ANBI-status

Alle goede doelen die verbonden zijn aan het Radboudumc beschikken over de ANBI-status. lees meer

ANBI-status

Aan het Radboudumc zijn diverse (steun)stichtingen verbonden. Deze stichtingen werven fondsen voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Ze hebben geen winstoogmerk en staan bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Doordat ze als ANBI geregistreerd staan, mogen de stichtingen onbelast giften en legaten ontvangen en schenken. Om de ANBI-status te krijgen, moet een stichting aan diverse voorwaarden voldoen. Onder andere zijn wij verplicht om op onze website van iedere stichting enkele gegevens te publiceren. Dat doen we op deze pagina.

Gegevens per (steun)stichting

Op deze pagina vindt u per (steun)stichting de volgende gegevens:

 • de naam van de stichting
 • het fiscaal nummer
 • de contactgegevens
 • de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
 • het beleidsplan
 • het beloningsbeleid
 • de doelstelling
 • een verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

Als dat voor een (steun)stichting verplicht is, is ook het ‘standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen’ gepubliceerd

Stichting Radboud universitair medisch centrum

Het Radboudumc is ondergebracht in de Stichting Radboud universitair medisch centrum. Deze stichting heeft de ANBI-status. Bekijk de ANBI-verklaring van de Stichting Radboud universitair medisch centrum.


Radboud Fonds ANBI-verklaring

Het Radboud Fonds is geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw gift kan hierdoor onder voorwaarden in aanmerking komen voor belastingaftrek. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet