over de cursus

Een wetenschappelijk onderbouwde tweedaagse in-company cursus voor fysiotherapieteams met als doel de fysiotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis te verbeteren. lees meer

Over de cursus

De cursusinhoud is afgestemd op casuïstiek en praktijksituaties uit uw eigen werksetting en wordt in diverse werkvormen aangeboden.  De volgende thema’s komen in een afwisselend programma aan bod:
  1. kwetsbare ouderen en klinische (geriatrie)fysiotherapie
  2. preventie vermijdbaar functioneel verlies door vroege mobilisatie en valpreventie
  3. meetinstrumenten; toepassing en evidentie
  4. benaderingswijzen bij delier, depressie, dementie
  5. benaderingswijzen bij probleemgedrag en motiveren
Na deze cursus is de deelnemer in staat om zijn klinisch handelen zodanig aan te passen dat deze optimaal aansluit bij de kwetsbare ouderen die opgenomen zijn op een verpleegafdeling in het ziekenhuis. Het klinische handelen richt zicht vooral op preventie van functioneel verlies, is multidimensioneel, multidisciplinair en streeft naar een hoge mate van continuïteit van zorg zowel tijdens als na de opname.

Met de opgedane kennis kunnen klinisch (geriatrie)fysiotherapeuten het belang van preventie van functioneel verlies bij kwetsbare ouderen overbrengen aan andere disciplines van de verpleegafdelingen. Gedurende de cursus is er ruimte om na te denken over de vormgeving van dit proces en te starten met werkafspraken. Deze gelegde basis kan na de cursus gebruikt worden voor verdere uitwerking.

Aanmelden

Je kunt je inschrijven via de mail. lees meer

Meer weten? Neem contact op

Laurien Honing-Broenland
Stafsecretaresse Revalidatie

contactformulier

In het kort

  • De cursus is bedoeld voor teams van(geriatrie)fysiotherapeuten werkzaam in het ziekenhuis. Ergotherapeuten werkzaam met kwetsbare ouderen kunnen ook deelnemen (m.u.v. 1 onderdeel).

  • Medewerkers
  • Intranet