Over de cursus

Kwijlen bij jonge kinderen onder de 4 jaar komt veel voor. Logopedisten worden met enige regelmaat gevraagd een jong kind dat kwijlt te behandelen. Wanneer beschouw je speekselverlies bij jonge kinderen als normaal of afwijkend en welke logopedische diagnostiek kan hiervoor gebruikt worden?

De afdeling Revalidatie Logopedie-kinderen van het Radboudumc heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van speekselcontrole bij kinderen tussen 0 en 4 jaar. Met de vragenlijst DRIPS (Drooling Infants and Preschoolers Scale) kan de ernst en frequentie van het kwijlen in kaart gebracht worden tijdens verschillende situaties. Aan de hand van ‘kwijlcurven’ kan men een profiel opstellen van het speekselverlies van een kind en zien hoe dit kwijlen zich verhoudt tot andere kinderen van dezelfde leeftijd. Om logopedisten vertrouwd te maken met de DRIPS en de daaruit voortkomende adviezen en mogelijkheden, is een workshop ontwikkeld. Tijdens deze workshop wordt gebruik gemaakt van de digitale versie van de DRIPS (in meerdere talen beschikbaar) die vooraf ter beschikking wordt gesteld.

Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Anatomie en fysiologie van speeksel en speekselklieren.
 2. De ontwikkeling van speekselcontrole bij zich normaal ontwikkelende kinderen (0 – 4 jaar) en de beïnvloedende factoren, zoals motorische activiteiten, eten - drinken en fopspeengebruik of duimzuigen.
 3. De voorwaarden voor optimale speekselcontrole (zoals KNO, reflux, enz)
 4. Het onderzoeken van slikken en speekselverlies, o.a. de Nijmeegse Observatielijst Lepelvoeding (NOL), Drooling Quotiënt (DQ), ernst- en frequentieschalen en de Visueel Analoge Schaal (VAS).
 5. Ontwikkeling van de DRIPS en de bijbehorende curven.
 6. Casuïstiek: Profiel van het speekselverlies van het kind opstellen en op basis daarvan adviezen opstellen

 

Onderwijs Alle scholingen Online workshop Speekselverlies bij jonge kinderen: de DRIPs in de logopedische praktijk

Over de cursus

Kwijlen bij jonge kinderen onder de 4 jaar komt veel voor. Logopedisten worden met enige regelmaat gevraagd een jong kind dat kwijlt te behandelen.

lees meer

Aanmelden

U kunt u inschrijven via het digitaal inschrijfformulier. inschrijven

Meer weten? Neem contact op

Afdeling Revalidatie
Stafsecretariaat Revalidatie

(024) 366 81 85
contactformulier

In het kort

 • Deze online workshop is bedoeld voor logopedisten die werken met jonge kinderen.


 • Dit leer je

  Doel van de workshop is het leren beoordelen van speekselverlies bij jonge kinderen aan de hand van de DRIPS en het kunnen geven van  logopedische adviezen op maat. Medische behandelmethoden voor ernstig speekselverlies (botuline toxine, chirurgie en medicatie) komen in deze workshop niet aan bod.

  In de workshop zal aandacht worden besteed aan de volgende eindtermen:

  1. De deelnemer heeft kennis van de normale anatomie en fysiologie van de speekselklieren.
  2. De deelnemer heeft kennis van de normale ontwikkeling van speekselcontrole bij jonge kinderen en de beïnvloedende factoren.
  3. De deelnemer is bekend met de voorwaarden voor een optimale ontwikkeling van de speekselcontrole en diverse gestandaardiseerde meetinstrumenten voor het in kaart brengen van de mondmotorische ontwikkeling en het speekselverlies.
  4. De deelnemer kan de DRIPS introduceren bij ouders en het belang uitleggen.
  5. De deelnemer kan de gegevens van de ingevulde DRIPS interpreteren.
  6. De deelnemer kan adviezen op maat geven op basis van een profielschets nav de DRIPS.

 • Betaling

  Na ontvangst van de factuur moet het geld overgemaakt worden op de rekening van Stichting Revalidatie en Wetenschap. Bankrekeningnummer  NL79 ABNA 060 93 05 026 van de ABN AMRO te Nijmegen o.v.v.

  • Kostenplaats 22,  Logopedie
  • Naam deelnemer en workshopdatum

  Bij onvoldoende deelnemers kan het zijn dat er data worden samengevoegd en/of dat komen te vervallen.
  Annuleren kan tot 2 weken vooraf aan de cursus (€25,- administratiekosten). Daarna wordt bij annulering het hele bedrag in rekening gebracht.


Docenten

Deze online workshop wordt gegeven door logopedisten van de afdeling Revalidatie, sectie Logopedie-kinderen Radboudumc, onder andere:

 • Karen van Hulst
 • Sandra de Groot

Voorbereidings­opdracht

Iedere deelnemer zorgt voor een ingevulde DRIPS door ouders van een kind tussen de 0-4 jaar.

lees meer

Voorbereidings­opdracht

Iedere deelnemer zorgt voor een ingevulde DRIPs door ouders van een kind tussen de 0-4 jaar en stel voor jezelf een hypothese op waarom het kind speekselvelries heeft en de eerste twee stappen van de behandeling.

De deelnemer leest het artikel van v. Hulst et al. Development of the Drooling Infants and Preschoolers scale (DRIPs) and reference charts for monitoring saliva control in children aged 0-4 yearsJ (2018).

 • Medewerkers
 • Intranet