Inhoud

  1. Theorie spraakstoornissen/dysartrie/neurologie.
  2. Nieuwe inzichten.
  3. Ontwikkeling en betrouwbaarheid NDO-K.
  4. Uitleg onderzoek en scoring aan de hand van videofragmenten van kinderen met dysartrie.
  5. Video van afname gehele NDO-K.
  6. Oefenen van scoring en conclusie aan de hand van deze video.
Onderwijs Alle scholingen Workshop Nederlandstalig Dysartrieonderzoek-Kinderen (NDO-K)

Over de cursus

Het NDO-K is sinds januari 2019 verkrijgbaar en is een instrument waarmee diagnostiek verricht kan worden bij vermoeden van een dysartrie. In de vorm van incompanyworkshops worden logopedisten trainingen aangeboden rondom scoring en interpretatie van het NDO-K. lees meer

Over de cursus

Het Nederlandstalig Dysartrieonderzoek-Kinderen (NDO-K) is de afgelopen jaren ontwikkeld door de afdeling logopedie van het Radboudumc in samenwerking met revalidatiecentrum Klimmendaal en de Hogeschool van Arnhem enNijmegen (HAN).

Het NDO-K is sinds januari 2019 verkrijgbaar en is een instrument waarmee diagnostiek verricht kan worden bij vermoeden van een dysartrie. Daarbij worden de ernst en kenmerken van de dysartrie in kaart gebracht.  Alle aspecten van de spraak (adem, fonatie,articulatie, nasale resonantie en prosodie) worden via opdrachten onderzocht.

Het kan een leidraad zijn bij het maken van de juiste keuze voor logopedische therapie en/of gebruikt worden bij wetenschappelijk onderzoek. Het NDO-K is bedoeld voor kinderen van 5 tot 18 jaar.

De scoring en interpretatie kunnen worden uitgevoerd door logopedisten die ervaren en/of getraind zijn in het luisteren naar dysartrie. Hiertoe worden  trainingen in de vorm van workshops aangeboden.

 


Meer weten of een incompany­workshop aanvragen? Neem contact op

Afdeling Revalidatie
Stafsecretariaat Revalidatie

(024) 365 52 86
contactformulier

Inhoud

Tijdens de incompanyworkshop zullen de volgende onderwerpen aan bod komen. lees meer

In het kort

  • Logopedisten

  • Medewerkers
  • Intranet