Onderwijs Alle scholingen Unicity-project

Over Unicity

Bij ongeveer 12.000 mensen in Nederland vangt dementie voor het 65ste levensjaar aan, met specifieke problemen tot gevolg, zowel voor de persoon zelf als diens naasten. lees meer

Over Unicity

Inleiding

Bij ongeveer 12.000 mensen in Nederland vangt dementie voor het 65ste levensjaar aan, met specifieke problemen tot gevolg, zowel voor de persoon zelf als diens naasten. In 2015 is er een verbijzondering van de zorgstandaard dementie ontwikkeld door het Landelijk Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd met daarin een beschrijving van hoe de zorg voor deze bijzondere doelgroep ingericht moet worden, zodat deze maximaal aan kan sluiten bij de zorgbehoeften van een gezin waarin een van de gezinsleden op jonge leeftijd dementie heeft gekregen. Hoewel er in Nederland inmiddels een groot aantal zorgaanbieders gespecialiseerde zorg biedt voor jonge mensen met dementie en hun naasten, zijn er nog grote verschillen wat betreft de inhoud van de zorg en behandeling alsook de wijze waarop deze wordt aangeboden. Daarnaast zijn er nog belangrijke leemtes in het aanbod, bijvoorbeeld op het gebied van ondersteuning van de mantelzorger.

Doelstelling

Doel van dit project is de implementatie van de verbijzondering van de zorgstandaard voor jonge mensen met dementie, naast de ontwikkeling en evaluatie van een tweetal opleidingen voor zorgprofessionals die werkzaam zijn met de doelgroep van jonge mensen met dementie en hun naasten en de ontwikkeling en evaluatie van een eHealth interventie voor gezinsleden van jonge mensen met dementie. 

Nadere informatie over de casemanagers-opleiding en de interprofessionele opleiding volgt.


Locatie

Soeterbeeck Ravenstein


Data

Donderdag 28 september 2023

Donderdag 30 november 2023

Donderdag 15 februari 2024

Donderdag 16 mei 2024

Donderdag 19 september 2024

Donderdag 28 november 2024


Meer weten? Neem contact op

Karlijn De La Haye
Projectmedewerker

(06) 29 66 92 98
contactformulier
  • Medewerkers
  • Intranet