Onderwijs Scholingen SH-MS Opleiding stralingshygiene voor medisch specialisten en aios

Over de cursus

De cursus SH-MS (voorheen Praktische Stralingshygiëne 4A/M) leert je alles wat nodig is om te kunnen en mogen werken met ioniserende straling voor medische doeleinden. Je bekijkt stralingsrisico's, het verband tussen beeldkwaliteit en de dosis en je wordt geïnformeerd over alle relevante wetgeving.

lees meer

Over de cursus

Volgens de wet BIG is het werken met ioniserende straling voor medische doeleinden een voorbehouden handeling. Deze cursus SH-MS leert je alles wat je nodig hebt om hierin zelfstandig bevoegd te worden. Je bekijkt stralingsrisico's, het verband tussen beeldkwaliteit en de dosis en wordt op de hoogte gebracht van alle relevante wetgeving.
 
De cursusinhoud komt voort uit de leerdoelen zoals zijn geformuleerd door de voorbereidingscommissie en is gebaseerd op het advies van de Gezondheidsraad ("Deskundigheidseisen voor medische stralingstoepassingen", 1996/04).

De SH-MS is een kleinschalige cursus, waarin op interactieve wijze de lesinhoud wordt vormgegeven. Een escape room is onderdeel van de cursus.

 

Meer weten? Neem contact op

Geertje van Duijnhoven
Projectmedewerker

(06) 27 20 95 69
contact

In het kort

 • Deze cursus is bedoeld voor medisch specialisten en aios.


 • Dit leer je

  Na deze cursus:
  • Heb je inzicht in de stralingsrisico’s voor patiënt, medewerkers en zichzelf.
  • Ken je het verband tussen beeldkwaliteit en patiëntendosis.
  • Ken je methodes om de dosis te beperken voor zichzelf, voor medewerkers en voor de patiënt.
  • Kun je over stralingshygiënische onderwerpen communiceren met patiënten, collega’s, medewerkers, klinische fysici en stralingsdeskundigen.
  • Ben je op de hoogte van relevante wet- en regelgeving.